XX Женский парный чемпионат России
Sunday Times:  21 тур по 4 сдачи  (шкала 60:0)
Москва,  15 - 16 декабря 2018 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score IMP Adj IMP Running Score
IMP Rank
1 1 - NS
Е. Бородич
О. Павлюк
1 3 N -1 -50   -3.0     -4   -4.0   15
2 2 W -2 100   3.0  
3 4 W +1 -650   0.0  
4 2 W = -110   -4.0  
2 1 - NS
Е. Антипова
А. Костина
5 3NT N +1 630   4.0     7   3.0   10
6 4 W -2 200   4.0  
7 2 E -1 100   -2.0  
8 4 N +1 450   1.0  
3 1 - NS
О. Воробейчикова
М. Лебедева
9 6 E +1 -1460   -13.0     -13   -10.0   16
10 4 W -1 100   1.0  
11 3NT W +2 -460   -6.0  
12 4 S = 620   5.0  
4 1 - NS
О. Леоненко
Я. Орлова
13 3NT N = 600   4.0     28   18.0   5
14 5 E -2 100   8.0  
15 6 W +1 -1010   7.0  
16 3NT E -3 300   9.0  
5 1 - NS
О. Богомолова
Е. Рудакова
17 3 S -1 -50   -2.0     -4   14.0   8
18 2 W -1 50   4.0  
19 5 W +1 -620   -5.0  
20 2 N -1 -100   -1.0  
6 1 - NS
Л. Курсакова
М. Малкова
21 1NT S +1 120   0.0     -9   5.0   13
22 2 E = -90   0.0  
23 3 E = -140   -4.0  
24 2 W = -90   -5.0  
7 1 - NS
М. Барминская
Е. Ласкова
25 3 S -1 -50   -3.0     -24   -19.0   16
26 2 E +1 -140   -4.0  
27 7 W = -1510   -11.0  
28 5x W +1 -650   -6.0  
8 1 - NS
Л. Руфова
А. Тумина
29 4 N +1 650   0.0     10   -9.0   15
30 4 S -3 -150   -2.0  
31 3NT W +1 -430   1.0  
32 3x N = 530   11.0  
9 1 - NS
М. Монакова
Т. Нохаева
1 1NT E = -90   -1.0     -5   -14.0   15
2 3 S +1 170   1.0  
3 4x N -2 -300   -8.0  
4 4 E -1 100   3.0  
10 1 - NS
Е. Добрушина
В. Ромашова
5 6 S = 1430   0.0     1   -13.0   16
6 4 S +1 450   2.0  
7 4 W = -620   0.0  
8 1NT E +2 -150   -1.0  
11 1 - NS
Е. Азарьева
М. Потемкина
9 2 E +1 -110   -2.0     -7   -20.0   16
10 2 S -1 -100   -3.0  
11 4 W +2 -480   0.0  
12 4x N -1 -200   -2.0  
12 1 - NS
Л. Гражданкина
О. Тихонова
13 4 W +1 -150   -6.0     -10   -30.0   17
14 2 N -1 -50   -3.0  
15 2 N -2 -200   -1.0  
16 3NT N +1 430   0.0  
13 1 - NS
М. Виноградова
П. Смирнова
17 4 E = -420   -5.0     -6   -36.0   18
18 3NT N -2 -200   -6.0  
19 1NT x E -1 200   4.0  
20 3NT W = -600   1.0  
14 1 - NS
А. Митягина
А. Никитина
21 3NT E = -400   -9.0     -1   -37.0   18
22 3 N +2 150   0.0  
23 6 N +1 1390   8.0  
24 3NT E +2 -460   0.0  
15 1 - NS
И. Кулик
Е. Хоничева
25 4 N -1 -50   -3.0     -4   -41.0   17
26 3 E = -110   -4.0  
27 3 W -1 50   2.0  
28 3NT S +2 660   1.0  
16 1 - NS
О. Гураль
М. Екимова
29 3 E -1 100   5.0     16   -25.0   16
30 3 N = 140   6.0  
31 3NT S +3 690   0.0  
32 3NT S = 400   5.0  
17 1 - NS
Л. Гареева
И. Щигрева
1 3 W +1 -170   -1.0     6   -19.0   15
2 3 W +1 -130   -1.0  
3 2NT W -1 100   5.0  
4 3NT E -2 200   3.0  
18 1 - NS
О. Кириллова
Н. Марченко
5 3 S +2 200   -4.0     1   -18.0   15
6 2 S -2 -100   1.0  
7 3NT N +1 630   0.0  
8 2 S = 110   4.0  
19 1 - NS
И. Зарубенко
А. Королева
9 3NT E +2 -660   0.0     -2   -20.0   15
10 2 S +1 140   -1.0  
11 3 S -2 -100   -1.0  
12 4 E -2 100   0.0  
20 1 - NS
Е. Волкова
Е. Мельникова
13 2 S -2 -200   -5.0     6   -14.0   13
14 6NT E -2 100   9.0  
15 3NT W = -400   -2.0  
16 5 N = 400   4.0  
21 1 - NS
В. Поляк
М. Свечникова
17 3x E -5 1100   5.0     8   -6.0   13
18 4 E -1 50   6.0  
19 5 W +2 -710   -3.0  
20 4 W -1 100   0.0