XX Женский парный чемпионат России
Sunday Times:  21 тур по 4 сдачи  (шкала 60:0)
Москва,  15 - 16 декабря 2018 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score IMP Adj IMP Running Score
IMP Rank
1 10 - NS
Е. Добрушина
В. Ромашова
1 3NT S -2 -100   -4.0     -5   -5.0   16
2 1 E +1 -90   -3.0  
3 4 W +1 -650   0.0  
4 3NT E -1 100   2.0  
2 11 - EW
Л. Гражданкина
О. Тихонова
5 3NT N +1 630   -4.0     -6   -11.0   15
6 4 W -2 200   -4.0  
7 2 E -1 100   2.0  
8 4 N = 420   0.0  
3 11 - NS
А. Митягина
А. Никитина
9 5 E +2 -710   0.0     5   -6.0   14
10 2 W +1 -140   -5.0  
11 3 W +2 -150   2.0  
12 4x S = 790   8.0  
4 10 - EW
О. Гураль
М. Екимова
13 3NT N +1 630   -5.0     -13   -19.0   18
14 5x E -2 300   -11.0  
15 7 E = -1510   5.0  
16 2 N -1 -50   -2.0  
5 9 - NS
О. Кириллова
Н. Марченко
17 2 S = 110   3.0     -4   -23.0   18
18 2 W -1 50   4.0  
19 5 W = -600   -5.0  
20 2 N -3 -300   -6.0  
6 8 - EW
Е. Волкова
Е. Мельникова
21 1NT E -2 100   1.0     -6   -29.0   19
22 3 N -1 -50   -1.0  
23 2 E +1 -140   4.0  
24 2x S +1 570   -10.0  
7 7 - EW
Е. Бородич
О. Павлюк
25 3 S -1 -50   3.0     -11   -40.0   19
26 2 E -1 100   -3.0  
27 6NT W +1 -1020   0.0  
28 3NT E -4 200   -11.0  
8 6 - EW
О. Воробейчикова
М. Лебедева
29 4 S +1 650   0.0     -3   -43.0   19
30 5 S -4 -200   3.0  
31 3NT W +2 -460   0.0  
32 3 E -2 200   -6.0  
9 5 - EW
О. Богомолова
Е. Рудакова
1 1NT E +1 -120   2.0     -13   -56.0   20
2 2 S +2 170   -1.0  
3 2x S +1 570   -11.0  
4 4 E -1 100   -3.0  
10 4 - NS
М. Барминская
Е. Ласкова
5 6NT S = 1440   0.0     2   -54.0   20
6 4 S +1 450   2.0  
7 4 W = -620   0.0  
8 2NT E = -120   0.0  
11 3 - NS
М. Монакова
Т. Нохаева
9 2NT S -3 -150   -3.0     8   -46.0   19
10 1NT W -2 200   5.0  
11 4 W +2 -480   0.0  
12 4 W -2 100   6.0  
12 2 - EW
Е. Азарьева
М. Потемкина
13 4 E -1 100   0.0     14   -32.0   19
14 1NT W -2 100   -2.0  
15 2NT N -4 -400   6.0  
16 3NT N -1 -50   10.0  
13 1 - EW
Н. Женова
Т. Перекатова
17 4 E = -420   5.0     6   -26.0   16
18 3NT N -2 -200   6.0  
19 1NT x E -1 200   -4.0  
20 3NT W = -600   -1.0  
14 2 - NS
И. Кулик
Е. Хоничева
21 3NT E = -400   -9.0     -15   -41.0   20
22 3NT N +2 460   7.0  
23 4 N +3 190   -13.0  
24 3NT E +2 -460   0.0  
15 3 - EW
Л. Гареева
И. Щигрева
25 4 N = 420   -8.0     -22   -63.0   20
26 2x N = 670   -12.0  
27 3 W -2 100   -3.0  
28 3NT N = 600   1.0  
16 4 - EW
И. Зарубенко
А. Королева
29 3x S -2 -500   9.0     15   -48.0   19
30 4 N -1 -50   -1.0  
31 3NT N +2 660   1.0  
32 3NT S -1 -50   6.0  
17 5 - NS
В. Поляк
М. Свечникова
1 3x E -1 100   6.0     4   -44.0   20
2 3 W +1 -130   -1.0  
3 2 N -2 -100   -1.0  
4 3NT E -1 100   0.0  
18 6 - NS
Е. Антипова
А. Костина
5 4 S +1 650   7.0     10   -34.0   17
6 3 S -2 -100   1.0  
7 3NT S +1 630   0.0  
8 2NT W -1 50   2.0  
19 7 - NS
О. Леоненко
Я. Орлова
9 3NT E +2 -660   0.0     0   -34.0   17
10 4 W -3 300   4.0  
11 3 S -3 -150   -3.0  
12 3NT W -1 50   -1.0  
20 8 - NS
Л. Курсакова
М. Малкова
13 2 W +1 -140   -3.0     -9   -43.0   18
14 2 W +2 -170   4.0  
15 4x S -2 -500   -5.0  
16 4 E -1 100   -5.0  
21 9 - EW
Л. Руфова
А. Тумина
17 6 N = 980   -2.0     -3   -46.0   17
18 5x E -2 300   -10.0  
19 4 W +2 -680   2.0  
20 3 W +1 -170   7.0