XX Женский парный чемпионат России
Sunday Times:  21 тур по 4 сдачи  (шкала 60:0)
Москва,  15 - 16 декабря 2018 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score IMP Adj IMP Running Score
IMP Rank
1 3 - NS
Е. Волкова
Е. Мельникова
1 3 N -1 -50   -3.0     -9   -9.0   18
2 2 W = -110   -3.0  
3 4 W = -620   1.0  
4 2 W +1 -140   -4.0  
2 2 - EW
Е. Бородич
О. Павлюк
5 3NT N = 600   -3.0     18   9.0   8
6 4 W = -620   12.0  
7 3 W -2 200   -1.0  
8 5 N -1 -50   10.0  
3 1 - EW
Н. Женова
Т. Перекатова
9 6 E +1 -1460   13.0     13   22.0   3
10 4 W -1 100   -1.0  
11 3NT W +2 -460   6.0  
12 4 S = 620   -5.0  
4 2 - NS
О. Богомолова
Е. Рудакова
13 3NT N -1 -100   -11.0     -26   -4.0   13
14 4x E = -590   -9.0  
15 7 E = -1510   -5.0  
16 3 W +1 -130   -1.0  
5 3 - EW
М. Барминская
Е. Ласкова
17 2 N -1 -50   2.0     -5   -9.0   15
18 2NT S -1 -100   0.0  
19 6 E -1 100   -11.0  
20 2 S -2 -200   4.0  
6 4 - EW
М. Монакова
Т. Нохаева
21 1 N +3 170   -2.0     -5   -14.0   14
22 3 N -2 -100   1.0  
23 4 E -1 100   -3.0  
24 2 W -2 100   -1.0  
7 5 - NS
Е. Азарьева
М. Потемкина
25 3 S -1 -50   -3.0     12   -2.0   13
26 2 E -2 200   5.0  
27 4 E +3 -510   11.0  
28 5 W +1 -420   -1.0  
8 6 - NS
М. Виноградова
П. Смирнова
29 4 S +1 650   0.0     3   1.0   12
30 5 S -4 -200   -3.0  
31 3NT W +2 -460   0.0  
32 3 E -2 200   6.0  
9 7 - NS
И. Кулик
Е. Хоничева
1 1NT E = -90   -1.0     6   7.0   13
2 2 S +2 170   1.0  
3 2 N +1 140   3.0  
4 4 E -1 100   3.0  
10 8 - NS
Л. Гареева
И. Щигрева
5 6 S = 1430   0.0     -8   -1.0   13
6 6 S -1 -50   -9.0  
7 4 E = -620   0.0  
8 1NT E = -90   1.0  
11 9 - EW
И. Зарубенко
А. Королева
9 1NT S -1 -50   0.0     -8   -9.0   15
10 1NT W -1 100   -2.0  
11 4 W +2 -480   0.0  
12 3 N = 140   -6.0  
12 10 - NS
В. Поляк
М. Свечникова
13 3 E -1 100   0.0     0   -9.0   15
14 3 E -1 50   0.0  
15 2 E +1 -140   1.0  
16 3NT N = 400   -1.0  
13 11 - EW
Е. Антипова
А. Костина
17 4 E +2 -480   6.0     18   9.0   11
18 2 E +2 -170   6.0  
19 1NT E +2 -150   5.0  
20 3NT W +2 -660   1.0  
14 11 - NS
О. Леоненко
Я. Орлова
21 3NT E +2 -460   -10.0     -2   7.0   11
22 3 N +2 150   0.0  
23 6 N +1 1390   8.0  
24 3NT E +2 -460   0.0  
15 10 - EW
Л. Курсакова
М. Малкова
25 4 N -1 -50   3.0     -11   -4.0   12
26 1 N +2 140   -3.0  
27 4x W -3 500   -11.0  
28 3NT S +1 630   0.0  
16 9 - NS
Л. Руфова
А. Тумина
29 2 E -1 100   5.0     -3   -7.0   13
30 3 W = -140   -2.0  
31 3NT S +3 690   0.0  
32 3NT S -1 -50   -6.0  
17 8 - EW
Е. Добрушина
В. Ромашова
1 3 W +1 -170   1.0     -2   -9.0   13
2 2 E +1 -110   1.0  
3 2x N -1 -100   1.0  
4 3NT E -3 300   -5.0  
18 7 - EW
Л. Гражданкина
О. Тихонова
5 5x W -2 300   2.0     7   -2.0   11
6 2 S -4 -200   2.0  
7 3NT N = 600   1.0  
8 3x S -1 -100   2.0  
19 6 - EW
А. Митягина
А. Никитина
9 3NT E +2 -660   0.0     11   9.0   11
10 1 S +4 200   -1.0  
11 3 S -2 -100   1.0  
12 4 W = -420   11.0  
20 5 - EW
О. Гураль
М. Екимова
13 5x W -2 500   -11.0     0   9.0   10
14 3NT E +3 -490   5.0  
15 4 E +1 -450   4.0  
16 4x E -1 200   2.0  
21 4 - NS
О. Кириллова
Н. Марченко
17 6 S = 980   2.0     -5   4.0   11
18 4NT N -3 -300   -3.0  
19 6 W +1 -1460   -13.0  
20 4x W -2 500   9.0