XX Женский парный чемпионат России
Sunday Times:  21 тур по 4 сдачи  (шкала 60:0)
Москва,  15 - 16 декабря 2018 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score IMP Adj IMP Running Score
IMP Rank
1 7 - NS
М. Барминская
Е. Ласкова
1 1NT S = 90   2.0     -1   -1.0   13
2 2NT E -1 50   2.0  
3 3NT W +2 -660   -1.0  
4 2 W = -110   -4.0  
2 8 - NS
М. Монакова
Т. Нохаева
5 3NT S +1 630   4.0     3   2.0   12
6 4 E -1 100   1.0  
7 3 E -1 100   -2.0  
8 4 N = 420   0.0  
3 9 - EW
Е. Азарьева
М. Потемкина
9 4 E +3 -710   0.0     -2   0.0   11
10 4 W -2 200   -4.0  
11 3NT W -1 50   -7.0  
12 3NT E -1 50   9.0  
4 10 - NS
М. Виноградова
П. Смирнова
13 3NT N +1 630   5.0     13   13.0   9
14 5x E -2 300   11.0  
15 7 E = -1510   -5.0  
16 2 N -1 -50   2.0  
5 11 - EW
И. Кулик
Е. Хоничева
17 4 S -3 -150   4.0     10   23.0   5
18 1NT E = -90   -1.0  
19 3NT E +2 -660   6.0  
20 2 N -1 -100   1.0  
6 11 - NS
Л. Гареева
И. Щигрева
21 1NT S +1 120   0.0     3   26.0   3
22 3 N = 140   6.0  
23 3 E +1 -170   -5.0  
24 2 S +1 140   2.0  
7 10 - EW
И. Зарубенко
А. Королева
25 3 W -3 300   -6.0     0   26.0   5
26 1NT S -1 -100   3.0  
27 6 W +1 -1010   0.0  
28 4 E +2 -480   3.0  
8 9 - NS
В. Поляк
М. Свечникова
29 4 N +1 650   0.0     -2   24.0   5
30 4x W -2 300   9.0  
31 3NT W +1 -430   1.0  
32 5x E = -750   -12.0  
9 8 - EW
Е. Антипова
А. Костина
1 1NT E +1 -120   2.0     11   35.0   4
2 3 S = 140   0.0  
3 1 S -2 -100   4.0  
4 3 E +1 -170   5.0  
10 7 - EW
О. Леоненко
Я. Орлова
5 6 S = 1430   0.0     8   43.0   3
6 6 S -1 -50   9.0  
7 4 W = -620   0.0  
8 2 E = -90   -1.0  
11 6 - EW
Л. Курсакова
М. Малкова
9 1NT S -2 -100   2.0     -6   37.0   4
10 1NT W -1 100   -2.0  
11 4 W +2 -480   0.0  
12 3 N = 140   -6.0  
12 5 - EW
Л. Руфова
А. Тумина
13 4 E -1 100   0.0     -4   33.0   4
14 3 E -4 200   -4.0  
15 3 W = -140   -1.0  
16 3NT N = 400   1.0  
13 4 - NS
Е. Добрушина
В. Ромашова
17 4 E +1 -450   -5.0     -10   23.0   7
18 2NT N -2 -200   -6.0  
19 1 S = 80   1.0  
20 3NT W +1 -630   0.0  
14 3 - NS
Л. Гражданкина
О. Тихонова
21 0 N 0 A+/A-   2.0     -3   20.0   8
22 0 N 0 A+/A-   2.0  
23 4NT S +2 690   -9.0  
24 0 N 0 A+/A-   2.0  
15 2 - EW
А. Митягина
А. Никитина
25 3 N = 140   -2.0     -4   16.0   10
26 2 N +1 140   -3.0  
27 3NT S -2 -100   2.0  
28 3NT S +2 660   -1.0  
16 1 - EW
Н. Женова
Т. Перекатова
29 3 E -1 100   -5.0     -16   0.0   11
30 3 N = 140   -6.0  
31 3NT S +3 690   0.0  
32 3NT S = 400   -5.0  
17 2 - NS
О. Кириллова
Н. Марченко
1 3 N = 140   7.0     6   6.0   10
2 3 N = 140   6.0  
3 2NT W -1 100   5.0  
4 3NT E = -600   -12.0  
18 3 - EW
Е. Волкова
Е. Мельникова
5 5 W -3 150   5.0     7   13.0   10
6 1NT W +2 -150   0.0  
7 3NT N +1 630   0.0  
8 1NT E = -90   2.0  
19 4 - EW
Е. Бородич
О. Павлюк
9 3NT E +3 -690   1.0     3   16.0   10
10 1 S +2 140   1.0  
11 2 N -1 -50   0.0  
12 3 E -1 50   1.0  
20 5 - NS
О. Воробейчикова
М. Лебедева
13 5x W -2 500   11.0     0   16.0   9
14 3NT E +3 -490   -5.0  
15 4 E +1 -450   -4.0  
16 4x E -1 200   -2.0  
21 6 - NS
О. Богомолова
Е. Рудакова
17 6 N +1 1010   3.0     6   22.0   10
18 4 W = -420   -6.0  
19 5x S = 550   15.0  
20 3 W = -140   -6.0