XX Женский парный чемпионат России
Sunday Times:  21 тур по 4 сдачи  (шкала 60:0)
Москва,  15 - 16 декабря 2018 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score IMP Adj IMP Running Score
IMP Rank
1 6 - NS
Л. Курсакова
М. Малкова
1 3 N +1 170   4.0     2   2.0   9
2 3NT E -3 150   4.0  
3 3NT W +1 -630   0.0  
4 3x N -1 -200   -6.0  
2 7 - NS
Л. Руфова
А. Тумина
5 3NT S = 600   3.0     12   14.0   5
6 4 W -2 200   4.0  
7 3 E -3 300   4.0  
8 4 N +1 450   1.0  
3 8 - NS
Е. Добрушина
В. Ромашова
9 4 W +3 -710   0.0     -11   3.0   10
10 4 W -1 100   1.0  
11 3NT W +2 -460   -6.0  
12 3 S +2 200   -6.0  
4 9 - EW
Л. Гражданкина
О. Тихонова
13 5 S -3 -300   12.0     14   17.0   6
14 4x E = -590   9.0  
15 6 E = -980   -8.0  
16 3 W +1 -130   1.0  
5 10 - NS
А. Митягина
А. Никитина
17 1NT N = 90   2.0     17   34.0   2
18 2 W +1 -140   -1.0  
19 6 W -1 100   11.0  
20 2 S = 110   5.0  
6 11 - EW
О. Гураль
М. Екимова
21 1NT S +1 120   0.0     -3   31.0   2
22 3 N = 140   -6.0  
23 3 E +1 -170   5.0  
24 2 S +1 140   -2.0  
7 11 - NS
О. Кириллова
Н. Марченко
25 2 S = 90   1.0     3   34.0   3
26 1NT S = 90   2.0  
27 6 W +1 -1010   0.0  
28 5 E = -400   0.0  
8 10 - EW
Е. Волкова
Е. Мельникова
29 4 S +1 650   0.0     -5   29.0   4
30 3 W -1 50   -4.0  
31 3NT W +1 -430   -1.0  
32 3 N -1 -50   0.0  
9 9 - NS
Е. Бородич
О. Павлюк
1 1NT E -1 50   3.0     1   30.0   6
2 3 S = 140   0.0  
3 2 N = 110   2.0  
4 2 E +1 -140   -4.0  
10 8 - EW
О. Воробейчикова
М. Лебедева
5 6 S = 1430   0.0     8   38.0   4
6 6 S -1 -50   9.0  
7 4 E = -620   0.0  
8 1NT E = -90   -1.0  
11 7 - EW
О. Богомолова
Е. Рудакова
9 2 N -2 -100   2.0     -6   32.0   5
10 1NT W -1 100   -2.0  
11 4 W +2 -480   0.0  
12 3 N = 140   -6.0  
12 6 - EW
М. Барминская
Е. Ласкова
13 5x W -1 200   -3.0     -7   25.0   6
14 1NT S +1 120   -2.0  
15 2NT W = -120   -2.0  
16 3NT N +1 430   0.0  
13 5 - EW
М. Монакова
Т. Нохаева
17 3 E +2 -200   -1.0     -13   12.0   8
18 2 S = 90   -1.0  
19 1NT x E -2 500   -10.0  
20 3NT W = -600   -1.0  
14 4 - NS
Е. Азарьева
М. Потемкина
21 3NT E -2 100   3.0     10   22.0   7
22 3 N +2 150   0.0  
23 6 N = 1370   7.0  
24 3NT E +2 -460   0.0  
15 3 - NS
М. Виноградова
П. Смирнова
25 4 N = 420   8.0     22   44.0   6
26 2x N = 670   12.0  
27 3 W -2 100   3.0  
28 3NT N = 600   -1.0  
16 2 - EW
И. Кулик
Е. Хоничева
29 2 E = -110   1.0     -9   35.0   7
30 4 W = -420   8.0  
31 6NT S = 1440   -13.0  
32 3NT S = 400   -5.0  
17 1 - EW
Н. Женова
Т. Перекатова
1 3 W +1 -170   1.0     -6   29.0   8
2 3 W +1 -130   1.0  
3 2NT W -1 100   -5.0  
4 3NT E -2 200   -3.0  
18 2 - NS
И. Зарубенко
А. Королева
5 4 S +1 650   7.0     3   32.0   7
6 1NT W +2 -150   0.0  
7 3NT N = 600   -1.0  
8 2NT E = -120   -3.0  
19 3 - EW
В. Поляк
М. Свечникова
9 3NT W +2 -660   0.0     -1   31.0   6
10 1 S +5 230   -2.0  
11 2 S -1 -50   0.0  
12 3 E -1 50   1.0  
20 4 - EW
Е. Антипова
А. Костина
13 4 W = -620   11.0     34   65.0   5
14 6 W = -980   12.0  
15 3NT W = -400   2.0  
16 2 E +1 -140   9.0  
21 5 - NS
О. Леоненко
Я. Орлова
17 4 S +2 480   -10.0     -7   58.0   5
18 3 E -1 50   6.0  
19 4 W +3 -710   -3.0  
20 4 W -1 100   0.0