XX Женский парный чемпионат России
Sunday Times:  21 тур по 4 сдачи  (шкала 60:0)
Москва,  15 - 16 декабря 2018 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score IMP Adj IMP Running Score
IMP Rank
1 8 - EW
И. Кулик
Е. Хоничева
1 4 N -1 -50   3.0     -13   -13.0   21
2 2NT E = -120   3.0  
3 3NT W -1 100   -12.0  
4 4 W -3 300   -7.0  
2 7 - EW
Л. Гареева
И. Щигрева
5 3NT S = 600   -3.0     -12   -25.0   21
6 4 W -2 200   -4.0  
7 3 E -3 300   -4.0  
8 4 N +1 450   -1.0  
3 6 - EW
И. Зарубенко
А. Королева
9 4 E +3 -710   0.0     -2   -27.0   20
10 2 W = -110   5.0  
11 3 W +2 -150   -2.0  
12 4 S +1 650   -5.0  
4 5 - EW
В. Поляк
М. Свечникова
13 3NT S +1 630   -5.0     -2   -29.0   20
14 3x E +1 -630   9.0  
15 6 E +1 -1010   -7.0  
16 3 W +1 -130   1.0  
5 4 - NS
Е. Антипова
А. Костина
17 1 S +1 110   3.0     7   -22.0   17
18 0 N 0 Av/Av   0.0  
19 5 W +1 -620   -5.0  
20 3 E -3 300   9.0  
6 3 - NS
О. Леоненко
Я. Орлова
21 2 S = 110   0.0     -6   -28.0   18
22 4 W = -620   -11.0  
23 4 E -1 100   3.0  
24 0 N 0 A+/A+   2.0  
7 2 - EW
Л. Курсакова
М. Малкова
25 2 S = 90   -1.0     0   -28.0   18
26 2 E -2 200   -5.0  
27 6 W +1 -1010   0.0  
28 5x W +1 -650   6.0  
8 1 - EW
Н. Женова
Т. Перекатова
29 4 N +1 650   0.0     -10   -38.0   18
30 4 S -3 -150   2.0  
31 3NT W +1 -430   -1.0  
32 3x N = 530   -11.0  
9 2 - NS
Е. Добрушина
В. Ромашова
1 1NT E = -90   -1.0     -3   -41.0   18
2 3 S = 140   0.0  
3 2 E -1 100   2.0  
4 2 E +1 -140   -4.0  
10 3 - EW
Л. Гражданкина
О. Тихонова
5 6 S = 1430   0.0     -2   -43.0   18
6 4 S +1 450   -2.0  
7 4 E = -620   0.0  
8 1NT E +1 -120   0.0  
11 4 - EW
А. Митягина
А. Никитина
9 1NT S -2 -100   2.0     -1   -44.0   18
10 1NT W = -90   3.0  
11 4 W +2 -480   0.0  
12 3 N = 140   -6.0  
12 5 - NS
О. Гураль
М. Екимова
13 4 E -1 100   0.0     4   -40.0   20
14 3 E -4 200   4.0  
15 3 W = -140   1.0  
16 3NT N = 400   -1.0  
13 6 - NS
О. Кириллова
Н. Марченко
17 4 E = -420   -5.0     -5   -45.0   20
18 2NT N +1 150   3.0  
19 1NT E +1 -120   -4.0  
20 3NT W = -600   1.0  
14 7 - NS
Е. Волкова
Е. Мельникова
21 3NT E -2 100   3.0     11   -34.0   16
22 3 N +2 150   0.0  
23 6 N = 1370   7.0  
24 3NT W +1 -430   1.0  
15 8 - NS
Е. Бородич
О. Павлюк
25 4 N -1 -50   -3.0     -11   -45.0   18
26 0 N 0 A-/A+   -2.0  
27 5x N -2 -300   -7.0  
28 3NT S +2 660   1.0  
16 9 - EW
О. Воробейчикова
М. Лебедева
29 2 E -1 100   -5.0     3   -42.0   18
30 3 W = -140   2.0  
31 3NT S +3 690   0.0  
32 3NT S -1 -50   6.0  
17 10 - NS
О. Богомолова
Е. Рудакова
1 2 W +2 -170   -1.0     0   -42.0   18
2 4 W = -130   -1.0  
3 1NT E = -90   -1.0  
4 3NT E -2 200   3.0  
18 11 - EW
М. Барминская
Е. Ласкова
5 4x N +1 990   -12.0     -11   -53.0   20
6 3 W = -110   -1.0  
7 3NT N +1 630   0.0  
8 2 W = -110   2.0  
19 11 - NS
М. Монакова
Т. Нохаева
9 3NT E +2 -660   0.0     8   -45.0   19
10 1 S +4 200   1.0  
11 2 S = 110   5.0  
12 3NT W -3 150   2.0  
20 10 - EW
Е. Азарьева
М. Потемкина
13 1NT E -1 100   -4.0     5   -40.0   17
14 3NT E +2 -460   4.0  
15 4 W = -420   3.0  
16 4x W -1 200   2.0  
21 9 - NS
М. Виноградова
П. Смирнова
17 6 N = 980   2.0     3   -37.0   16
18 5x E -2 300   10.0  
19 4 W +2 -680   -2.0  
20 3 W +1 -170   -7.0