XX Женский парный чемпионат России
Sunday Times:  21 тур по 4 сдачи  (шкала 60:0)
Москва,  15 - 16 декабря 2018 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score IMP Adj IMP Running Score
IMP Rank
1 4 - NS
И. Зарубенко
А. Королева
1 2 N +1 140   3.0     0   0.0   11
2 2 W -1 50   2.0  
3 3NT x W +1 -950   -7.0  
4 2NT E -1 100   2.0  
2 3 - NS
В. Поляк
М. Свечникова
5 3NT N +1 630   4.0     6   6.0   9
6 4 W -2 200   4.0  
7 3 E -1 100   -2.0  
8 4 N = 420   0.0  
3 2 - EW
Е. Антипова
А. Костина
9 4 E +3 -710   0.0     18   24.0   2
10 4 W -1 100   -1.0  
11 3NT W +3 -490   7.0  
12 2NT W +2 -180   12.0  
4 1 - EW
Н. Женова
Т. Перекатова
13 3NT N = 600   -4.0     -28   -4.0   13
14 5 E -2 100   -8.0  
15 6 W +1 -1010   -7.0  
16 3NT E -3 300   -9.0  
5 2 - NS
Л. Курсакова
М. Малкова
17 1NT N -1 -50   -2.0     -23   -27.0   19
18 2 W +1 -140   -1.0  
19 6 W = -1370   -14.0  
20 1NT N -3 -300   -6.0  
6 3 - EW
Л. Руфова
А. Тумина
21 2 S = 110   0.0     10   -17.0   16
22 4 W = -620   11.0  
23 4 E -1 100   -3.0  
24 0 N 0 A+/A+   2.0  
7 4 - EW
Е. Добрушина
В. Ромашова
25 1NT W -2 200   -4.0     0   -17.0   15
26 2 E = -110   3.0  
27 6 W +1 -1010   0.0  
28 5 E +1 -420   1.0  
8 5 - NS
Л. Гражданкина
О. Тихонова
29 4 N +1 650   0.0     -3   -20.0   17
30 3NT N -3 -150   -2.0  
31 3NT W +2 -460   0.0  
32 3x S -1 -100   -1.0  
9 6 - NS
А. Митягина
А. Никитина
1 1NT E -1 50   3.0     -13   -33.0   17
2 1NT S = 90   -2.0  
3 2NT S -1 -50   -2.0  
4 4 E = -620   -12.0  
10 7 - NS
О. Гураль
М. Екимова
5 6 S = 1430   0.0     -8   -41.0   17
6 6 S -1 -50   -9.0  
7 4 W = -620   0.0  
8 2 E = -90   1.0  
11 8 - NS
О. Кириллова
Н. Марченко
9 PASS N 0 Pass   2.0     -9   -50.0   20
10 1 W +1 -110   -4.0  
11 4 W +2 -480   0.0  
12 4 W = -420   -7.0  
12 9 - EW
Е. Волкова
Е. Мельникова
13 5 W = -600   12.0     27   -23.0   16
14 2 W = -90   4.0  
15 3 E +2 -200   1.0  
16 3NT N -1 -50   10.0  
13 10 - NS
Е. Бородич
О. Павлюк
17 4 E -1 50   7.0     13   -10.0   14
18 2NT N +1 150   3.0  
19 1NT E -1 100   2.0  
20 3NT W = -600   1.0  
14 11 - EW
О. Воробейчикова
М. Лебедева
21 3NT E +2 -460   10.0     2   -8.0   14
22 3 N +2 150   0.0  
23 6 N +1 1390   -8.0  
24 3NT E +2 -460   0.0  
15 11 - NS
О. Богомолова
Е. Рудакова
25 2 N +2 170   3.0     -5   -13.0   15
26 3 N -1 -100   -4.0  
27 3NT S -3 -150   -4.0  
28 3NT S +1 630   0.0  
16 10 - EW
М. Барминская
Е. Ласкова
29 1NT E = -90   0.0     4   -9.0   14
30 4 E = -420   8.0  
31 3NT S +2 660   1.0  
32 3NT S = 400   -5.0  
17 9 - NS
М. Монакова
Т. Нохаева
1 1NT x S -1 -100   1.0     -1   -10.0   14
2 4 W = -130   -1.0  
3 2NT W -1 100   5.0  
4 3 E +1 -130   -6.0  
18 8 - EW
Е. Азарьева
М. Потемкина
5 5x E -3 500   -4.0     3   -7.0   13
6 3NT W = -600   10.0  
7 3NT N = 600   1.0  
8 2 S = 110   -4.0  
19 7 - EW
М. Виноградова
П. Смирнова
9 3NT E +2 -660   0.0     0   -7.0   13
10 4 W -3 300   -4.0  
11 3 S -3 -150   3.0  
12 3NT W -1 50   1.0  
20 6 - EW
И. Кулик
Е. Хоничева
13 3NT E -2 200   -6.0     -15   -22.0   15
14 3NT E +3 -490   5.0  
15 6 E -3 150   -10.0  
16 5 N = 400   -4.0  
21 5 - EW
Л. Гареева
И. Щигрева
17 4 S +2 480   10.0     7   -15.0   15
18 3 E -1 50   -6.0  
19 4 W +3 -710   3.0  
20 4 W -1 100   0.0