XX Женский парный чемпионат России
Sunday Times:  21 тур по 4 сдачи  (шкала 60:0)
Москва,  15 - 16 декабря 2018 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score IMP Adj IMP Running Score
IMP Rank
1 11 - NS
Л. Гражданкина
О. Тихонова
1 4 W -1 50   0.0     12   12.0   3
2 4 W -4 200   5.0  
3 3NT W +1 -630   0.0  
4 3NT E -3 300   7.0  
2 10 - EW
А. Митягина
А. Никитина
5 3NT S +1 630   -4.0     -10   2.0   12
6 4 W -2 200   -4.0  
7 4 E -2 200   -1.0  
8 4 N +1 450   -1.0  
3 9 - NS
О. Гураль
М. Екимова
9 4 E +3 -710   0.0     2   4.0   9
10 4 W -2 200   4.0  
11 3NT W -1 50   7.0  
12 3NT E -1 50   -9.0  
4 8 - EW
О. Кириллова
Н. Марченко
13 3NT S = 600   -4.0     -19   -15.0   17
14 5x S -1 -100   -3.0  
15 6 E +1 -1010   -7.0  
16 3NT E -1 100   -5.0  
5 7 - EW
Е. Волкова
Е. Мельникова
17 2 E -1 50   -1.0     -18   -33.0   20
18 3 S -1 -100   0.0  
19 3NT W -2 200   -12.0  
20 2NT N = 120   -5.0  
6 6 - EW
Е. Бородич
О. Павлюк
21 1 N +3 170   -2.0     -4   -37.0   20
22 2 E = -90   0.0  
23 3 E -1 100   -3.0  
24 3 W -1 50   1.0  
7 5 - EW
О. Воробейчикова
М. Лебедева
25 3 S -1 -50   3.0     -12   -49.0   20
26 2 E -2 200   -5.0  
27 4 E +3 -510   -11.0  
28 5 W +1 -420   1.0  
8 4 - NS
О. Богомолова
Е. Рудакова
29 6 S -1 -100   -13.0     -3   -52.0   20
30 2 W +1 -140   -1.0  
31 3NT W +2 -460   0.0  
32 3x N = 530   11.0  
9 3 - NS
М. Барминская
Е. Ласкова
1 1NT E = -90   -1.0     -16   -68.0   21
2 3 S -1 -100   -6.0  
3 2 S -3 -150   -5.0  
4 2 E +1 -140   -4.0  
10 2 - EW
М. Монакова
Т. Нохаева
5 6NT S = 1440   0.0     -3   -71.0   21
6 4 S +1 450   -2.0  
7 4 W = -620   0.0  
8 2 E = -90   -1.0  
11 1 - EW
Н. Женова
Т. Перекатова
9 2 E +1 -110   2.0     7   -64.0   21
10 2 S -1 -100   3.0  
11 4 W +2 -480   0.0  
12 4x N -1 -200   2.0  
12 2 - NS
М. Виноградова
П. Смирнова
13 4 E -1 100   0.0     -14   -78.0   21
14 1NT W -2 100   2.0  
15 2NT N -4 -400   -6.0  
16 3NT N -1 -50   -10.0  
13 3 - EW
И. Кулик
Е. Хоничева
17 3 E = -140   -3.0     -11   -89.0   21
18 3NT N = 600   -11.0  
19 1 S -1 -50   3.0  
20 3NT W +1 -630   0.0  
14 4 - EW
Л. Гареева
И. Щигрева
21 3NT E -2 100   -3.0     -10   -99.0   21
22 3 N +2 150   0.0  
23 6 N = 1370   -7.0  
24 3NT E +2 -460   0.0  
15 5 - NS
И. Зарубенко
А. Королева
25 3 N +1 170   3.0     3   -96.0   21
26 3 N -1 -100   -4.0  
27 3 N = 110   4.0  
28 3NT N +1 630   0.0  
16 6 - NS
В. Поляк
М. Свечникова
29 2 E = -110   -1.0     -7   -103.0   21
30 4 E +1 -450   -9.0  
31 3NT S +1 630   -2.0  
32 3NT S = 400   5.0  
17 7 - NS
Е. Антипова
А. Костина
1 2 W = -110   1.0     -7   -110.0   21
2 3 W +1 -130   -1.0  
3 1NT E = -90   -1.0  
4 4 E = -130   -6.0  
18 8 - NS
О. Леоненко
Я. Орлова
5 5x E -3 500   4.0     -3   -113.0   21
6 3NT W = -600   -10.0  
7 3NT N = 600   -1.0  
8 2 S = 110   4.0  
19 9 - EW
Л. Курсакова
М. Малкова
9 3NT E +2 -660   0.0     -2   -115.0   21
10 2 S +2 170   0.0  
11 2 S -1 -50   0.0  
12 3NT W -3 150   -2.0  
20 10 - NS
Л. Руфова
А. Тумина
13 1NT E -1 100   4.0     -5   -120.0   21
14 3NT E +2 -460   -4.0  
15 4 W = -420   -3.0  
16 4x W -1 200   -2.0  
21 11 - EW
Е. Добрушина
В. Ромашова
17 6 N +1 1010   -3.0     -10   -130.0   21
18 3 E = -140   -2.0  
19 5x S -1 -100   -11.0  
20 3 W = -140   6.0