XX Женский парный чемпионат России
Sunday Times:  21 тур по 4 сдачи  (шкала 60:0)
Москва,  15 - 16 декабря 2018 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score IMP Adj IMP Running Score
IMP Rank
1 6 - EW
Л. Гареева
И. Щигрева
1 3 N +1 170   -4.0     -2   -2.0   14
2 3NT E -3 150   -4.0  
3 3NT W +1 -630   0.0  
4 3x N -1 -200   6.0  
2 5 - EW
И. Зарубенко
А. Королева
5 3 N = 110   9.0     15   13.0   6
6 4 W -2 200   -4.0  
7 2 E -1 100   2.0  
8 2 N = 90   8.0  
3 4 - NS
В. Поляк
М. Свечникова
9 4 E +3 -710   0.0     -4   9.0   8
10 2 W +1 -140   -5.0  
11 3NT W -2 100   8.0  
12 3 S +1 170   -7.0  
4 3 - NS
Е. Антипова
А. Костина
13 3NT S -1 -100   -11.0     7   16.0   8
14 5 S -1 -50   5.0  
15 4 E +3 -510   13.0  
16 2 N -2 -100   0.0  
5 2 - EW
О. Леоненко
Я. Орлова
17 1NT N -1 -50   2.0     23   39.0   1
18 2 W +1 -140   1.0  
19 6 W = -1370   14.0  
20 1NT N -3 -300   6.0  
6 1 - EW
Н. Женова
Т. Перекатова
21 1NT S +1 120   0.0     9   48.0   1
22 2 E = -90   0.0  
23 3 E = -140   4.0  
24 2 W = -90   5.0  
7 2 - NS
Л. Руфова
А. Тумина
25 2 S = 90   1.0     0   48.0   2
26 2 E -2 200   5.0  
27 6 W +1 -1010   0.0  
28 5x W +1 -650   -6.0  
8 3 - EW
Е. Добрушина
В. Ромашова
29 4 N +1 650   0.0     -6   42.0   2
30 3 S -2 -100   0.0  
31 3NT W +1 -430   -1.0  
32 2 N = 110   -5.0  
9 4 - EW
Л. Гражданкина
О. Тихонова
1 2 E -2 100   -5.0     -4   38.0   3
2 4 S -1 -100   6.0  
3 2 S = 110   -2.0  
4 3 N = 110   -3.0  
10 5 - NS
А. Митягина
А. Никитина
5 6 S = 1430   0.0     -14   24.0   7
6 6 S -1 -50   -9.0  
7 4 W = -620   0.0  
8 1NT x N -2 -300   -5.0  
11 6 - NS
О. Гураль
М. Екимова
9 1NT S -2 -100   -2.0     6   30.0   6
10 1NT W -1 100   2.0  
11 4 W +2 -480   0.0  
12 3 N = 140   6.0  
12 7 - NS
О. Кириллова
Н. Марченко
13 5x S -2 -500   -12.0     0   30.0   5
14 2 N = 110   2.0  
15 4x W -2 300   10.0  
16 3NT N +1 430   0.0  
13 8 - NS
Е. Волкова
Е. Мельникова
17 4 E -1 50   7.0     21   51.0   4
18 3NT N = 600   11.0  
19 1NT E -1 100   2.0  
20 3NT W = -600   1.0  
14 9 - EW
Е. Бородич
О. Павлюк
21 3NT W -1 50   -2.0     -9   42.0   5
22 3 N +3 170   0.0  
23 6 S = 1370   -7.0  
24 3NT E +2 -460   0.0  
15 10 - NS
О. Воробейчикова
М. Лебедева
25 4 N -1 -50   -3.0     11   53.0   3
26 1 N +2 140   3.0  
27 4x W -3 500   11.0  
28 3NT S +1 630   0.0  
16 11 - EW
О. Богомолова
Е. Рудакова
29 2 E +2 -170   2.0     -8   45.0   5
30 3 N = 140   -6.0  
31 3NT N = 600   2.0  
32 4 N = 420   -6.0  
17 11 - NS
М. Барминская
Е. Ласкова
1 2x N -1 -100   1.0     2   47.0   5
2 1 S -2 -200   -3.0  
3 1NT E = -90   -1.0  
4 3NT E -3 300   5.0  
18 10 - EW
М. Монакова
Т. Нохаева
5 4 E = -130   10.0     10   57.0   5
6 2 S -1 -50   -3.0  
7 3NT N +1 630   0.0  
8 2 W +1 -140   3.0  
19 9 - NS
Е. Азарьева
М. Потемкина
9 3NT E +2 -660   0.0     2   59.0   4
10 2 S +2 170   0.0  
11 2 S -1 -50   0.0  
12 3NT W -3 150   2.0  
20 8 - EW
М. Виноградова
П. Смирнова
13 2 W +1 -140   3.0     9   68.0   4
14 2 W +2 -170   -4.0  
15 4x S -2 -500   5.0  
16 4 E -1 100   5.0  
21 7 - EW
И. Кулик
Е. Хоничева
17 7 S -1 -50   14.0     -7   61.0   4
18 3 S -3 -300   3.0  
19 6x W -1 200   -13.0  
20 4 N = 620   -11.0