XX Женский парный чемпионат России
Sunday Times:  21 тур по 4 сдачи  (шкала 60:0)
Москва,  15 - 16 декабря 2018 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score IMP Adj IMP Running Score
IMP Rank
1 9 - EW
М. Монакова
Т. Нохаева
1 3 N = 140   -3.0     11   11.0   4
2 2 N -2 -200   5.0  
3 3NT W +1 -630   0.0  
4 3 N -3 -300   9.0  
2 10 - NS
Е. Азарьева
М. Потемкина
5 3NT S +1 630   4.0     10   21.0   2
6 4 W -2 200   4.0  
7 4 E -2 200   1.0  
8 4 N +1 450   1.0  
3 11 - EW
М. Виноградова
П. Смирнова
9 5 E +2 -710   0.0     -5   16.0   6
10 2 W +1 -140   5.0  
11 3 W +2 -150   -2.0  
12 4x S = 790   -8.0  
4 11 - NS
И. Кулик
Е. Хоничева
13 4 N = 620   5.0     6   22.0   2
14 5 E -1 50   7.0  
15 7 E = -1510   -5.0  
16 3 W +1 -130   -1.0  
5 10 - EW
Л. Гареева
И. Щигрева
17 1NT N = 90   -2.0     -17   5.0   13
18 2 W +1 -140   1.0  
19 6 W -1 100   -11.0  
20 2 S = 110   -5.0  
6 9 - NS
И. Зарубенко
А. Королева
21 1NT S = 90   -1.0     17   22.0   6
22 2x N +1 570   12.0  
23 4 E -2 200   5.0  
24 2 S = 110   1.0  
7 8 - EW
В. Поляк
М. Свечникова
25 1NT E +3 -180   6.0     5   27.0   4
26 2x N -1 -200   5.0  
27 6NT W +1 -1020   0.0  
28 3 E +1 -130   -6.0  
8 7 - EW
Е. Антипова
А. Костина
29 3 N +2 200   10.0     13   40.0   3
30 3 S -2 -100   0.0  
31 3NT W +2 -460   0.0  
32 4 E +1 -150   3.0  
9 6 - EW
О. Леоненко
Я. Орлова
1 1NT E -1 50   -3.0     13   53.0   2
2 1NT S = 90   2.0  
3 2NT S -1 -50   2.0  
4 4 E = -620   12.0  
10 5 - EW
Л. Курсакова
М. Малкова
5 6 S = 1430   0.0     14   67.0   1
6 6 S -1 -50   9.0  
7 4 W = -620   0.0  
8 1NT x N -2 -300   5.0  
11 4 - NS
Л. Руфова
А. Тумина
9 1NT S -2 -100   -2.0     1   68.0   1
10 1NT W = -90   -3.0  
11 4 W +2 -480   0.0  
12 3 N = 140   6.0  
12 3 - NS
Е. Добрушина
В. Ромашова
13 5x E -3 800   12.0     11   79.0   1
14 2 E +1 -110   -4.0  
15 2 E = -110   2.0  
16 3NT N +2 460   1.0  
13 2 - EW
Л. Гражданкина
О. Тихонова
17 3 W +1 -130   -3.0     8   87.0   1
18 3NT N -2 -200   6.0  
19 1NT E = -90   4.0  
20 3NT W +2 -660   1.0  
14 1 - EW
Н. Женова
Т. Перекатова
21 3NT E = -400   9.0     1   88.0   2
22 3 N +2 150   0.0  
23 6 N +1 1390   -8.0  
24 3NT E +2 -460   0.0  
15 2 - NS
О. Гураль
М. Екимова
25 3 N = 140   2.0     4   92.0   2
26 2 N +1 140   3.0  
27 3NT S -2 -100   -2.0  
28 3NT S +2 660   1.0  
16 3 - EW
О. Кириллова
Н. Марченко
29 2 E +1 -140   2.0     9   101.0   2
30 2 E = -90   0.0  
31 3NT S +3 690   0.0  
32 4 N -2 -100   7.0  
17 4 - EW
Е. Волкова
Е. Мельникова
1 2 W +2 -170   1.0     -7   94.0   2
2 2 N +1 140   -6.0  
3 1NT E = -90   1.0  
4 3NT E -2 200   -3.0  
18 5 - NS
Е. Бородич
О. Павлюк
5 4 S +1 650   7.0     5   99.0   2
6 3 W = -110   1.0  
7 3NT N = 600   -1.0  
8 2 W = -110   -2.0  
19 6 - NS
О. Воробейчикова
М. Лебедева
9 3NT E +2 -660   0.0     -11   88.0   2
10 1 S +4 200   1.0  
11 3 S -2 -100   -1.0  
12 4 W = -420   -11.0  
20 7 - NS
О. Богомолова
Е. Рудакова
13 3NT E -1 100   4.0     19   107.0   2
14 6 W -1 50   8.0  
15 4x S -1 -200   3.0  
16 5 N = 400   4.0  
21 8 - NS
М. Барминская
Е. Ласкова
17 6 S = 980   2.0     10   117.0   2
18 4 E = -420   -6.0  
19 5 S -1 -50   11.0  
20 4 W -2 200   3.0