XX Женский парный чемпионат России
Sunday Times:  21 тур по 4 сдачи  (шкала 60:0)
Москва,  15 - 16 декабря 2018 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score IMP Adj IMP Running Score
IMP Rank
1 11 - EW
Е. Азарьева
М. Потемкина
1 4 W -1 50   0.0     -12   -12.0   20
2 4 W -4 200   -5.0  
3 3NT W +1 -630   0.0  
4 3NT E -3 300   -7.0  
2 11 - NS
М. Виноградова
П. Смирнова
5 3NT N +1 630   4.0     6   -6.0   14
6 4 W -2 200   4.0  
7 2 E -1 100   -2.0  
8 4 N = 420   0.0  
3 10 - EW
И. Кулик
Е. Хоничева
9 0 N 0 A-/A+   2.0     -16   -22.0   19
10 4 W -1 100   -1.0  
11 3NT W -2 100   -8.0  
12 5x S = 850   -9.0  
4 9 - NS
Л. Гареева
И. Щигрева
13 5 S -3 -300   -12.0     -14   -36.0   21
14 4x E = -590   -9.0  
15 6 E = -980   8.0  
16 3 W +1 -130   -1.0  
5 8 - EW
И. Зарубенко
А. Королева
17 2 S = 110   -3.0     -12   -48.0   21
18 2 E +1 -140   1.0  
19 6 W -1 100   -11.0  
20 2 N -1 -100   1.0  
6 7 - EW
В. Поляк
М. Свечникова
21 1NT S = 90   1.0     9   -39.0   21
22 4x N -2 -300   6.0  
23 1NT W +2 -150   4.0  
24 2 S +1 140   -2.0  
7 6 - EW
Е. Антипова
А. Костина
25 3NT W -5 500   -10.0     -19   -58.0   22
26 2 E -1 100   -3.0  
27 6 E +1 -1010   0.0  
28 4 W = -130   -6.0  
8 5 - EW
О. Леоненко
Я. Орлова
29 4 N +1 650   0.0     3   -55.0   21
30 3NT N -3 -150   2.0  
31 3NT W +2 -460   0.0  
32 3x S -1 -100   1.0  
9 4 - NS
Л. Курсакова
М. Малкова
1 2 E -2 100   5.0     4   -51.0   19
2 4 S -1 -100   -6.0  
3 2 S = 110   2.0  
4 3 N = 110   3.0  
10 3 - NS
Л. Руфова
А. Тумина
5 6 S = 1430   0.0     2   -49.0   19
6 4 S +1 450   2.0  
7 4 E = -620   0.0  
8 1NT E +1 -120   0.0  
11 2 - EW
Е. Добрушина
В. Ромашова
9 2 E = -90   1.0     9   -40.0   17
10 2NT N -2 -200   6.0  
11 4 W +2 -480   0.0  
12 3 W +1 -170   2.0  
12 1 - EW
Н. Женова
Т. Перекатова
13 4 W +1 -150   6.0     10   -30.0   17
14 2 N -1 -50   3.0  
15 2 N -2 -200   1.0  
16 3NT N +1 430   0.0  
13 2 - NS
А. Митягина
А. Никитина
17 3 W +1 -130   3.0     -8   -38.0   19
18 3NT N -2 -200   -6.0  
19 1NT E = -90   -4.0  
20 3NT W +2 -660   -1.0  
14 3 - EW
О. Гураль
М. Екимова
21 0 N 0 A+/A-   -2.0     3   -35.0   17
22 0 N 0 A+/A-   -2.0  
23 4NT S +2 690   9.0  
24 0 N 0 A+/A-   -2.0  
15 4 - EW
О. Кириллова
Н. Марченко
25 4 N -1 -50   3.0     3   -32.0   16
26 2 N = 110   -2.0  
27 3NT S -1 -50   1.0  
28 3NT N = 600   1.0  
16 5 - NS
Е. Волкова
Е. Мельникова
29 2 E +1 -140   -2.0     -4   -36.0   17
30 3 N = 140   6.0  
31 3NT S +3 690   0.0  
32 5 N -3 -150   -8.0  
17 6 - NS
Е. Бородич
О. Павлюк
1 2 W +2 -170   -1.0     3   -33.0   17
2 3 N = 140   6.0  
3 1 W +2 -140   -2.0  
4 5 E -1 100   0.0  
18 7 - NS
О. Воробейчикова
М. Лебедева
5 5x W -2 300   -2.0     -7   -40.0   18
6 2 S -4 -200   -2.0  
7 3NT N = 600   -1.0  
8 3x S -1 -100   -2.0  
19 8 - NS
О. Богомолова
Е. Рудакова
9 3NT E +2 -660   0.0     -1   -41.0   18
10 1NT N +3 180   0.0  
11 2 S -1 -50   0.0  
12 3 E -1 50   -1.0  
20 9 - EW
М. Барминская
Е. Ласкова
13 4 W = -130   3.0     -22   -63.0   20
14 6 W -2 100   -9.0  
15 5x W -1 100   -9.0  
16 5x N = 550   -7.0  
21 10 - NS
М. Монакова
Т. Нохаева
17 6 S -2 -100   -14.0     -42   -105.0   20
18 3NT N -3 -300   -3.0  
19 6 W +1 -1460   -13.0  
20 4 W = -620   -12.0