XX Женский парный чемпионат России
Sunday Times:  21 тур по 4 сдачи  (шкала 60:0)
Москва,  15 - 16 декабря 2018 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score IMP Adj IMP Running Score
IMP Rank
1 2 - EW
В. Поляк
М. Свечникова
1 3 N = 140   -3.0     -22   -22.0   22
2 2 N = 110   -3.0  
3 3 W +1 -130   -11.0  
4 2 W -2 200   -5.0  
2 1 - EW
Н. Женова
Т. Перекатова
5 3NT N +1 630   -4.0     -7   -29.0   22
6 4 W -2 200   -4.0  
7 2 E -1 100   2.0  
8 4 N +1 450   -1.0  
3 2 - NS
О. Леоненко
Я. Орлова
9 4 E +3 -710   0.0     -18   -47.0   22
10 4 W -1 100   1.0  
11 3NT W +3 -490   -7.0  
12 2NT W +2 -180   -12.0  
4 3 - EW
Л. Курсакова
М. Малкова
13 3NT S -1 -100   11.0     -7   -54.0   22
14 5 S -1 -50   -5.0  
15 4 E +3 -510   -13.0  
16 2 N -2 -100   0.0  
5 4 - EW
Л. Руфова
А. Тумина
17 1 S +1 110   -3.0     -7   -61.0   22
18 0 N 0 Av/Av   0.0  
19 5 W +1 -620   5.0  
20 3 E -3 300   -9.0  
6 5 - NS
Е. Добрушина
В. Ромашова
21 2 S +1 140   1.0     -7   -68.0   22
22 4x N -2 -300   -6.0  
23 2 E +1 -140   -4.0  
24 1NT N +2 150   2.0  
7 6 - NS
Л. Гражданкина
О. Тихонова
25 3NT W -5 500   10.0     19   -49.0   20
26 2 E -1 100   3.0  
27 6 E +1 -1010   0.0  
28 4 W = -130   6.0  
8 7 - NS
А. Митягина
А. Никитина
29 3 N +2 200   -10.0     -13   -62.0   22
30 3 S -2 -100   0.0  
31 3NT W +2 -460   0.0  
32 4 E +1 -150   -3.0  
9 8 - NS
О. Гураль
М. Екимова
1 1NT E +1 -120   -2.0     -11   -73.0   22
2 3 S = 140   0.0  
3 1 S -2 -100   -4.0  
4 3 E +1 -170   -5.0  
10 9 - EW
О. Кириллова
Н. Марченко
5 6 S = 1430   0.0     -11   -84.0   22
6 4 S +1 450   -2.0  
7 3 W +1 -170   -10.0  
8 1NT E +2 -150   1.0  
11 10 - NS
Е. Волкова
Е. Мельникова
9 1NT S = 90   4.0     -6   -90.0   22
10 1NT W = -90   -3.0  
11 4 W +2 -480   0.0  
12 4 W = -420   -7.0  
12 11 - EW
Е. Бородич
О. Павлюк
13 4x E -2 500   -9.0     -10   -100.0   22
14 2 W -1 50   0.0  
15 2 E +2 -170   0.0  
16 3NT N +2 460   -1.0  
13 11 - NS
О. Воробейчикова
М. Лебедева
17 4 E +2 -480   -6.0     -18   -118.0   22
18 2 E +2 -170   -6.0  
19 1NT E +2 -150   -5.0  
20 3NT W +2 -660   -1.0  
14 10 - EW
О. Богомолова
Е. Рудакова
21 3NT E -1 50   -2.0     5   -113.0   22
22 2NT N +3 210   -2.0  
23 4NT S +2 690   9.0  
24 3NT E +2 -460   0.0  
15 9 - NS
М. Барминская
Е. Ласкова
25 2 N +2 170   3.0     -16   -129.0   22
26 3 W +1 -130   -5.0  
27 3 W +1 -170   -4.0  
28 2 S +3 150   -10.0  
16 8 - EW
М. Монакова
Т. Нохаева
29 2 E -1 100   -5.0     -16   -145.0   22
30 3 N = 140   -6.0  
31 3NT S +3 690   0.0  
32 3NT S = 400   -5.0  
17 7 - EW
Е. Азарьева
М. Потемкина
1 2 W = -110   -1.0     7   -138.0   22
2 3 W +1 -130   1.0  
3 1NT E = -90   1.0  
4 4 E = -130   6.0  
18 6 - EW
М. Виноградова
П. Смирнова
5 4 S +1 650   -7.0     -10   -148.0   22
6 3 S -2 -100   -1.0  
7 3NT S +1 630   0.0  
8 2NT W -1 50   -2.0  
19 5 - EW
И. Кулик
Е. Хоничева
9 3NT E +2 -660   0.0     3   -145.0   22
10 2 S +1 140   1.0  
11 3NT N -2 -100   1.0  
12 2NT W -1 50   1.0  
20 4 - NS
Л. Гареева
И. Щигрева
13 4 W = -620   -11.0     -34   -179.0   22
14 6 W = -980   -12.0  
15 3NT W = -400   -2.0  
16 2 E +1 -140   -9.0  
21 3 - NS
И. Зарубенко
А. Королева
17 6 N = 980   2.0     18   -161.0   22
18 4 E -1 50   6.0  
19 4 W +1 -650   -1.0  
20 4 N = 620   11.0