XX Женский парный чемпионат России
Sunday Times:  21 тур по 4 сдачи  (шкала 60:0)
Москва,  15 - 16 декабря 2018 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score IMP Adj IMP Running Score
IMP Rank
1 3 - EW
О. Воробейчикова
М. Лебедева
1 3 N -1 -50   3.0     9   9.0   5
2 2 W = -110   3.0  
3 4 W = -620   -1.0  
4 2 W +1 -140   4.0  
2 4 - EW
О. Богомолова
Е. Рудакова
5 1NT S +3 180   7.0     2   11.0   7
6 4 W -2 200   -4.0  
7 1 E -2 200   -1.0  
8 4 N = 420   0.0  
3 5 - NS
М. Барминская
Е. Ласкова
9 4 E +2 -680   1.0     7   18.0   5
10 2 E -3 300   6.0  
11 5 E = -400   -5.0  
12 4 S = 620   5.0  
4 6 - NS
М. Монакова
Т. Нохаева
13 2 N = 110   -8.0     -28   -10.0   16
14 4 E +1 -450   -6.0  
15 7 W = -1510   -5.0  
16 3x N -3 -500   -9.0  
5 7 - NS
Е. Азарьева
М. Потемкина
17 2 E -1 50   1.0     18   8.0   11
18 3 S -1 -100   0.0  
19 3NT W -2 200   12.0  
20 2NT N = 120   5.0  
6 8 - NS
М. Виноградова
П. Смирнова
21 1NT E -2 100   -1.0     6   14.0   10
22 3 N -1 -50   1.0  
23 2 E +1 -140   -4.0  
24 2x S +1 570   10.0  
7 9 - EW
И. Кулик
Е. Хоничева
25 2 S = 90   -1.0     2   16.0   9
26 1 N -1 -100   3.0  
27 6 W +1 -1010   0.0  
28 4 N -4 -400   0.0  
8 10 - NS
Л. Гареева
И. Щигрева
29 4 S +1 650   0.0     5   21.0   7
30 3 W -1 50   4.0  
31 3NT W +1 -430   1.0  
32 3 N -1 -50   0.0  
9 11 - EW
И. Зарубенко
А. Королева
1 1NT E = -90   1.0     -8   13.0   10
2 4 S = 620   -10.0  
3 2 S -2 -100   4.0  
4 3 S = 110   -3.0  
10 11 - NS
В. Поляк
М. Свечникова
5 6NT S +1 1470   1.0     2   15.0   10
6 4 S = 420   2.0  
7 4 W = -620   0.0  
8 2NT E +1 -150   -1.0  
11 10 - EW
Е. Антипова
А. Костина
9 1NT S = 90   -4.0     6   21.0   7
10 1NT W = -90   3.0  
11 4 W +2 -480   0.0  
12 4 W = -420   7.0  
12 9 - NS
О. Леоненко
Я. Орлова
13 5 W = -600   -12.0     -27   -6.0   14
14 2 W = -90   -4.0  
15 3 E +2 -200   -1.0  
16 3NT N -1 -50   -10.0  
13 8 - EW
Л. Курсакова
М. Малкова
17 4 E -1 50   -7.0     -21   -27.0   17
18 3NT N = 600   -11.0  
19 1NT E -1 100   -2.0  
20 3NT W = -600   -1.0  
14 7 - EW
Л. Руфова
А. Тумина
21 3NT E -2 100   -3.0     -11   -38.0   19
22 3 N +2 150   0.0  
23 6 N = 1370   -7.0  
24 3NT W +1 -430   -1.0  
15 6 - EW
Е. Добрушина
В. Ромашова
25 2NT S +1 150   -2.0     -16   -54.0   19
26 2 N +1 140   -3.0  
27 3NT S +1 430   -10.0  
28 3NT S +2 660   -1.0  
16 5 - EW
Л. Гражданкина
О. Тихонова
29 2 E +1 -140   2.0     4   -50.0   20
30 3 N = 140   -6.0  
31 3NT S +3 690   0.0  
32 5 N -3 -150   8.0  
17 4 - NS
А. Митягина
А. Никитина
1 2 W +2 -170   -1.0     7   -43.0   19
2 2 N +1 140   6.0  
3 1NT E = -90   -1.0  
4 3NT E -2 200   3.0  
18 3 - NS
О. Гураль
М. Екимова
5 5 W -3 150   -5.0     -7   -50.0   19
6 1NT W +2 -150   0.0  
7 3NT N +1 630   0.0  
8 1NT E = -90   -2.0  
19 2 - EW
О. Кириллова
Н. Марченко
9 3NT E +1 -630   -1.0     -2   -52.0   20
10 2 S +1 140   1.0  
11 2 S -1 -50   0.0  
12 4 E -3 150   -2.0  
20 1 - EW
Н. Женова
Т. Перекатова
13 2 S -2 -200   5.0     -6   -58.0   19
14 6NT E -2 100   -9.0  
15 3NT W = -400   2.0  
16 5 N = 400   -4.0  
21 2 - NS
Е. Бородич
О. Павлюк
17 6 N = 980   2.0     -15   -73.0   19
18 4 E = -420   -6.0  
19 6 W = -1430   -13.0  
20 2 N +2 170   2.0