XIV International Bridge Tournament "SLAVA CUP"
TOP-38 Swiss Pairs:  15 rounds x 8 boards
Moscow,  "Metropol Hotel",  February 19 - 21, 2016


Table NS EW IMP Adj VP
NS EW NS EW NS EW
1
FRIDLANDER Ehud
LIRAN Inon
KHOKHLOV Yuri
MATUSHKO Georgi
-7 7     23.0  37.0 
2
GOMEROV Pavel
PROKHOROV Dmitri
KRASNOSELSKI Mikhail
RUDAKOV Eugeni
-14 14     16.0  44.0 
3
GRUMM Iris
MADSEN Christina Lund
BELINKOV Arkadi
DEMIN Slava
-2 2     28.0  32.0 
4
GALAKTIONOVA Olga
DANILEVSKI Alexander
SENIOR Nevena
TRENDAFILOV Roumen
13 -13     43.0  17.0 
5
GULEVICH Anna
KHONICHEVA Elena
RYBNIKOV Gennadi
ZAPADINSKI Eugeni
-21 21     9.0  51.0 
6
GERASIMOV Alexei
ZAYTSEV Alexei
GROMOVA Victoria
TAZENKOVA Tatiana
17 -17     47.0  13.0 
7
TATARKIN Vladimir
VORONOV Andrey
BASKAN Burak
SOHTORIK Yusuf
16 -16     46.0  14.0 
8
NIKITINA Alexandra
GUSEV Slava
HACKETT Paul
MOSSOP David
11 -11     41.0  19.0 
9
ANDREEV Yuri
ROGOV Dmitri
ROMANOVSKA Maija
ORLOV Sergey
-20 20     10.0  50.0 
10
KAZANTSEV Oleg
VOLKOV Dmitri
BERKTAS Can
KANDEMIR Isin
1 -1     31.0  29.0 
11
PONOMAREVA Tatiana
GARKAVYI Alexander
KHIUPPENEN Yuri
SNO Eugeni
13 -13     43.0  17.0 
12
VOROBEYCHIKOVA Olga
ROZENBLUM Mikhail
BAKAL Mikhail
CHURLIN Igor
22 -22     52.0  8.0 
13
CHUBAROVA Svetlana
FAYUSTOV Alexander
GREENBAUM Leonid
LITMAN Mikhail
-17 17     13.0  47.0 
14
VAN ENGELEN Bas
ZVEZDIN Zigfrid
GUDKOV Anatoli
POTEMKIN Nikolai
-8 8     22.0  38.0 
15
KOZLOV Sergei
PETRUNIN Alexander
DUBININ Alexander
GROMOV Andrey
7 -7     37.0  23.0 
16
ZENKEVICH Svetlana
REKUNOV Vladimir
OTCHERTSOV Alexei
SHUDNEV Andrey
4 -4     34.0  26.0 
17
BIZER Leonid
RISKIN Alexander
MITYAGINA Anastasia
ARTAMONOV Igor
-20 20     10.0  50.0 
18
LEBEDEVA Maria
KHAZANOV Igor
GONCHAR Elena
LADYZHENSKI Alexander
4 -4     34.0  26.0 
19
ULANOVSKI Leonid
ZHMAK Maxim
ZHENOVA Natalia
KONDRASHENKO Alexei
-25 25     5.0  55.0 

rk pair VP
1
FRIDLANDER Ehud
LIRAN Inon
272.0 
2
KRASNOSELSKI Mikhail
RUDAKOV Eugeni
269.0 
3
KHOKHLOV Yuri
MATUSHKO Georgi
268.0 
4
GOMEROV Pavel
PROKHOROV Dmitri
264.5 
5
GALAKTIONOVA Olga
DANILEVSKI Alexander
260.0 
6
GERASIMOV Alexei
ZAYTSEV Alexei
253.5 
7
GRUMM Iris
MADSEN Christina Lund
251.5 
8
RYBNIKOV Gennadi
ZAPADINSKI Eugeni
251.0 
9
TATARKIN Vladimir
VORONOV Andrey
245.0 
10
BELINKOV Arkadi
DEMIN Slava
238.5 
11
NIKITINA Alexandra
GUSEV Slava
238.5 
12
ROMANOVSKA Maija
ORLOV Sergey
238.5 
13
GULEVICH Anna
KHONICHEVA Elena
226.0 
14
VOROBEYCHIKOVA Olga
ROZENBLUM Mikhail
225.5 
15
PONOMAREVA Tatiana
GARKAVYI Alexander
223.5 
16
SENIOR Nevena
TRENDAFILOV Roumen
223.0 
17
KAZANTSEV Oleg
VOLKOV Dmitri
215.5 
18
HACKETT Paul
MOSSOP David
214.0 
19
GROMOVA Victoria
TAZENKOVA Tatiana
213.0 
20
BASKAN Burak
SOHTORIK Yusuf
212.0 
21
BERKTAS Can
KANDEMIR Isin
211.0 
22
GREENBAUM Leonid
LITMAN Mikhail
206.0 
23
ANDREEV Yuri
ROGOV Dmitri
204.0 
24
GUDKOV Anatoli
POTEMKIN Nikolai
196.5 
25
KHIUPPENEN Yuri
SNO Eugeni
193.0 
26
KOZLOV Sergei
PETRUNIN Alexander
189.0 
27
MITYAGINA Anastasia
ARTAMONOV Igor
181.5 
28
VAN ENGELEN Bas
ZVEZDIN Zigfrid
181.0 
29
BAKAL Mikhail
CHURLIN Igor
177.0 
30
CHUBAROVA Svetlana
FAYUSTOV Alexander
176.5 
31
ZENKEVICH Svetlana
REKUNOV Vladimir
175.5 
32
LEBEDEVA Maria
KHAZANOV Igor
165.5 
33
DUBININ Alexander
GROMOV Andrey
165.0 
34
OTCHERTSOV Alexei
SHUDNEV Andrey
164.0 
35
GONCHAR Elena
LADYZHENSKI Alexander
151.0 
36
ZHENOVA Natalia
KONDRASHENKO Alexei
148.5 
37
BIZER Leonid
RISKIN Alexander
146.5 
38
ULANOVSKI Leonid
ZHMAK Maxim
131.0