XIV International Bridge Tournament "SLAVA CUP"
TOP-38 Swiss Pairs:  15 rounds x 8 boards
Moscow,  "Metropol Hotel",  February 19 - 21, 2016


Table NS EW IMP Adj VP
NS EW NS EW NS EW
1
FRIDLANDER Ehud
LIRAN Inon
TATARKIN Vladimir
VORONOV Andrey
9 -9     39.0  21.0 
2
GOMEROV Pavel
PROKHOROV Dmitri
RYBNIKOV Gennadi
ZAPADINSKI Eugeni
-3 9 2.5  -3.5  29.5  35.5 
3
KRASNOSELSKI Mikhail
RUDAKOV Eugeni
GALAKTIONOVA Olga
DANILEVSKI Alexander
-1 1     29.0  31.0 
4
KHOKHLOV Yuri
MATUSHKO Georgi
ROMANOVSKA Maija
ORLOV Sergey
-21 21     9.0  51.0 
5
GULEVICH Anna
KHONICHEVA Elena
BELINKOV Arkadi
DEMIN Slava
1 -1     31.0  29.0 
6
GERASIMOV Alexei
ZAYTSEV Alexei
NIKITINA Alexandra
GUSEV Slava
-19 19 -0.5  -0.5  10.5  48.5 
7
SENIOR Nevena
TRENDAFILOV Roumen
HACKETT Paul
MOSSOP David
2 -2     32.0  28.0 
8
GRUMM Iris
MADSEN Christina Lund
BASKAN Burak
SOHTORIK Yusuf
-46 46     0.0  60.0 
9
PONOMAREVA Tatiana
GARKAVYI Alexander
VAN ENGELEN Bas
ZVEZDIN Zigfrid
26 -26     56.0  4.0 
10
KHIUPPENEN Yuri
SNO Eugeni
GROMOVA Victoria
TAZENKOVA Tatiana
3 -3 -0.5  -0.5  32.5  26.5 
11
VOROBEYCHIKOVA Olga
ROZENBLUM Mikhail
BERKTAS Can
KANDEMIR Isin
-9 9     21.0  39.0 
12
GUDKOV Anatoli
POTEMKIN Nikolai
BAKAL Mikhail
CHURLIN Igor
30 -30     60.0  0.0 
13
GREENBAUM Leonid
LITMAN Mikhail
KAZANTSEV Oleg
VOLKOV Dmitri
14 -14     44.0  16.0 
14
MITYAGINA Anastasia
ARTAMONOV Igor
ZHENOVA Natalia
KONDRASHENKO Alexei
11 -11 -0.5  -0.5  40.5  18.5 
15
DUBININ Alexander
GROMOV Andrey
LEBEDEVA Maria
KHAZANOV Igor
11 -11     41.0  19.0 
16
KOZLOV Sergei
PETRUNIN Alexander
OTCHERTSOV Alexei
SHUDNEV Andrey
-1 1     29.0  31.0 
17
ANDREEV Yuri
ROGOV Dmitri
BIZER Leonid
RISKIN Alexander
19 -19     49.0  11.0 
18
ZENKEVICH Svetlana
REKUNOV Vladimir
GONCHAR Elena
LADYZHENSKI Alexander
9 -9     39.0  21.0 
19
CHUBAROVA Svetlana
FAYUSTOV Alexander
ULANOVSKI Leonid
ZHMAK Maxim
-6 6     24.0  36.0 

rk pair VP
1
FRIDLANDER Ehud
LIRAN Inon
388.0 
2
GOMEROV Pavel
PROKHOROV Dmitri
377.0 
3
ROMANOVSKA Maija
ORLOV Sergey
361.5 
4
KRASNOSELSKI Mikhail
RUDAKOV Eugeni
360.0 
5
RYBNIKOV Gennadi
ZAPADINSKI Eugeni
352.5 
6
GALAKTIONOVA Olga
DANILEVSKI Alexander
349.0 
7
TATARKIN Vladimir
VORONOV Andrey
343.0 
8
NIKITINA Alexandra
GUSEV Slava
342.0 
9
GULEVICH Anna
KHONICHEVA Elena
341.0 
10
BASKAN Burak
SOHTORIK Yusuf
336.0 
11
KHOKHLOV Yuri
MATUSHKO Georgi
332.0 
12
PONOMAREVA Tatiana
GARKAVYI Alexander
330.5 
13
BELINKOV Arkadi
DEMIN Slava
329.5 
14
GUDKOV Anatoli
POTEMKIN Nikolai
328.5 
15
SENIOR Nevena
TRENDAFILOV Roumen
324.0 
16
HACKETT Paul
MOSSOP David
316.0 
17
GERASIMOV Alexei
ZAYTSEV Alexei
311.0 
18
BERKTAS Can
KANDEMIR Isin
308.0 
19
GREENBAUM Leonid
LITMAN Mikhail
308.0 
20
KHIUPPENEN Yuri
SNO Eugeni
305.5 
21
GROMOVA Victoria
TAZENKOVA Tatiana
296.5 
22
VOROBEYCHIKOVA Olga
ROZENBLUM Mikhail
290.5 
23
GRUMM Iris
MADSEN Christina Lund
281.5 
24
MITYAGINA Anastasia
ARTAMONOV Igor
280.0 
25
DUBININ Alexander
GROMOV Andrey
280.0 
26
VAN ENGELEN Bas
ZVEZDIN Zigfrid
276.0 
27
ANDREEV Yuri
ROGOV Dmitri
274.0 
28
KAZANTSEV Oleg
VOLKOV Dmitri
269.5 
29
KOZLOV Sergei
PETRUNIN Alexander
264.0 
30
OTCHERTSOV Alexei
SHUDNEV Andrey
260.0 
31
BAKAL Mikhail
CHURLIN Igor
254.0 
32
ZENKEVICH Svetlana
REKUNOV Vladimir
253.5 
33
LEBEDEVA Maria
KHAZANOV Igor
248.5 
34
CHUBAROVA Svetlana
FAYUSTOV Alexander
234.5 
35
GONCHAR Elena
LADYZHENSKI Alexander
232.0 
36
ULANOVSKI Leonid
ZHMAK Maxim
218.0 
37
BIZER Leonid
RISKIN Alexander
216.5 
38
ZHENOVA Natalia
KONDRASHENKO Alexei
215.0