XIV International Bridge Tournament "SLAVA CUP"
TOP-38 Swiss Pairs:  15 rounds x 8 boards
Moscow,  "Metropol Hotel",  February 19 - 21, 2016


Table NS EW IMP Adj VP
NS EW NS EW NS EW
1
GOMEROV Pavel
PROKHOROV Dmitri
RYBNIKOV Gennadi
ZAPADINSKI Eugeni
-9 9 -0.5  -0.5  20.5  38.5 
2
FRIDLANDER Ehud
LIRAN Inon
KRASNOSELSKI Mikhail
RUDAKOV Eugeni
13 -13 -0.5  -0.5  42.5  16.5 
3
DUBININ Alexander
GROMOV Andrey
GULEVICH Anna
KHONICHEVA Elena
6 -6     36.0  24.0 
4
PONOMAREVA Tatiana
GARKAVYI Alexander
NIKITINA Alexandra
GUSEV Slava
15 -15     45.0  15.0 
5
ROMANOVSKA Maija
ORLOV Sergey
GERASIMOV Alexei
ZAYTSEV Alexei
-7 7     23.0  37.0 
6
BASKAN Burak
SOHTORIK Yusuf
KHOKHLOV Yuri
MATUSHKO Georgi
17 -17     47.0  13.0 
7
GALAKTIONOVA Olga
DANILEVSKI Alexander
HACKETT Paul
MOSSOP David
19 -19     49.0  11.0 
8
SENIOR Nevena
TRENDAFILOV Roumen
KHIUPPENEN Yuri
SNO Eugeni
-13 13     17.0  43.0 
9
BELINKOV Arkadi
DEMIN Slava
TATARKIN Vladimir
VORONOV Andrey
0 0     30.0  30.0 
10
GUDKOV Anatoli
POTEMKIN Nikolai
GREENBAUM Leonid
LITMAN Mikhail
-5 5     25.0  35.0 
11
GROMOVA Victoria
TAZENKOVA Tatiana
BAKAL Mikhail
CHURLIN Igor
10 -10     40.0  20.0 
12
KOZLOV Sergei
PETRUNIN Alexander
GRUMM Iris
MADSEN Christina Lund
-22 22     8.0  52.0 
13
BERKTAS Can
KANDEMIR Isin
VOROBEYCHIKOVA Olga
ROZENBLUM Mikhail
-11 11     19.0  41.0 
14
ANDREEV Yuri
ROGOV Dmitri
MITYAGINA Anastasia
ARTAMONOV Igor
-11 11     19.0  41.0 
15
VAN ENGELEN Bas
ZVEZDIN Zigfrid
KAZANTSEV Oleg
VOLKOV Dmitri
7 -7     37.0  23.0 
16
LEBEDEVA Maria
KHAZANOV Igor
OTCHERTSOV Alexei
SHUDNEV Andrey
-29 29     1.0  59.0 
17
CHUBAROVA Svetlana
FAYUSTOV Alexander
ZENKEVICH Svetlana
REKUNOV Vladimir
9 -9     39.0  21.0 
18
ULANOVSKI Leonid
ZHMAK Maxim
GONCHAR Elena
LADYZHENSKI Alexander
-10 10     20.0  40.0 
19
ZHENOVA Natalia
KONDRASHENKO Alexei
BIZER Leonid
RISKIN Alexander
11 -11 -0.5  -0.5  40.5  18.5 

rk pair VP
1
GOMEROV Pavel
PROKHOROV Dmitri
543.5 
2
RYBNIKOV Gennadi
ZAPADINSKI Eugeni
516.5 
3
FRIDLANDER Ehud
LIRAN Inon
514.5 
4
PONOMAREVA Tatiana
GARKAVYI Alexander
489.5 
5
DUBININ Alexander
GROMOV Andrey
485.0 
6
BASKAN Burak
SOHTORIK Yusuf
475.0 
7
KRASNOSELSKI Mikhail
RUDAKOV Eugeni
473.5 
8
GULEVICH Anna
KHONICHEVA Elena
471.0 
9
GERASIMOV Alexei
ZAYTSEV Alexei
466.0 
10
GALAKTIONOVA Olga
DANILEVSKI Alexander
464.0 
11
NIKITINA Alexandra
GUSEV Slava
457.5 
12
ROMANOVSKA Maija
ORLOV Sergey
453.5 
13
KHIUPPENEN Yuri
SNO Eugeni
447.5 
14
KHOKHLOV Yuri
MATUSHKO Georgi
440.0 
15
BELINKOV Arkadi
DEMIN Slava
431.5 
16
TATARKIN Vladimir
VORONOV Andrey
428.0 
17
GROMOVA Victoria
TAZENKOVA Tatiana
426.5 
18
GREENBAUM Leonid
LITMAN Mikhail
423.0 
19
SENIOR Nevena
TRENDAFILOV Roumen
422.0 
20
HACKETT Paul
MOSSOP David
421.0 
21
GRUMM Iris
MADSEN Christina Lund
420.5 
22
GUDKOV Anatoli
POTEMKIN Nikolai
415.5 
23
VOROBEYCHIKOVA Olga
ROZENBLUM Mikhail
404.5 
24
MITYAGINA Anastasia
ARTAMONOV Igor
401.5 
25
OTCHERTSOV Alexei
SHUDNEV Andrey
401.0 
26
BAKAL Mikhail
CHURLIN Igor
399.0 
27
VAN ENGELEN Bas
ZVEZDIN Zigfrid
392.0 
28
BERKTAS Can
KANDEMIR Isin
387.0 
29
KOZLOV Sergei
PETRUNIN Alexander
382.0 
30
ANDREEV Yuri
ROGOV Dmitri
381.0 
31
CHUBAROVA Svetlana
FAYUSTOV Alexander
373.5 
32
KAZANTSEV Oleg
VOLKOV Dmitri
370.5 
33
ZENKEVICH Svetlana
REKUNOV Vladimir
347.5 
34
LEBEDEVA Maria
KHAZANOV Igor
345.0 
35
ULANOVSKI Leonid
ZHMAK Maxim
336.0 
36
GONCHAR Elena
LADYZHENSKI Alexander
332.0 
37
ZHENOVA Natalia
KONDRASHENKO Alexei
324.5 
38
BIZER Leonid
RISKIN Alexander
290.0