XIV International Bridge Tournament "SLAVA CUP"
TOP-38 Swiss Pairs:  15 rounds x 8 boards
Moscow,  "Metropol Hotel",  February 19 - 21, 2016


Table NS EW IMP Adj VP
NS EW NS EW NS EW
1
KAZANTSEV Oleg
VOLKOV Dmitri
GOMEROV Pavel
PROKHOROV Dmitri
-16 16     14.0  46.0 
2
GULEVICH Anna
KHONICHEVA Elena
GRUMM Iris
MADSEN Christina Lund
-11 11     19.0  41.0 
3
GALAKTIONOVA Olga
DANILEVSKI Alexander
FRIDLANDER Ehud
LIRAN Inon
-16 16     14.0  46.0 
4
GREENBAUM Leonid
LITMAN Mikhail
SENIOR Nevena
TRENDAFILOV Roumen
-3 3     27.0  33.0 
5
MITYAGINA Anastasia
ARTAMONOV Igor
NIKITINA Alexandra
GUSEV Slava
-15 15     15.0  45.0 
6
BASKAN Burak
SOHTORIK Yusuf
LEBEDEVA Maria
KHAZANOV Igor
25 -25     55.0  5.0 
7
DUBININ Alexander
GROMOV Andrey
KHOKHLOV Yuri
MATUSHKO Georgi
-19 19     11.0  49.0 
8
KHIUPPENEN Yuri
SNO Eugeni
ROMANOVSKA Maija
ORLOV Sergey
3 -3     33.0  27.0 
9
BIZER Leonid
RISKIN Alexander
RYBNIKOV Gennadi
ZAPADINSKI Eugeni
2 -2     32.0  28.0 
10
TATARKIN Vladimir
VORONOV Andrey
BERKTAS Can
KANDEMIR Isin
-2 2     28.0  32.0 
11
GUDKOV Anatoli
POTEMKIN Nikolai
KRASNOSELSKI Mikhail
RUDAKOV Eugeni
2 -2     32.0  28.0 
12
KOZLOV Sergei
PETRUNIN Alexander
BAKAL Mikhail
CHURLIN Igor
3 -3     33.0  27.0 
13
PONOMAREVA Tatiana
GARKAVYI Alexander
ULANOVSKI Leonid
ZHMAK Maxim
-1 1     29.0  31.0 
14
GROMOVA Victoria
TAZENKOVA Tatiana
CHUBAROVA Svetlana
FAYUSTOV Alexander
19 -19     49.0  11.0 
15
GERASIMOV Alexei
ZAYTSEV Alexei
VAN ENGELEN Bas
ZVEZDIN Zigfrid
19 -19     49.0  11.0 
16
ZENKEVICH Svetlana
REKUNOV Vladimir
BELINKOV Arkadi
DEMIN Slava
2 -2     32.0  28.0 
17
OTCHERTSOV Alexei
SHUDNEV Andrey
ANDREEV Yuri
ROGOV Dmitri
-5 5     25.0  35.0 
18
GONCHAR Elena
LADYZHENSKI Alexander
VOROBEYCHIKOVA Olga
ROZENBLUM Mikhail
-5 5     25.0  35.0 
19
HACKETT Paul
MOSSOP David
ZHENOVA Natalia
KONDRASHENKO Alexei
26 -26     56.0  4.0 

rk pair VP
1
GOMEROV Pavel
PROKHOROV Dmitri
152.5 
2
GRUMM Iris
MADSEN Christina Lund
130.5 
3
FRIDLANDER Ehud
LIRAN Inon
130.0 
4
BASKAN Burak
SOHTORIK Yusuf
128.0 
5
KAZANTSEV Oleg
VOLKOV Dmitri
121.5 
6
KHOKHLOV Yuri
MATUSHKO Georgi
119.5 
7
NIKITINA Alexandra
GUSEV Slava
119.0 
8
GREENBAUM Leonid
LITMAN Mikhail
111.0 
9
GULEVICH Anna
KHONICHEVA Elena
110.0 
10
SENIOR Nevena
TRENDAFILOV Roumen
109.0 
11
KHIUPPENEN Yuri
SNO Eugeni
103.0 
12
GALAKTIONOVA Olga
DANILEVSKI Alexander
102.0 
13
GROMOVA Victoria
TAZENKOVA Tatiana
95.0 
14
BIZER Leonid
RISKIN Alexander
94.5 
15
ROMANOVSKA Maija
ORLOV Sergey
93.0 
16
GERASIMOV Alexei
ZAYTSEV Alexei
93.0 
17
BERKTAS Can
KANDEMIR Isin
91.0 
18
GUDKOV Anatoli
POTEMKIN Nikolai
91.0 
19
RYBNIKOV Gennadi
ZAPADINSKI Eugeni
90.0 
20
TATARKIN Vladimir
VORONOV Andrey
90.0 
21
MITYAGINA Anastasia
ARTAMONOV Igor
89.0 
22
KRASNOSELSKI Mikhail
RUDAKOV Eugeni
84.0 
23
KOZLOV Sergei
PETRUNIN Alexander
84.0 
24
DUBININ Alexander
GROMOV Andrey
82.0 
25
LEBEDEVA Maria
KHAZANOV Igor
77.0 
26
ULANOVSKI Leonid
ZHMAK Maxim
77.0 
27
PONOMAREVA Tatiana
GARKAVYI Alexander
76.0 
28
BAKAL Mikhail
CHURLIN Igor
74.0 
29
ZENKEVICH Svetlana
REKUNOV Vladimir
73.5 
30
ANDREEV Yuri
ROGOV Dmitri
72.0 
31
HACKETT Paul
MOSSOP David
71.0 
32
BELINKOV Arkadi
DEMIN Slava
68.0 
33
OTCHERTSOV Alexei
SHUDNEV Andrey
63.0 
34
GONCHAR Elena
LADYZHENSKI Alexander
62.0 
35
VOROBEYCHIKOVA Olga
ROZENBLUM Mikhail
61.5 
36
CHUBAROVA Svetlana
FAYUSTOV Alexander
57.0 
37
VAN ENGELEN Bas
ZVEZDIN Zigfrid
53.0 
38
ZHENOVA Natalia
KONDRASHENKO Alexei
15.5