XIV International Bridge Tournament "SLAVA CUP"
TOP-38 Swiss Pairs:  15 rounds x 8 boards
Moscow,  "Metropol Hotel",  February 19 - 21, 2016


Table NS EW IMP Adj VP
NS EW NS EW NS EW
1
GOMEROV Pavel
PROKHOROV Dmitri
ROMANOVSKA Maija
ORLOV Sergey
17 -17     47.0  13.0 
2
KAZANTSEV Oleg
VOLKOV Dmitri
PONOMAREVA Tatiana
GARKAVYI Alexander
47 -47 -0.5  -0.5  59.5  -0.5 
3
GALAKTIONOVA Olga
DANILEVSKI Alexander
RYBNIKOV Gennadi
ZAPADINSKI Eugeni
12 -12   -1.0  42.0  17.0 
4
GULEVICH Anna
KHONICHEVA Elena
BERKTAS Can
KANDEMIR Isin
16 -16     46.0  14.0 
5
KRASNOSELSKI Mikhail
RUDAKOV Eugeni
FRIDLANDER Ehud
LIRAN Inon
-14 14     16.0  44.0 
6
KOZLOV Sergei
PETRUNIN Alexander
GREENBAUM Leonid
LITMAN Mikhail
-17 17     13.0  47.0 
7
BASKAN Burak
SOHTORIK Yusuf
GUDKOV Anatoli
POTEMKIN Nikolai
6 -6     36.0  24.0 
8
ANDREEV Yuri
ROGOV Dmitri
GRUMM Iris
MADSEN Christina Lund
-27 27     3.0  57.0 
9
ULANOVSKI Leonid
ZHMAK Maxim
SENIOR Nevena
TRENDAFILOV Roumen
-15 15     15.0  45.0 
10
GROMOVA Victoria
TAZENKOVA Tatiana
NIKITINA Alexandra
GUSEV Slava
-15 15     15.0  45.0 
11
BAKAL Mikhail
CHURLIN Igor
DUBININ Alexander
GROMOV Andrey
-12 12     18.0  42.0 
12
KHOKHLOV Yuri
MATUSHKO Georgi
VAN ENGELEN Bas
ZVEZDIN Zigfrid
14 -14     44.0  16.0 
13
KHIUPPENEN Yuri
SNO Eugeni
OTCHERTSOV Alexei
SHUDNEV Andrey
15 -15     45.0  15.0 
14
ZENKEVICH Svetlana
REKUNOV Vladimir
BIZER Leonid
RISKIN Alexander
-11 11 -0.5  -0.5  18.5  40.5 
15
GONCHAR Elena
LADYZHENSKI Alexander
TATARKIN Vladimir
VORONOV Andrey
-13 13     17.0  43.0 
16
CHUBAROVA Svetlana
FAYUSTOV Alexander
GERASIMOV Alexei
ZAYTSEV Alexei
1 -1     31.0  29.0 
17
HACKETT Paul
MOSSOP David
MITYAGINA Anastasia
ARTAMONOV Igor
-38 38     0.0  60.0 
18
LEBEDEVA Maria
KHAZANOV Igor
ZHENOVA Natalia
KONDRASHENKO Alexei
33 -33     60.0  0.0 
19
BELINKOV Arkadi
DEMIN Slava
VOROBEYCHIKOVA Olga
ROZENBLUM Mikhail
3 -3     33.0  27.0 

rk pair VP
1
KAZANTSEV Oleg
VOLKOV Dmitri
107.5 
2
GOMEROV Pavel
PROKHOROV Dmitri
106.5 
3
GULEVICH Anna
KHONICHEVA Elena
91.0 
4
GRUMM Iris
MADSEN Christina Lund
89.5 
5
GALAKTIONOVA Olga
DANILEVSKI Alexander
88.0 
6
FRIDLANDER Ehud
LIRAN Inon
84.0 
7
GREENBAUM Leonid
LITMAN Mikhail
84.0 
8
SENIOR Nevena
TRENDAFILOV Roumen
76.0 
9
MITYAGINA Anastasia
ARTAMONOV Igor
74.0 
10
NIKITINA Alexandra
GUSEV Slava
74.0 
11
BASKAN Burak
SOHTORIK Yusuf
73.0 
12
LEBEDEVA Maria
KHAZANOV Igor
72.0 
13
DUBININ Alexander
GROMOV Andrey
71.0 
14
KHOKHLOV Yuri
MATUSHKO Georgi
70.5 
15
KHIUPPENEN Yuri
SNO Eugeni
70.0 
16
ROMANOVSKA Maija
ORLOV Sergey
66.0 
17
BIZER Leonid
RISKIN Alexander
62.5 
18
RYBNIKOV Gennadi
ZAPADINSKI Eugeni
62.0 
19
TATARKIN Vladimir
VORONOV Andrey
62.0 
20
BERKTAS Can
KANDEMIR Isin
59.0 
21
GUDKOV Anatoli
POTEMKIN Nikolai
59.0 
22
KRASNOSELSKI Mikhail
RUDAKOV Eugeni
56.0 
23
KOZLOV Sergei
PETRUNIN Alexander
51.0 
24
BAKAL Mikhail
CHURLIN Igor
47.0 
25
PONOMAREVA Tatiana
GARKAVYI Alexander
47.0 
26
GROMOVA Victoria
TAZENKOVA Tatiana
46.0 
27
ULANOVSKI Leonid
ZHMAK Maxim
46.0 
28
CHUBAROVA Svetlana
FAYUSTOV Alexander
46.0 
29
GERASIMOV Alexei
ZAYTSEV Alexei
44.0 
30
VAN ENGELEN Bas
ZVEZDIN Zigfrid
42.0 
31
ZENKEVICH Svetlana
REKUNOV Vladimir
41.5 
32
BELINKOV Arkadi
DEMIN Slava
40.0 
33
OTCHERTSOV Alexei
SHUDNEV Andrey
38.0 
34
ANDREEV Yuri
ROGOV Dmitri
37.0 
35
GONCHAR Elena
LADYZHENSKI Alexander
37.0 
36
VOROBEYCHIKOVA Olga
ROZENBLUM Mikhail
26.5 
37
HACKETT Paul
MOSSOP David
15.0 
38
ZHENOVA Natalia
KONDRASHENKO Alexei
11.5