XIV International Bridge Tournament "SLAVA CUP"
TOP-38 Swiss Pairs:  15 rounds x 8 boards
Moscow,  "Metropol Hotel",  February 19 - 21, 2016


Table NS EW IMP Adj VP
NS EW NS EW NS EW
1
GOMEROV Pavel
PROKHOROV Dmitri
FRIDLANDER Ehud
LIRAN Inon
-4 4     26.0  34.0 
2
KHOKHLOV Yuri
MATUSHKO Georgi
NIKITINA Alexandra
GUSEV Slava
5 -5 -0.5  -0.5  34.5  24.5 
3
SENIOR Nevena
TRENDAFILOV Roumen
GROMOVA Victoria
TAZENKOVA Tatiana
-4 4     26.0  34.0 
4
GRUMM Iris
MADSEN Christina Lund
KAZANTSEV Oleg
VOLKOV Dmitri
16 -16     46.0  14.0 
5
KRASNOSELSKI Mikhail
RUDAKOV Eugeni
BASKAN Burak
SOHTORIK Yusuf
10 -10     40.0  20.0 
6
RYBNIKOV Gennadi
ZAPADINSKI Eugeni
ROMANOVSKA Maija
ORLOV Sergey
-1 1     29.0  31.0 
7
GALAKTIONOVA Olga
DANILEVSKI Alexander
GERASIMOV Alexei
ZAYTSEV Alexei
15 -15     45.0  15.0 
8
GULEVICH Anna
KHONICHEVA Elena
GREENBAUM Leonid
LITMAN Mikhail
8 -8     38.0  22.0 
9
ANDREEV Yuri
ROGOV Dmitri
HACKETT Paul
MOSSOP David
0 0     30.0  30.0 
10
KHIUPPENEN Yuri
SNO Eugeni
TATARKIN Vladimir
VORONOV Andrey
2 -2     32.0  28.0 
11
BIZER Leonid
RISKIN Alexander
PONOMAREVA Tatiana
GARKAVYI Alexander
-25 25 -0.5  -0.5  4.5  54.5 
12
KOZLOV Sergei
PETRUNIN Alexander
MITYAGINA Anastasia
ARTAMONOV Igor
7 -7     37.0  23.0 
13
LEBEDEVA Maria
KHAZANOV Igor
CHUBAROVA Svetlana
FAYUSTOV Alexander
-10 10 -0.5  -0.5  19.5  39.5 
14
GUDKOV Anatoli
POTEMKIN Nikolai
BELINKOV Arkadi
DEMIN Slava
-19 19 -1.5  -1.5  9.5  47.5 
15
BAKAL Mikhail
CHURLIN Igor
BERKTAS Can
KANDEMIR Isin
-2 2     28.0  32.0 
16
VOROBEYCHIKOVA Olga
ROZENBLUM Mikhail
VAN ENGELEN Bas
ZVEZDIN Zigfrid
7 -7     37.0  23.0 
17
OTCHERTSOV Alexei
SHUDNEV Andrey
DUBININ Alexander
GROMOV Andrey
2 -2     32.0  28.0 
18
ZENKEVICH Svetlana
REKUNOV Vladimir
ULANOVSKI Leonid
ZHMAK Maxim
-8 8     22.0  38.0 
19
GONCHAR Elena
LADYZHENSKI Alexander
ZHENOVA Natalia
KONDRASHENKO Alexei
-10 10     20.0  40.0 

rk pair VP
1
GOMEROV Pavel
PROKHOROV Dmitri
223.5 
2
FRIDLANDER Ehud
LIRAN Inon
205.0 
3
KHOKHLOV Yuri
MATUSHKO Georgi
196.0 
4
GRUMM Iris
MADSEN Christina Lund
195.5 
5
GALAKTIONOVA Olga
DANILEVSKI Alexander
185.0 
6
KRASNOSELSKI Mikhail
RUDAKOV Eugeni
184.0 
7
GROMOVA Victoria
TAZENKOVA Tatiana
184.0 
8
NIKITINA Alexandra
GUSEV Slava
178.5 
9
SENIOR Nevena
TRENDAFILOV Roumen
176.0 
10
RYBNIKOV Gennadi
ZAPADINSKI Eugeni
170.0 
11
GULEVICH Anna
KHONICHEVA Elena
170.0 
12
PONOMAREVA Tatiana
GARKAVYI Alexander
167.5 
13
ROMANOVSKA Maija
ORLOV Sergey
163.5 
14
BASKAN Burak
SOHTORIK Yusuf
163.0 
15
KAZANTSEV Oleg
VOLKOV Dmitri
160.5 
16
ANDREEV Yuri
ROGOV Dmitri
158.0 
17
HACKETT Paul
MOSSOP David
157.0 
18
KHIUPPENEN Yuri
SNO Eugeni
154.0 
19
KOZLOV Sergei
PETRUNIN Alexander
152.0 
20
GREENBAUM Leonid
LITMAN Mikhail
151.0 
21
TATARKIN Vladimir
VORONOV Andrey
147.0 
22
BELINKOV Arkadi
DEMIN Slava
146.5 
23
GERASIMOV Alexei
ZAYTSEV Alexei
146.5 
24
CHUBAROVA Svetlana
FAYUSTOV Alexander
145.5 
25
MITYAGINA Anastasia
ARTAMONOV Igor
131.5 
26
VOROBEYCHIKOVA Olga
ROZENBLUM Mikhail
131.5 
27
BERKTAS Can
KANDEMIR Isin
128.0 
28
LEBEDEVA Maria
KHAZANOV Igor
125.5 
29
BAKAL Mikhail
CHURLIN Igor
125.0 
30
OTCHERTSOV Alexei
SHUDNEV Andrey
122.0 
31
BIZER Leonid
RISKIN Alexander
119.5 
32
VAN ENGELEN Bas
ZVEZDIN Zigfrid
116.0 
33
ULANOVSKI Leonid
ZHMAK Maxim
115.0 
34
DUBININ Alexander
GROMOV Andrey
114.0 
35
GUDKOV Anatoli
POTEMKIN Nikolai
109.5 
36
ZENKEVICH Svetlana
REKUNOV Vladimir
99.5 
37
GONCHAR Elena
LADYZHENSKI Alexander
93.0 
38
ZHENOVA Natalia
KONDRASHENKO Alexei
75.5