XIV International Bridge Tournament "SLAVA CUP"
TOP-38 Swiss Pairs:  15 rounds x 8 boards
Moscow,  "Metropol Hotel",  February 19 - 21, 2016


Table NS EW IMP Adj VP
NS EW NS EW NS EW
1
GOMEROV Pavel
PROKHOROV Dmitri
RYBNIKOV Gennadi
ZAPADINSKI Eugeni
5 -5     35.0  25.0 
2
FRIDLANDER Ehud
LIRAN Inon
PONOMAREVA Tatiana
GARKAVYI Alexander
15 -15     45.0  15.0 
3
DUBININ Alexander
GROMOV Andrey
BASKAN Burak
SOHTORIK Yusuf
-6 6     24.0  36.0 
4
KRASNOSELSKI Mikhail
RUDAKOV Eugeni
GULEVICH Anna
KHONICHEVA Elena
-17 17     13.0  47.0 
5
GERASIMOV Alexei
ZAYTSEV Alexei
GALAKTIONOVA Olga
DANILEVSKI Alexander
5 -5     35.0  25.0 
6
NIKITINA Alexandra
GUSEV Slava
ROMANOVSKA Maija
ORLOV Sergey
-9 9     21.0  39.0 
7
KHIUPPENEN Yuri
SNO Eugeni
KHOKHLOV Yuri
MATUSHKO Georgi
12 -12     42.0  18.0 
8
BELINKOV Arkadi
DEMIN Slava
TATARKIN Vladimir
VORONOV Andrey
4 -4     34.0  26.0 
9
GROMOVA Victoria
TAZENKOVA Tatiana
GREENBAUM Leonid
LITMAN Mikhail
2 -2     32.0  28.0 
10
SENIOR Nevena
TRENDAFILOV Roumen
HACKETT Paul
MOSSOP David
-4 4     26.0  34.0 
11
GRUMM Iris
MADSEN Christina Lund
GUDKOV Anatoli
POTEMKIN Nikolai
1 -1     31.0  29.0 
12
VOROBEYCHIKOVA Olga
ROZENBLUM Mikhail
MITYAGINA Anastasia
ARTAMONOV Igor
-7 7     23.0  37.0 
13
OTCHERTSOV Alexei
SHUDNEV Andrey
BAKAL Mikhail
CHURLIN Igor
-1 1     29.0  31.0 
14
VAN ENGELEN Bas
ZVEZDIN Zigfrid
BERKTAS Can
KANDEMIR Isin
-22 22     8.0  52.0 
15
KOZLOV Sergei
PETRUNIN Alexander
ANDREEV Yuri
ROGOV Dmitri
14 -14     44.0  16.0 
16
CHUBAROVA Svetlana
FAYUSTOV Alexander
KAZANTSEV Oleg
VOLKOV Dmitri
-4 4     26.0  34.0 
17
ZENKEVICH Svetlana
REKUNOV Vladimir
LEBEDEVA Maria
KHAZANOV Igor
-31 31     0.0  60.0 
18
ULANOVSKI Leonid
ZHMAK Maxim
GONCHAR Elena
LADYZHENSKI Alexander
18 -18     48.0  12.0 
19
ZHENOVA Natalia
KONDRASHENKO Alexei
BIZER Leonid
RISKIN Alexander
21 -21     51.0  9.0 

rk pair VP
1
GOMEROV Pavel
PROKHOROV Dmitri
578.5 
2
FRIDLANDER Ehud
LIRAN Inon
559.5 
3
RYBNIKOV Gennadi
ZAPADINSKI Eugeni
541.5 
4
GULEVICH Anna
KHONICHEVA Elena
518.0 
5
BASKAN Burak
SOHTORIK Yusuf
511.0 
6
DUBININ Alexander
GROMOV Andrey
509.0 
7
PONOMAREVA Tatiana
GARKAVYI Alexander
504.5 
8
GERASIMOV Alexei
ZAYTSEV Alexei
501.0 
9
ROMANOVSKA Maija
ORLOV Sergey
492.5 
10
KHIUPPENEN Yuri
SNO Eugeni
489.5 
11
GALAKTIONOVA Olga
DANILEVSKI Alexander
489.0 
12
KRASNOSELSKI Mikhail
RUDAKOV Eugeni
486.5 
13
NIKITINA Alexandra
GUSEV Slava
478.5 
14
BELINKOV Arkadi
DEMIN Slava
465.5 
15
GROMOVA Victoria
TAZENKOVA Tatiana
458.5 
16
KHOKHLOV Yuri
MATUSHKO Georgi
458.0 
17
HACKETT Paul
MOSSOP David
455.0 
18
TATARKIN Vladimir
VORONOV Andrey
454.0 
19
GRUMM Iris
MADSEN Christina Lund
451.5 
20
GREENBAUM Leonid
LITMAN Mikhail
451.0 
21
SENIOR Nevena
TRENDAFILOV Roumen
448.0 
22
GUDKOV Anatoli
POTEMKIN Nikolai
444.5 
23
BERKTAS Can
KANDEMIR Isin
439.0 
24
MITYAGINA Anastasia
ARTAMONOV Igor
438.5 
25
BAKAL Mikhail
CHURLIN Igor
430.0 
26
OTCHERTSOV Alexei
SHUDNEV Andrey
430.0 
27
VOROBEYCHIKOVA Olga
ROZENBLUM Mikhail
427.5 
28
KOZLOV Sergei
PETRUNIN Alexander
426.0 
29
LEBEDEVA Maria
KHAZANOV Igor
405.0 
30
KAZANTSEV Oleg
VOLKOV Dmitri
404.5 
31
VAN ENGELEN Bas
ZVEZDIN Zigfrid
400.0 
32
CHUBAROVA Svetlana
FAYUSTOV Alexander
399.5 
33
ANDREEV Yuri
ROGOV Dmitri
397.0 
34
ULANOVSKI Leonid
ZHMAK Maxim
384.0 
35
ZHENOVA Natalia
KONDRASHENKO Alexei
375.5 
36
ZENKEVICH Svetlana
REKUNOV Vladimir
347.5 
37
GONCHAR Elena
LADYZHENSKI Alexander
344.0 
38
BIZER Leonid
RISKIN Alexander
299.0