XIV International Bridge Tournament "SLAVA CUP"
TOP-38 Swiss Pairs:  15 rounds x 8 boards
Moscow,  "Metropol Hotel",  February 19 - 21, 2016


Table NS EW IMP Adj VP
NS EW NS EW NS EW
1
GOMEROV Pavel
PROKHOROV Dmitri
KHOKHLOV Yuri
MATUSHKO Georgi
-5 5     25.0  35.0 
2
FRIDLANDER Ehud
LIRAN Inon
GROMOVA Victoria
TAZENKOVA Tatiana
14 -14     44.0  16.0 
3
GRUMM Iris
MADSEN Christina Lund
GALAKTIONOVA Olga
DANILEVSKI Alexander
-2 2     28.0  32.0 
4
KRASNOSELSKI Mikhail
RUDAKOV Eugeni
NIKITINA Alexandra
GUSEV Slava
11 -11     41.0  19.0 
5
SENIOR Nevena
TRENDAFILOV Roumen
RYBNIKOV Gennadi
ZAPADINSKI Eugeni
0 0     30.0  30.0 
6
GULEVICH Anna
KHONICHEVA Elena
PONOMAREVA Tatiana
GARKAVYI Alexander
17 -17     47.0  13.0 
7
ROMANOVSKA Maija
ORLOV Sergey
BASKAN Burak
SOHTORIK Yusuf
-5 5     25.0  35.0 
8
KAZANTSEV Oleg
VOLKOV Dmitri
ANDREEV Yuri
ROGOV Dmitri
-6 6     24.0  36.0 
9
HACKETT Paul
MOSSOP David
KHIUPPENEN Yuri
SNO Eugeni
8 -8     38.0  22.0 
10
KOZLOV Sergei
PETRUNIN Alexander
BELINKOV Arkadi
DEMIN Slava
-34 34     0.0  60.0 
11
GREENBAUM Leonid
LITMAN Mikhail
TATARKIN Vladimir
VORONOV Andrey
-22 22     8.0  52.0 
12
GERASIMOV Alexei
ZAYTSEV Alexei
MITYAGINA Anastasia
ARTAMONOV Igor
30 -30     60.0  0.0 
13
CHUBAROVA Svetlana
FAYUSTOV Alexander
VOROBEYCHIKOVA Olga
ROZENBLUM Mikhail
-12 12     18.0  42.0 
14
BERKTAS Can
KANDEMIR Isin
LEBEDEVA Maria
KHAZANOV Igor
24 -24     54.0  6.0 
15
BAKAL Mikhail
CHURLIN Igor
OTCHERTSOV Alexei
SHUDNEV Andrey
14 -14     44.0  16.0 
16
BIZER Leonid
RISKIN Alexander
VAN ENGELEN Bas
ZVEZDIN Zigfrid
-13 13     17.0  43.0 
17
ULANOVSKI Leonid
ZHMAK Maxim
GUDKOV Anatoli
POTEMKIN Nikolai
-19 19     11.0  49.0 
18
DUBININ Alexander
GROMOV Andrey
GONCHAR Elena
LADYZHENSKI Alexander
-2 2     28.0  32.0 
19
ZENKEVICH Svetlana
REKUNOV Vladimir
ZHENOVA Natalia
KONDRASHENKO Alexei
12 -12     42.0  18.0 

rk pair VP
1
FRIDLANDER Ehud
LIRAN Inon
249.0 
2
GOMEROV Pavel
PROKHOROV Dmitri
248.5 
3
KHOKHLOV Yuri
MATUSHKO Georgi
231.0 
4
KRASNOSELSKI Mikhail
RUDAKOV Eugeni
225.0 
5
GRUMM Iris
MADSEN Christina Lund
223.5 
6
GALAKTIONOVA Olga
DANILEVSKI Alexander
217.0 
7
GULEVICH Anna
KHONICHEVA Elena
217.0 
8
BELINKOV Arkadi
DEMIN Slava
206.5 
9
GERASIMOV Alexei
ZAYTSEV Alexei
206.5 
10
SENIOR Nevena
TRENDAFILOV Roumen
206.0 
11
RYBNIKOV Gennadi
ZAPADINSKI Eugeni
200.0 
12
GROMOVA Victoria
TAZENKOVA Tatiana
200.0 
13
TATARKIN Vladimir
VORONOV Andrey
199.0 
14
BASKAN Burak
SOHTORIK Yusuf
198.0 
15
NIKITINA Alexandra
GUSEV Slava
197.5 
16
HACKETT Paul
MOSSOP David
195.0 
17
ANDREEV Yuri
ROGOV Dmitri
194.0 
18
ROMANOVSKA Maija
ORLOV Sergey
188.5 
19
KAZANTSEV Oleg
VOLKOV Dmitri
184.5 
20
BERKTAS Can
KANDEMIR Isin
182.0 
21
PONOMAREVA Tatiana
GARKAVYI Alexander
180.5 
22
KHIUPPENEN Yuri
SNO Eugeni
176.0 
23
VOROBEYCHIKOVA Olga
ROZENBLUM Mikhail
173.5 
24
BAKAL Mikhail
CHURLIN Igor
169.0 
25
CHUBAROVA Svetlana
FAYUSTOV Alexander
163.5 
26
GREENBAUM Leonid
LITMAN Mikhail
159.0 
27
VAN ENGELEN Bas
ZVEZDIN Zigfrid
159.0 
28
GUDKOV Anatoli
POTEMKIN Nikolai
158.5 
29
KOZLOV Sergei
PETRUNIN Alexander
152.0 
30
DUBININ Alexander
GROMOV Andrey
142.0 
31
ZENKEVICH Svetlana
REKUNOV Vladimir
141.5 
32
OTCHERTSOV Alexei
SHUDNEV Andrey
138.0 
33
BIZER Leonid
RISKIN Alexander
136.5 
34
MITYAGINA Anastasia
ARTAMONOV Igor
131.5 
35
LEBEDEVA Maria
KHAZANOV Igor
131.5 
36
ULANOVSKI Leonid
ZHMAK Maxim
126.0 
37
GONCHAR Elena
LADYZHENSKI Alexander
125.0 
38
ZHENOVA Natalia
KONDRASHENKO Alexei
93.5