XIV International Bridge Tournament "SLAVA CUP"
TOP-38 Swiss Pairs:  15 rounds x 8 boards
Moscow,  "Metropol Hotel",  February 19 - 21, 2016


Table NS EW IMP Adj VP
NS EW NS EW NS EW
1
GOMEROV Pavel
PROKHOROV Dmitri
BASKAN Burak
SOHTORIK Yusuf
15 -15     45.0  15.0 
2
GRUMM Iris
MADSEN Christina Lund
FRIDLANDER Ehud
LIRAN Inon
-11 11     19.0  41.0 
3
KHOKHLOV Yuri
MATUSHKO Georgi
GREENBAUM Leonid
LITMAN Mikhail
12 -12     42.0  18.0 
4
KAZANTSEV Oleg
VOLKOV Dmitri
NIKITINA Alexandra
GUSEV Slava
-5 5     25.0  35.0 
5
GULEVICH Anna
KHONICHEVA Elena
GALAKTIONOVA Olga
DANILEVSKI Alexander
-8 8     22.0  38.0 
6
SENIOR Nevena
TRENDAFILOV Roumen
KHIUPPENEN Yuri
SNO Eugeni
11 -11     41.0  19.0 
7
ROMANOVSKA Maija
ORLOV Sergey
MITYAGINA Anastasia
ARTAMONOV Igor
10 -10 -0.5  -0.5  39.5  19.5 
8
BERKTAS Can
KANDEMIR Isin
GROMOVA Victoria
TAZENKOVA Tatiana
-25 25     5.0  55.0 
9
BIZER Leonid
RISKIN Alexander
GERASIMOV Alexei
ZAYTSEV Alexei
-9 9 -0.5  -0.5  20.5  38.5 
10
RYBNIKOV Gennadi
ZAPADINSKI Eugeni
GUDKOV Anatoli
POTEMKIN Nikolai
21 -21     51.0  9.0 
11
TATARKIN Vladimir
VORONOV Andrey
KOZLOV Sergei
PETRUNIN Alexander
-1 1     29.0  31.0 
12
KRASNOSELSKI Mikhail
RUDAKOV Eugeni
ULANOVSKI Leonid
ZHMAK Maxim
33 -33     60.0  0.0 
13
DUBININ Alexander
GROMOV Andrey
ANDREEV Yuri
ROGOV Dmitri
-26 26     4.0  56.0 
14
BAKAL Mikhail
CHURLIN Igor
PONOMAREVA Tatiana
GARKAVYI Alexander
-7 7     23.0  37.0 
15
LEBEDEVA Maria
KHAZANOV Igor
BELINKOV Arkadi
DEMIN Slava
-1 1     29.0  31.0 
16
ZENKEVICH Svetlana
REKUNOV Vladimir
HACKETT Paul
MOSSOP David
-26 26     4.0  56.0 
17
VOROBEYCHIKOVA Olga
ROZENBLUM Mikhail
OTCHERTSOV Alexei
SHUDNEV Andrey
3 -3     33.0  27.0 
18
GONCHAR Elena
LADYZHENSKI Alexander
CHUBAROVA Svetlana
FAYUSTOV Alexander
-19 19     11.0  49.0 
19
VAN ENGELEN Bas
ZVEZDIN Zigfrid
ZHENOVA Natalia
KONDRASHENKO Alexei
10 -10     40.0  20.0 

rk pair VP
1
GOMEROV Pavel
PROKHOROV Dmitri
197.5 
2
FRIDLANDER Ehud
LIRAN Inon
171.0 
3
KHOKHLOV Yuri
MATUSHKO Georgi
161.5 
4
NIKITINA Alexandra
GUSEV Slava
154.0 
5
SENIOR Nevena
TRENDAFILOV Roumen
150.0 
6
GROMOVA Victoria
TAZENKOVA Tatiana
150.0 
7
GRUMM Iris
MADSEN Christina Lund
149.5 
8
KAZANTSEV Oleg
VOLKOV Dmitri
146.5 
9
KRASNOSELSKI Mikhail
RUDAKOV Eugeni
144.0 
10
BASKAN Burak
SOHTORIK Yusuf
143.0 
11
RYBNIKOV Gennadi
ZAPADINSKI Eugeni
141.0 
12
GALAKTIONOVA Olga
DANILEVSKI Alexander
140.0 
13
ROMANOVSKA Maija
ORLOV Sergey
132.5 
14
GULEVICH Anna
KHONICHEVA Elena
132.0 
15
GERASIMOV Alexei
ZAYTSEV Alexei
131.5 
16
GREENBAUM Leonid
LITMAN Mikhail
129.0 
17
ANDREEV Yuri
ROGOV Dmitri
128.0 
18
HACKETT Paul
MOSSOP David
127.0 
19
KHIUPPENEN Yuri
SNO Eugeni
122.0 
20
TATARKIN Vladimir
VORONOV Andrey
119.0 
21
BIZER Leonid
RISKIN Alexander
115.0 
22
KOZLOV Sergei
PETRUNIN Alexander
115.0 
23
PONOMAREVA Tatiana
GARKAVYI Alexander
113.0 
24
MITYAGINA Anastasia
ARTAMONOV Igor
108.5 
25
LEBEDEVA Maria
KHAZANOV Igor
106.0 
26
CHUBAROVA Svetlana
FAYUSTOV Alexander
106.0 
27
GUDKOV Anatoli
POTEMKIN Nikolai
100.0 
28
BELINKOV Arkadi
DEMIN Slava
99.0 
29
BAKAL Mikhail
CHURLIN Igor
97.0 
30
BERKTAS Can
KANDEMIR Isin
96.0 
31
VOROBEYCHIKOVA Olga
ROZENBLUM Mikhail
94.5 
32
VAN ENGELEN Bas
ZVEZDIN Zigfrid
93.0 
33
OTCHERTSOV Alexei
SHUDNEV Andrey
90.0 
34
DUBININ Alexander
GROMOV Andrey
86.0 
35
ZENKEVICH Svetlana
REKUNOV Vladimir
77.5 
36
ULANOVSKI Leonid
ZHMAK Maxim
77.0 
37
GONCHAR Elena
LADYZHENSKI Alexander
73.0 
38
ZHENOVA Natalia
KONDRASHENKO Alexei
35.5