XVIII International Bridge Tournament "SLAVA CUP"
TOP-64 Swiss Pairs:  16 rounds x 8 boards
Moscow,  "Metropol Hotel",  February 21 - 23, 2020Table NS EW nBrd IMP Adj VP
NS EW NS EW NS EW
1
GROMOV Andrey
GULEVICH Anna
KHIUPPENEN Yuri
KHOLOMEEV Vadim
8 5 -5     35.0  25.0 
2
ALFEJEVA Jelena
RUBINS Karlis
LASKOVA Elena
LITMAN Mikhail
8 -4 4     26.0  34.0 
3
HULT Simon
STOKKA Adam
AA Terje
LIVGARD Allan
8 -2 2 -3.0  -3.0  25.0  29.0 
4
DUBININ Alexander
KHOKHLOV Yuri
NOTKIN Evgeni
STEFANOVA Anna
8 -5 5 -1.0  -1.0  24.0  34.0 
5
BAREKET Ilan
LENGY Assaf
BAREL Michael
ZACK Yaniv
8 10 -10     40.0  20.0 
6
SHUDNEV Andrey
ZAYTSEV Alexey
KHAZANOV Igor
LEBEDEVA Maria
8 7 -7     37.0  23.0 
7
ROHOWSKY Roland
ZVEZDIN Zigfrid
BERG Erik
KRISTOFFERSEN Christer
8 -3 3     27.0  33.0 
8
FURUNES Jon-Egil
KVANGRAVEN Nils Kare
ROVYSHYN Oleg
RYBNIKOV Gennadi
8 -29 29     1.0  59.0 
9
ROZENBLYUM Mikhail
VOROBEYCHIKOVA Olga
AZARYEVA Elena
SERBIN Alexander
8 39 -39 -1.0  -1.0  59.0  -1.0 
10
KONTOMITROS Konstantinos
KOUKOUSELIS Tassos
PAVLUSHKO Olga
YAKOVLEVA Maria
8 27 -27 -1.0  -1.0  56.0  2.0 
11
MITYAGINA Anastasia
ZHENOVA Natalia
KOZLOV Sergey
PETRUNIN Alexander
8 1 -1     31.0  29.0 
12
CHUMAKOV Alexi
RUDAKOV Eugene
ALIMBEKOV Farid
BORISOV Dmitri
8 -20 20     10.0  50.0 
13
GOLEBIOWSKI Stanislaw
TUSZYNSKI Piotr
ARTAMONOV Igor
SALMIN Maxim
8 3 -3     33.0  27.0 
14
EIRIKSSON Sveinn Runar
MAGNUSSON Magnus Eidur
KRASNOSSELSKI Mikhail
MATUSHKO George
8 -14 14     16.0  44.0 
15
GUSEV Slava
NIKITINA Alexandra
UCAR Ali
ZORLU Nafiz
8 -7 7     23.0  37.0 
16
GUNEV Rossen
STEFANOV Julian
KANDEMIR Isin
SOHTORIK Yusuf
8 -43 43     0.0  60.0 
17
KHONICHEVA Elena
PONOMAREVA Tatiana
CHMURSKI Bartosz
TUCZYNSKI Piotr
8 -1 1     29.0  31.0 
18
ISPORSKI Vladislav
TRENDAFILOV Rumen
MIHOV Vladimir
NANEV Ivan
8 35 -35     60.0  0.0 
19
FAYUSTOV Alexander
ORLOV Sergey
STRZEMECKI Wojciech
SZYMANOWSKI Marek
8 -3 3     27.0  33.0 
20
JASSEM Krzysztof
MARCINOWSKI Piotr
SLIVA Vitold
VORONOV Andrey
8 12 -12     42.0  18.0 
21
CHUBAROVA Svetlana
RADOKHLEB Anatoli
LAURANT Eric
RAKHMANI Diana
8 1 -1     31.0  29.0 
22
BAKAL Mikhail
VOROBEY Pavel
GALAKTIONOVA Olga
VASILKOVA Irina
8 -7 7     23.0  37.0 
23
ARLOVICH Andrey
VAINIKONIS Erikas
DRUTS Vadim
GALAKTIONOV Dmitri
8 21 -21     51.0  9.0 
24
DOXIADIS Konstantinos
ROUSSOS Petros
CULLIN Per-Ola
MADSEN Christina Lund
8 37 -37     60.0  0.0 
25
KYCHANOV Valentin
RUDAKOVA Elena
HEGEDUS Gal
SZEGEDI Balazs
8 -5 5     25.0  35.0 
26
GUDKOV Anatoli
VOLKOV Dmitri
GOMEROV Pavel
PROKHOROV Dmitri
8 -42 42     0.0  60.0 
27
CALLAGHAN Brian
DHONDY Heather
OLANSKI Wojtek
VAINIKONIS Vytautas
8 -3 3     27.0  33.0 
28
CHURLIN Igor
ROGOV Dmitri
BIZER Leonid
RISKIN Alexander
8 39 -39     60.0  0.0 
29
GERASIMOV Alexey
RAPOPORT Vadim
MEDUSHEUSKI Henadzi
SOTNIKAU Andrej
8 -21 21     9.0  51.0 
30
KONDRASHENKO Alexey
LYANDIN Valeriy
MOROZEVICH Alexander
ZAPADINSKIY Evgeny
8 -12 12     18.0  42.0 
31
GARKAVYI Alexander
KARYAEV Alexander
BAVSHIN Igor
SEMENOV Ivan
8 3 -3     33.0  27.0 
32
OYMEN Ozlem
YAVAS Dilek
GROMOVA Victoria
KAZANTSEV Oleg
8 -27 27     3.0  57.0 

rk pair nBrd VP
1
GROMOV Andrey
GULEVICH Anna
72 392.0 
2
KHIUPPENEN Yuri
KHOLOMEEV Vadim
72 350.0 
3
LASKOVA Elena
LITMAN Mikhail
72 348.0 
4
ALFEJEVA Jelena
RUBINS Karlis
72 342.0 
5
HULT Simon
STOKKA Adam
72 335.0 
6
AA Terje
LIVGARD Allan
72 334.0 
7
ROVYSHYN Oleg
RYBNIKOV Gennadi
72 330.0 
8
BAREKET Ilan
LENGY Assaf
72 330.0 
9
ROZENBLYUM Mikhail
VOROBEYCHIKOVA Olga
72 327.0 
10
DUBININ Alexander
KHOKHLOV Yuri
72 327.0 
11
KONTOMITROS Konstantinos
KOUKOUSELIS Tassos
72 323.0 
12
NOTKIN Evgeni
STEFANOVA Anna
72 321.0 
13
SHUDNEV Andrey
ZAYTSEV Alexey
72 321.0 
14
BERG Erik
KRISTOFFERSEN Christer
72 306.0 
15
BAREL Michael
ZACK Yaniv
72 305.0 
16
ALIMBEKOV Farid
BORISOV Dmitri
72 305.0 
17
KHAZANOV Igor
LEBEDEVA Maria
72 305.0 
18
KANDEMIR Isin
SOHTORIK Yusuf
72 303.0 
19
ROHOWSKY Roland
ZVEZDIN Zigfrid
72 301.0 
20
MITYAGINA Anastasia
ZHENOVA Natalia
72 297.0 
21
ISPORSKI Vladislav
TRENDAFILOV Rumen
72 294.0 
22
KRASNOSSELSKI Mikhail
MATUSHKO George
72 291.0 
23
KOZLOV Sergey
PETRUNIN Alexander
72 288.0 
24
GOLEBIOWSKI Stanislaw
TUSZYNSKI Piotr
72 285.0 
25
UCAR Ali
ZORLU Nafiz
72 280.0 
26
ARTAMONOV Igor
SALMIN Maxim
72 277.0 
27
FURUNES Jon-Egil
KVANGRAVEN Nils Kare
72 275.0 
28
JASSEM Krzysztof
MARCINOWSKI Piotr
72 271.0 
29
DOXIADIS Konstantinos
ROUSSOS Petros
72 269.0 
30
PAVLUSHKO Olga
YAKOVLEVA Maria
72 269.0 
31
CHUMAKOV Alexi
RUDAKOV Eugene
72 268.0 
32
EIRIKSSON Sveinn Runar
MAGNUSSON Magnus Eidur
72 267.0 
33
GUSEV Slava
NIKITINA Alexandra
72 267.0 
34
KHONICHEVA Elena
PONOMAREVA Tatiana
72 266.0 
35
AZARYEVA Elena
SERBIN Alexander
72 266.0 
36
CHMURSKI Bartosz
TUCZYNSKI Piotr
72 265.0 
37
STRZEMECKI Wojciech
SZYMANOWSKI Marek
72 263.0 
38
ARLOVICH Andrey
VAINIKONIS Erikas
72 262.0 
39
FAYUSTOV Alexander
ORLOV Sergey
72 259.0 
40
CHUBAROVA Svetlana
RADOKHLEB Anatoli
72 258.0 
41
GOMEROV Pavel
PROKHOROV Dmitri
72 255.0 
42
CHURLIN Igor
ROGOV Dmitri
72 248.0 
43
GALAKTIONOVA Olga
VASILKOVA Irina
72 248.0 
44
LAURANT Eric
RAKHMANI Diana
72 247.0 
45
SLIVA Vitold
VORONOV Andrey
72 246.0 
46
GUNEV Rossen
STEFANOV Julian
72 243.0 
47
HEGEDUS Gal
SZEGEDI Balazs
72 236.0 
48
BAKAL Mikhail
VOROBEY Pavel
72 236.0 
49
MEDUSHEUSKI Henadzi
SOTNIKAU Andrej
72 233.0 
50
MIHOV Vladimir
NANEV Ivan
72 233.0 
51
KYCHANOV Valentin
RUDAKOVA Elena
72 228.0 
52
GROMOVA Victoria
KAZANTSEV Oleg
72 227.0 
53
OLANSKI Wojtek
VAINIKONIS Vytautas
72 226.0 
54
CALLAGHAN Brian
DHONDY Heather
72 222.0 
55
DRUTS Vadim
GALAKTIONOV Dmitri
72 220.0 
56
MOROZEVICH Alexander
ZAPADINSKIY Evgeny
72 213.0 
57
GARKAVYI Alexander
KARYAEV Alexander
72 207.0 
58
CULLIN Per-Ola
MADSEN Christina Lund
72 206.0 
59
GUDKOV Anatoli
VOLKOV Dmitri
72 198.0 
60
GERASIMOV Alexey
RAPOPORT Vadim
72 195.0 
61
KONDRASHENKO Alexey
LYANDIN Valeriy
72 194.0 
62
BIZER Leonid
RISKIN Alexander
72 186.0 
63
OYMEN Ozlem
YAVAS Dilek
72 176.0 
64
BAVSHIN Igor
SEMENOV Ivan
72 168.0