XVIII International Bridge Tournament "SLAVA CUP"
TOP-64 Swiss Pairs:  16 rounds x 8 boards
Moscow,  "Metropol Hotel",  February 21 - 23, 2020Table NS EW nBrd IMP Adj VP
NS EW NS EW NS EW
1
GROMOV Andrey
GULEVICH Anna
HULT Simon
STOKKA Adam
8 14 -14     44.0  16.0 
2
ALFEJEVA Jelena
RUBINS Karlis
AA Terje
LIVGARD Allan
8 5 -5     35.0  25.0 
3
KHIUPPENEN Yuri
KHOLOMEEV Vadim
SHUDNEV Andrey
ZAYTSEV Alexey
8 18 -18     48.0  12.0 
4
BAREL Michael
ZACK Yaniv
LASKOVA Elena
LITMAN Mikhail
8 -19 19     11.0  49.0 
5
FURUNES Jon-Egil
KVANGRAVEN Nils Kare
DUBININ Alexander
KHOKHLOV Yuri
8 -15 15     15.0  45.0 
6
MITYAGINA Anastasia
ZHENOVA Natalia
BAREKET Ilan
LENGY Assaf
8 -12 12     18.0  42.0 
7
ROHOWSKY Roland
ZVEZDIN Zigfrid
PAVLUSHKO Olga
YAKOVLEVA Maria
8 3 -3     33.0  27.0 
8
ROZENBLYUM Mikhail
VOROBEYCHIKOVA Olga
KONTOMITROS Konstantinos
KOUKOUSELIS Tassos
8 0 0     30.0  30.0 
9
BERG Erik
KRISTOFFERSEN Christer
ALIMBEKOV Farid
BORISOV Dmitri
8 8 -8     38.0  22.0 
10
KHAZANOV Igor
LEBEDEVA Maria
GUNEV Rossen
STEFANOV Julian
8 19 -19     49.0  11.0 
11
CHMURSKI Bartosz
TUCZYNSKI Piotr
NOTKIN Evgeni
STEFANOVA Anna
8 -27 27     3.0  57.0 
12
AZARYEVA Elena
SERBIN Alexander
EIRIKSSON Sveinn Runar
MAGNUSSON Magnus Eidur
8 8 -8     38.0  22.0 
13
ARTAMONOV Igor
SALMIN Maxim
CHUMAKOV Alexi
RUDAKOV Eugene
8 -5 5     25.0  35.0 
14
GOLEBIOWSKI Stanislaw
TUSZYNSKI Piotr
KRASNOSSELSKI Mikhail
MATUSHKO George
8 2 -2     32.0  28.0 
15
KOZLOV Sergey
PETRUNIN Alexander
MIHOV Vladimir
NANEV Ivan
8 12 -12     42.0  18.0 
16
KANDEMIR Isin
SOHTORIK Yusuf
UCAR Ali
ZORLU Nafiz
8 -2 2     28.0  32.0 
17
ROVYSHYN Oleg
RYBNIKOV Gennadi
DOXIADIS Konstantinos
ROUSSOS Petros
8 33 -33     60.0  0.0 
18
FAYUSTOV Alexander
ORLOV Sergey
KHONICHEVA Elena
PONOMAREVA Tatiana
8 -5 5     25.0  35.0 
19
JASSEM Krzysztof
MARCINOWSKI Piotr
STRZEMECKI Wojciech
SZYMANOWSKI Marek
8 -1 1     29.0  31.0 
20
GUSEV Slava
NIKITINA Alexandra
GALAKTIONOVA Olga
VASILKOVA Irina
8 16 -16     46.0  14.0 
21
CULLIN Per-Ola
MADSEN Christina Lund
CHUBAROVA Svetlana
RADOKHLEB Anatoli
8 -10 10 -3.0    17.0  40.0 
22
HEGEDUS Gal
SZEGEDI Balazs
SLIVA Vitold
VORONOV Andrey
8 -15 15     15.0  45.0 
23
BAKAL Mikhail
VOROBEY Pavel
DRUTS Vadim
GALAKTIONOV Dmitri
8 1 -1     31.0  29.0 
24
GERASIMOV Alexey
RAPOPORT Vadim
ISPORSKI Vladislav
TRENDAFILOV Rumen
8 -25 25     5.0  55.0 
25
OLANSKI Wojtek
VAINIKONIS Vytautas
LAURANT Eric
RAKHMANI Diana
8 -15 15     15.0  45.0 
26
ARLOVICH Andrey
VAINIKONIS Erikas
GUDKOV Anatoli
VOLKOV Dmitri
8 5 -5     35.0  25.0 
27
KYCHANOV Valentin
RUDAKOVA Elena
GOMEROV Pavel
PROKHOROV Dmitri
8 4 -4     34.0  26.0 
28
BIZER Leonid
RISKIN Alexander
CALLAGHAN Brian
DHONDY Heather
8 -5 5     25.0  35.0 
29
OYMEN Ozlem
YAVAS Dilek
CHURLIN Igor
ROGOV Dmitri
8 -12 12     18.0  42.0 
30
MOROZEVICH Alexander
ZAPADINSKIY Evgeny
GARKAVYI Alexander
KARYAEV Alexander
8 -4 4 -1.0  -1.0  25.0  33.0 
31
KONDRASHENKO Alexey
LYANDIN Valeriy
GROMOVA Victoria
KAZANTSEV Oleg
8 2 -2     32.0  28.0 
32
MEDUSHEUSKI Henadzi
SOTNIKAU Andrej
BAVSHIN Igor
SEMENOV Ivan
8 17 -17     47.0  13.0 

rk pair nBrd VP
1
GROMOV Andrey
GULEVICH Anna
64 357.0 
2
KHIUPPENEN Yuri
KHOLOMEEV Vadim
64 325.0 
3
ALFEJEVA Jelena
RUBINS Karlis
64 316.0 
4
LASKOVA Elena
LITMAN Mikhail
64 314.0 
5
HULT Simon
STOKKA Adam
64 310.0 
6
AA Terje
LIVGARD Allan
64 305.0 
7
DUBININ Alexander
KHOKHLOV Yuri
64 303.0 
8
BAREKET Ilan
LENGY Assaf
64 290.0 
9
NOTKIN Evgeni
STEFANOVA Anna
64 287.0 
10
BAREL Michael
ZACK Yaniv
64 285.0 
11
SHUDNEV Andrey
ZAYTSEV Alexey
64 284.0 
12
KHAZANOV Igor
LEBEDEVA Maria
64 282.0 
13
ROHOWSKY Roland
ZVEZDIN Zigfrid
64 274.0 
14
FURUNES Jon-Egil
KVANGRAVEN Nils Kare
64 274.0 
15
BERG Erik
KRISTOFFERSEN Christer
64 273.0 
16
ROVYSHYN Oleg
RYBNIKOV Gennadi
64 271.0 
17
ROZENBLYUM Mikhail
VOROBEYCHIKOVA Olga
64 268.0 
18
KONTOMITROS Konstantinos
KOUKOUSELIS Tassos
64 267.0 
19
AZARYEVA Elena
SERBIN Alexander
64 267.0 
20
PAVLUSHKO Olga
YAKOVLEVA Maria
64 267.0 
21
MITYAGINA Anastasia
ZHENOVA Natalia
64 266.0 
22
KOZLOV Sergey
PETRUNIN Alexander
64 259.0 
23
CHUMAKOV Alexi
RUDAKOV Eugene
64 258.0 
24
ALIMBEKOV Farid
BORISOV Dmitri
64 255.0 
25
GOLEBIOWSKI Stanislaw
TUSZYNSKI Piotr
64 252.0 
26
EIRIKSSON Sveinn Runar
MAGNUSSON Magnus Eidur
64 251.0 
27
ARTAMONOV Igor
SALMIN Maxim
64 250.0 
28
KRASNOSSELSKI Mikhail
MATUSHKO George
64 247.0 
29
GUSEV Slava
NIKITINA Alexandra
64 244.0 
30
UCAR Ali
ZORLU Nafiz
64 243.0 
31
KANDEMIR Isin
SOHTORIK Yusuf
64 243.0 
32
GUNEV Rossen
STEFANOV Julian
64 243.0 
33
KHONICHEVA Elena
PONOMAREVA Tatiana
64 237.0 
34
ISPORSKI Vladislav
TRENDAFILOV Rumen
64 234.0 
35
CHMURSKI Bartosz
TUCZYNSKI Piotr
64 234.0 
36
MIHOV Vladimir
NANEV Ivan
64 233.0 
37
FAYUSTOV Alexander
ORLOV Sergey
64 232.0 
38
STRZEMECKI Wojciech
SZYMANOWSKI Marek
64 230.0 
39
JASSEM Krzysztof
MARCINOWSKI Piotr
64 229.0 
40
SLIVA Vitold
VORONOV Andrey
64 228.0 
41
CHUBAROVA Svetlana
RADOKHLEB Anatoli
64 227.0 
42
LAURANT Eric
RAKHMANI Diana
64 218.0 
43
BAKAL Mikhail
VOROBEY Pavel
64 213.0 
44
GALAKTIONOVA Olga
VASILKOVA Irina
64 211.0 
45
ARLOVICH Andrey
VAINIKONIS Erikas
64 211.0 
46
DRUTS Vadim
GALAKTIONOV Dmitri
64 211.0 
47
DOXIADIS Konstantinos
ROUSSOS Petros
64 209.0 
48
CULLIN Per-Ola
MADSEN Christina Lund
64 206.0 
49
KYCHANOV Valentin
RUDAKOVA Elena
64 203.0 
50
HEGEDUS Gal
SZEGEDI Balazs
64 201.0 
51
GUDKOV Anatoli
VOLKOV Dmitri
64 198.0 
52
GOMEROV Pavel
PROKHOROV Dmitri
64 195.0 
53
CALLAGHAN Brian
DHONDY Heather
64 195.0 
54
OLANSKI Wojtek
VAINIKONIS Vytautas
64 193.0 
55
CHURLIN Igor
ROGOV Dmitri
64 188.0 
56
BIZER Leonid
RISKIN Alexander
64 186.0 
57
GERASIMOV Alexey
RAPOPORT Vadim
64 186.0 
58
MEDUSHEUSKI Henadzi
SOTNIKAU Andrej
64 182.0 
59
KONDRASHENKO Alexey
LYANDIN Valeriy
64 176.0 
60
GARKAVYI Alexander
KARYAEV Alexander
64 174.0 
61
OYMEN Ozlem
YAVAS Dilek
64 173.0 
62
MOROZEVICH Alexander
ZAPADINSKIY Evgeny
64 171.0 
63
GROMOVA Victoria
KAZANTSEV Oleg
64 170.0 
64
BAVSHIN Igor
SEMENOV Ivan
64 141.0