XVIII International Bridge Tournament "SLAVA CUP"
TOP-64 Swiss Pairs:  16 rounds x 8 boards
Moscow,  "Metropol Hotel",  February 21 - 23, 2020Table NS EW nBrd IMP Adj VP
NS EW NS EW NS EW
1
GROMOV Andrey
GULEVICH Anna
ALFEJEVA Jelena
RUBINS Karlis
8 1 -1     31.0  29.0 
2
KHIUPPENEN Yuri
KHOLOMEEV Vadim
AA Terje
LIVGARD Allan
8 -2 2     28.0  32.0 
3
SHUDNEV Andrey
ZAYTSEV Alexey
BAREL Michael
ZACK Yaniv
8 -3 3     27.0  33.0 
4
HULT Simon
STOKKA Adam
CHMURSKI Bartosz
TUCZYNSKI Piotr
8 28 -28     58.0  2.0 
5
BAREKET Ilan
LENGY Assaf
DUBININ Alexander
KHOKHLOV Yuri
8 -8 8     22.0  38.0 
6
KONTOMITROS Konstantinos
KOUKOUSELIS Tassos
LASKOVA Elena
LITMAN Mikhail
8 -16 16     14.0  46.0 
7
FURUNES Jon-Egil
KVANGRAVEN Nils Kare
AZARYEVA Elena
SERBIN Alexander
8 14 -14     44.0  16.0 
8
MITYAGINA Anastasia
ZHENOVA Natalia
ROZENBLYUM Mikhail
VOROBEYCHIKOVA Olga
8 5 -5     35.0  25.0 
9
ROHOWSKY Roland
ZVEZDIN Zigfrid
ALIMBEKOV Farid
BORISOV Dmitri
8 2 -2     32.0  28.0 
10
BERG Erik
KRISTOFFERSEN Christer
EIRIKSSON Sveinn Runar
MAGNUSSON Magnus Eidur
8 2 -2     32.0  28.0 
11
CHUMAKOV Alexi
RUDAKOV Eugene
KHAZANOV Igor
LEBEDEVA Maria
8 -6 6     24.0  36.0 
12
FAYUSTOV Alexander
ORLOV Sergey
PAVLUSHKO Olga
YAKOVLEVA Maria
8 -18 18     12.0  48.0 
13
UCAR Ali
ZORLU Nafiz
NOTKIN Evgeni
STEFANOVA Anna
8 -11 11     19.0  41.0 
14
ROVYSHYN Oleg
RYBNIKOV Gennadi
ARTAMONOV Igor
SALMIN Maxim
8 -8 8     22.0  38.0 
15
KANDEMIR Isin
SOHTORIK Yusuf
KOZLOV Sergey
PETRUNIN Alexander
8 -2 2     28.0  32.0 
16
KRASNOSSELSKI Mikhail
MATUSHKO George
JASSEM Krzysztof
MARCINOWSKI Piotr
8 8 -8     38.0  22.0 
17
GUNEV Rossen
STEFANOV Julian
SLIVA Vitold
VORONOV Andrey
8 22 -22     52.0  8.0 
18
GOLEBIOWSKI Stanislaw
TUSZYNSKI Piotr
DRUTS Vadim
GALAKTIONOV Dmitri
8 16 -16     46.0  14.0 
19
HEGEDUS Gal
SZEGEDI Balazs
KHONICHEVA Elena
PONOMAREVA Tatiana
8 -10 10     20.0  40.0 
20
CULLIN Per-Ola
MADSEN Christina Lund
GALAKTIONOVA Olga
VASILKOVA Irina
8 -5 5     25.0  35.0 
21
DOXIADIS Konstantinos
ROUSSOS Petros
KYCHANOV Valentin
RUDAKOVA Elena
8 20 -20     50.0  10.0 
22
LAURANT Eric
RAKHMANI Diana
STRZEMECKI Wojciech
SZYMANOWSKI Marek
8 -14 14     16.0  44.0 
23
OYMEN Ozlem
YAVAS Dilek
MIHOV Vladimir
NANEV Ivan
8 -34 34     0.0  60.0 
24
CHUBAROVA Svetlana
RADOKHLEB Anatoli
OLANSKI Wojtek
VAINIKONIS Vytautas
8 4 -4     34.0  26.0 
25
BIZER Leonid
RISKIN Alexander
GUSEV Slava
NIKITINA Alexandra
8 -20 20     10.0  50.0 
26
ISPORSKI Vladislav
TRENDAFILOV Rumen
GUDKOV Anatoli
VOLKOV Dmitri
8 3 -3     33.0  27.0 
27
CALLAGHAN Brian
DHONDY Heather
GERASIMOV Alexey
RAPOPORT Vadim
8 -13 13     17.0  43.0 
28
BAKAL Mikhail
VOROBEY Pavel
KONDRASHENKO Alexey
LYANDIN Valeriy
8 18 -18     48.0  12.0 
29
ARLOVICH Andrey
VAINIKONIS Erikas
CHURLIN Igor
ROGOV Dmitri
8 15 -15     45.0  15.0 
30
GOMEROV Pavel
PROKHOROV Dmitri
BAVSHIN Igor
SEMENOV Ivan
8 11 -11     41.0  19.0 
31
GARKAVYI Alexander
KARYAEV Alexander
GROMOVA Victoria
KAZANTSEV Oleg
8 -9 9     21.0  39.0 
32
MOROZEVICH Alexander
ZAPADINSKIY Evgeny
MEDUSHEUSKI Henadzi
SOTNIKAU Andrej
8 -1 1     29.0  31.0 

rk pair nBrd VP
1
GROMOV Andrey
GULEVICH Anna
56 313.0 
2
HULT Simon
STOKKA Adam
56 294.0 
3
ALFEJEVA Jelena
RUBINS Karlis
56 281.0 
4
AA Terje
LIVGARD Allan
56 280.0 
5
KHIUPPENEN Yuri
KHOLOMEEV Vadim
56 277.0 
6
BAREL Michael
ZACK Yaniv
56 274.0 
7
SHUDNEV Andrey
ZAYTSEV Alexey
56 272.0 
8
LASKOVA Elena
LITMAN Mikhail
56 265.0 
9
FURUNES Jon-Egil
KVANGRAVEN Nils Kare
56 259.0 
10
DUBININ Alexander
KHOKHLOV Yuri
56 258.0 
11
MITYAGINA Anastasia
ZHENOVA Natalia
56 248.0 
12
BAREKET Ilan
LENGY Assaf
56 248.0 
13
ROHOWSKY Roland
ZVEZDIN Zigfrid
56 241.0 
14
PAVLUSHKO Olga
YAKOVLEVA Maria
56 240.0 
15
ROZENBLYUM Mikhail
VOROBEYCHIKOVA Olga
56 238.0 
16
KONTOMITROS Konstantinos
KOUKOUSELIS Tassos
56 237.0 
17
BERG Erik
KRISTOFFERSEN Christer
56 235.0 
18
KHAZANOV Igor
LEBEDEVA Maria
56 233.0 
19
ALIMBEKOV Farid
BORISOV Dmitri
56 233.0 
20
GUNEV Rossen
STEFANOV Julian
56 232.0 
21
CHMURSKI Bartosz
TUCZYNSKI Piotr
56 231.0 
22
NOTKIN Evgeni
STEFANOVA Anna
56 230.0 
23
AZARYEVA Elena
SERBIN Alexander
56 229.0 
24
EIRIKSSON Sveinn Runar
MAGNUSSON Magnus Eidur
56 229.0 
25
ARTAMONOV Igor
SALMIN Maxim
56 225.0 
26
CHUMAKOV Alexi
RUDAKOV Eugene
56 223.0 
27
GOLEBIOWSKI Stanislaw
TUSZYNSKI Piotr
56 220.0 
28
KRASNOSSELSKI Mikhail
MATUSHKO George
56 219.0 
29
KOZLOV Sergey
PETRUNIN Alexander
56 217.0 
30
KANDEMIR Isin
SOHTORIK Yusuf
56 215.0 
31
MIHOV Vladimir
NANEV Ivan
56 215.0 
32
UCAR Ali
ZORLU Nafiz
56 211.0 
33
ROVYSHYN Oleg
RYBNIKOV Gennadi
56 211.0 
34
DOXIADIS Konstantinos
ROUSSOS Petros
56 209.0 
35
FAYUSTOV Alexander
ORLOV Sergey
56 207.0 
36
KHONICHEVA Elena
PONOMAREVA Tatiana
56 202.0 
37
JASSEM Krzysztof
MARCINOWSKI Piotr
56 200.0 
38
STRZEMECKI Wojciech
SZYMANOWSKI Marek
56 199.0 
39
GUSEV Slava
NIKITINA Alexandra
56 198.0 
40
GALAKTIONOVA Olga
VASILKOVA Irina
56 197.0 
41
CULLIN Per-Ola
MADSEN Christina Lund
56 189.0 
42
CHUBAROVA Svetlana
RADOKHLEB Anatoli
56 187.0 
43
HEGEDUS Gal
SZEGEDI Balazs
56 186.0 
44
SLIVA Vitold
VORONOV Andrey
56 183.0 
45
BAKAL Mikhail
VOROBEY Pavel
56 182.0 
46
DRUTS Vadim
GALAKTIONOV Dmitri
56 182.0 
47
GERASIMOV Alexey
RAPOPORT Vadim
56 181.0 
48
ISPORSKI Vladislav
TRENDAFILOV Rumen
56 179.0 
49
OLANSKI Wojtek
VAINIKONIS Vytautas
56 178.0 
50
ARLOVICH Andrey
VAINIKONIS Erikas
56 176.0 
51
LAURANT Eric
RAKHMANI Diana
56 173.0 
52
GUDKOV Anatoli
VOLKOV Dmitri
56 173.0 
53
KYCHANOV Valentin
RUDAKOVA Elena
56 169.0 
54
GOMEROV Pavel
PROKHOROV Dmitri
56 169.0 
55
BIZER Leonid
RISKIN Alexander
56 161.0 
56
CALLAGHAN Brian
DHONDY Heather
56 160.0 
57
OYMEN Ozlem
YAVAS Dilek
56 155.0 
58
CHURLIN Igor
ROGOV Dmitri
56 146.0 
59
MOROZEVICH Alexander
ZAPADINSKIY Evgeny
56 146.0 
60
KONDRASHENKO Alexey
LYANDIN Valeriy
56 144.0 
61
GROMOVA Victoria
KAZANTSEV Oleg
56 142.0 
62
GARKAVYI Alexander
KARYAEV Alexander
56 141.0 
63
MEDUSHEUSKI Henadzi
SOTNIKAU Andrej
56 135.0 
64
BAVSHIN Igor
SEMENOV Ivan
56 128.0