XVIII International Bridge Tournament "SLAVA CUP"
TOP-64 Swiss Pairs:  16 rounds x 8 boards
Moscow,  "Metropol Hotel",  February 21 - 23, 2020Table NS EW nBrd IMP Adj VP
NS EW NS EW NS EW
1
AA Terje
LIVGARD Allan
GROMOV Andrey
GULEVICH Anna
8 -22 22     8.0  52.0 
2
KHIUPPENEN Yuri
KHOLOMEEV Vadim
DUBININ Alexander
KHOKHLOV Yuri
8 9 -9 -3.0  -5.0  36.0  16.0 
3
BAREL Michael
ZACK Yaniv
KONTOMITROS Konstantinos
KOUKOUSELIS Tassos
8 5 -5     35.0  25.0 
4
ALFEJEVA Jelena
RUBINS Karlis
FAYUSTOV Alexander
ORLOV Sergey
8 28 -28     58.0  2.0 
5
CHMURSKI Bartosz
TUCZYNSKI Piotr
MITYAGINA Anastasia
ZHENOVA Natalia
8 8 -8     38.0  22.0 
6
SHUDNEV Andrey
ZAYTSEV Alexey
KOZLOV Sergey
PETRUNIN Alexander
8 32 -32     60.0  0.0 
7
NOTKIN Evgeni
STEFANOVA Anna
HULT Simon
STOKKA Adam
8 -24 24     6.0  54.0 
8
FURUNES Jon-Egil
KVANGRAVEN Nils Kare
ALIMBEKOV Farid
BORISOV Dmitri
8 4 -4     34.0  26.0 
9
BAREKET Ilan
LENGY Assaf
GUNEV Rossen
STEFANOV Julian
8 19 -19     49.0  11.0 
10
SLIVA Vitold
VORONOV Andrey
LASKOVA Elena
LITMAN Mikhail
8 -22 22     8.0  52.0 
11
EIRIKSSON Sveinn Runar
MAGNUSSON Magnus Eidur
ROVYSHYN Oleg
RYBNIKOV Gennadi
8 6 -6     36.0  24.0 
12
DRUTS Vadim
GALAKTIONOV Dmitri
ROZENBLYUM Mikhail
VOROBEYCHIKOVA Olga
8 -25 25 -1.0  -1.0  4.0  54.0 
13
OYMEN Ozlem
YAVAS Dilek
AZARYEVA Elena
SERBIN Alexander
8 -35 35 -1.0  -1.0  -1.0  59.0 
14
CHUMAKOV Alexi
RUDAKOV Eugene
CULLIN Per-Ola
MADSEN Christina Lund
8 19 -19 -2.0    47.0  11.0 
15
BERG Erik
KRISTOFFERSEN Christer
KHONICHEVA Elena
PONOMAREVA Tatiana
8 20 -20     50.0  10.0 
16
ROHOWSKY Roland
ZVEZDIN Zigfrid
OLANSKI Wojtek
VAINIKONIS Vytautas
8 28 -28     58.0  2.0 
17
KHAZANOV Igor
LEBEDEVA Maria
MIHOV Vladimir
NANEV Ivan
8 20 -20     50.0  10.0 
18
CHUBAROVA Svetlana
RADOKHLEB Anatoli
PAVLUSHKO Olga
YAKOVLEVA Maria
8 -21 21     9.0  51.0 
19
LAURANT Eric
RAKHMANI Diana
KRASNOSSELSKI Mikhail
MATUSHKO George
8 -12 12     18.0  42.0 
20
ISPORSKI Vladislav
TRENDAFILOV Rumen
KANDEMIR Isin
SOHTORIK Yusuf
8 -22 22     8.0  52.0 
21
GALAKTIONOVA Olga
VASILKOVA Irina
HEGEDUS Gal
SZEGEDI Balazs
8 -2 2     28.0  32.0 
22
GERASIMOV Alexey
RAPOPORT Vadim
ARTAMONOV Igor
SALMIN Maxim
8 -25 25     5.0  55.0 
23
UCAR Ali
ZORLU Nafiz
CHURLIN Igor
ROGOV Dmitri
8 32 -32     60.0  0.0 
24
BIZER Leonid
RISKIN Alexander
DOXIADIS Konstantinos
ROUSSOS Petros
8 -4 4 -3.0  -1.0  23.0  33.0 
25
KYCHANOV Valentin
RUDAKOVA Elena
GUSEV Slava
NIKITINA Alexandra
8 4 -4     34.0  26.0 
26
GOLEBIOWSKI Stanislaw
TUSZYNSKI Piotr
GOMEROV Pavel
PROKHOROV Dmitri
8 23 -23     53.0  7.0 
27
MOROZEVICH Alexander
ZAPADINSKIY Evgeny
JASSEM Krzysztof
MARCINOWSKI Piotr
8 -34 34 -3.0  -1.0  -3.0  59.0 
28
GUDKOV Anatoli
VOLKOV Dmitri
BAKAL Mikhail
VOROBEY Pavel
8 1 -1     31.0  29.0 
29
KONDRASHENKO Alexey
LYANDIN Valeriy
CALLAGHAN Brian
DHONDY Heather
8 -13 13     17.0  43.0 
30
STRZEMECKI Wojciech
SZYMANOWSKI Marek
MEDUSHEUSKI Henadzi
SOTNIKAU Andrej
8 25 -25     55.0  5.0 
31
GARKAVYI Alexander
KARYAEV Alexander
ARLOVICH Andrey
VAINIKONIS Erikas
8 -9 9     21.0  39.0 
32
BAVSHIN Igor
SEMENOV Ivan
GROMOVA Victoria
KAZANTSEV Oleg
8 -1 1     29.0  31.0 

rk pair nBrd VP
1
GROMOV Andrey
GULEVICH Anna
48 282.0 
2
ALFEJEVA Jelena
RUBINS Karlis
48 252.0 
3
KHIUPPENEN Yuri
KHOLOMEEV Vadim
48 249.0 
4
AA Terje
LIVGARD Allan
48 248.0 
5
SHUDNEV Andrey
ZAYTSEV Alexey
48 245.0 
6
BAREL Michael
ZACK Yaniv
48 241.0 
7
HULT Simon
STOKKA Adam
48 236.0 
8
CHMURSKI Bartosz
TUCZYNSKI Piotr
48 229.0 
9
BAREKET Ilan
LENGY Assaf
48 226.0 
10
KONTOMITROS Konstantinos
KOUKOUSELIS Tassos
48 223.0 
11
DUBININ Alexander
KHOKHLOV Yuri
48 220.0 
12
LASKOVA Elena
LITMAN Mikhail
48 219.0 
13
FURUNES Jon-Egil
KVANGRAVEN Nils Kare
48 215.0 
14
AZARYEVA Elena
SERBIN Alexander
48 213.0 
15
MITYAGINA Anastasia
ZHENOVA Natalia
48 213.0 
16
ROZENBLYUM Mikhail
VOROBEYCHIKOVA Olga
48 213.0 
17
ROHOWSKY Roland
ZVEZDIN Zigfrid
48 209.0 
18
ALIMBEKOV Farid
BORISOV Dmitri
48 205.0 
19
BERG Erik
KRISTOFFERSEN Christer
48 203.0 
20
EIRIKSSON Sveinn Runar
MAGNUSSON Magnus Eidur
48 201.0 
21
CHUMAKOV Alexi
RUDAKOV Eugene
48 199.0 
22
KHAZANOV Igor
LEBEDEVA Maria
48 197.0 
23
FAYUSTOV Alexander
ORLOV Sergey
48 195.0 
24
UCAR Ali
ZORLU Nafiz
48 192.0 
25
PAVLUSHKO Olga
YAKOVLEVA Maria
48 192.0 
26
NOTKIN Evgeni
STEFANOVA Anna
48 189.0 
27
ROVYSHYN Oleg
RYBNIKOV Gennadi
48 189.0 
28
ARTAMONOV Igor
SALMIN Maxim
48 187.0 
29
KANDEMIR Isin
SOHTORIK Yusuf
48 187.0 
30
KOZLOV Sergey
PETRUNIN Alexander
48 185.0 
31
KRASNOSSELSKI Mikhail
MATUSHKO George
48 181.0 
32
GUNEV Rossen
STEFANOV Julian
48 180.0 
33
JASSEM Krzysztof
MARCINOWSKI Piotr
48 178.0 
34
SLIVA Vitold
VORONOV Andrey
48 175.0 
35
GOLEBIOWSKI Stanislaw
TUSZYNSKI Piotr
48 174.0 
36
DRUTS Vadim
GALAKTIONOV Dmitri
48 168.0 
37
HEGEDUS Gal
SZEGEDI Balazs
48 166.0 
38
CULLIN Per-Ola
MADSEN Christina Lund
48 164.0 
39
GALAKTIONOVA Olga
VASILKOVA Irina
48 162.0 
40
KHONICHEVA Elena
PONOMAREVA Tatiana
48 162.0 
41
DOXIADIS Konstantinos
ROUSSOS Petros
48 159.0 
42
KYCHANOV Valentin
RUDAKOVA Elena
48 159.0 
43
LAURANT Eric
RAKHMANI Diana
48 157.0 
44
STRZEMECKI Wojciech
SZYMANOWSKI Marek
48 155.0 
45
OYMEN Ozlem
YAVAS Dilek
48 155.0 
46
MIHOV Vladimir
NANEV Ivan
48 155.0 
47
CHUBAROVA Svetlana
RADOKHLEB Anatoli
48 153.0 
48
OLANSKI Wojtek
VAINIKONIS Vytautas
48 152.0 
49
BIZER Leonid
RISKIN Alexander
48 151.0 
50
GUSEV Slava
NIKITINA Alexandra
48 148.0 
51
ISPORSKI Vladislav
TRENDAFILOV Rumen
48 146.0 
52
GUDKOV Anatoli
VOLKOV Dmitri
48 146.0 
53
CALLAGHAN Brian
DHONDY Heather
48 143.0 
54
GERASIMOV Alexey
RAPOPORT Vadim
48 138.0 
55
BAKAL Mikhail
VOROBEY Pavel
48 134.0 
56
KONDRASHENKO Alexey
LYANDIN Valeriy
48 132.0 
57
ARLOVICH Andrey
VAINIKONIS Erikas
48 131.0 
58
CHURLIN Igor
ROGOV Dmitri
48 131.0 
59
GOMEROV Pavel
PROKHOROV Dmitri
48 128.0 
60
GARKAVYI Alexander
KARYAEV Alexander
48 120.0 
61
MOROZEVICH Alexander
ZAPADINSKIY Evgeny
48 117.0 
62
BAVSHIN Igor
SEMENOV Ivan
48 109.0 
63
MEDUSHEUSKI Henadzi
SOTNIKAU Andrej
48 104.0 
64
GROMOVA Victoria
KAZANTSEV Oleg
48 103.0