XVIII International Bridge Tournament "SLAVA CUP"
TOP-64 Swiss Pairs:  16 rounds x 8 boards
Moscow,  "Metropol Hotel",  February 21 - 23, 2020Table NS EW nBrd IMP Adj VP
NS EW NS EW NS EW
1
DUBININ Alexander
KHOKHLOV Yuri
PAVLUSHKO Olga
YAKOVLEVA Maria
8 17 -17     47.0  13.0 
2
KHIUPPENEN Yuri
KHOLOMEEV Vadim
GERASIMOV Alexey
RAPOPORT Vadim
8 12 -12     42.0  18.0 
3
GUNEV Rossen
STEFANOV Julian
SHUDNEV Andrey
ZAYTSEV Alexey
8 9 -9     39.0  21.0 
4
MIHOV Vladimir
NANEV Ivan
BAVSHIN Igor
SEMENOV Ivan
8 21 -21     51.0  9.0 
5
GROMOV Andrey
GULEVICH Anna
CHUBAROVA Svetlana
RADOKHLEB Anatoli
8 6 -6     36.0  24.0 
6
KRASNOSSELSKI Mikhail
MATUSHKO George
KONTOMITROS Konstantinos
KOUKOUSELIS Tassos
8 -36 36     0.0  60.0 
7
KHONICHEVA Elena
PONOMAREVA Tatiana
KOZLOV Sergey
PETRUNIN Alexander
8 -16 16     14.0  46.0 
8
AA Terje
LIVGARD Allan
ROHOWSKY Roland
ZVEZDIN Zigfrid
8 -8 8     22.0  38.0 
9
GOLEBIOWSKI Stanislaw
TUSZYNSKI Piotr
ROVYSHYN Oleg
RYBNIKOV Gennadi
8 -12 12     18.0  42.0 
10
KHAZANOV Igor
LEBEDEVA Maria
HEGEDUS Gal
SZEGEDI Balazs
8 9 -9     39.0  21.0 
11
GALAKTIONOVA Olga
VASILKOVA Irina
BERG Erik
KRISTOFFERSEN Christer
8 -25 25     5.0  55.0 
12
CULLIN Per-Ola
MADSEN Christina Lund
SLIVA Vitold
VORONOV Andrey
8 -8 8     22.0  38.0 
13
FURUNES Jon-Egil
KVANGRAVEN Nils Kare
GOMEROV Pavel
PROKHOROV Dmitri
8 8 -8     38.0  22.0 
14
CHMURSKI Bartosz
TUCZYNSKI Piotr
BAKAL Mikhail
VOROBEY Pavel
8 30 -30     60.0  0.0 
15
GROMOVA Victoria
KAZANTSEV Oleg
FAYUSTOV Alexander
ORLOV Sergey
8 -44 44     0.0  60.0 
16
OLANSKI Wojtek
VAINIKONIS Vytautas
KYCHANOV Valentin
RUDAKOVA Elena
8 -19 19     11.0  49.0 
17
ISPORSKI Vladislav
TRENDAFILOV Rumen
GUSEV Slava
NIKITINA Alexandra
8 47 -47     60.0  0.0 
18
STRZEMECKI Wojciech
SZYMANOWSKI Marek
ALIMBEKOV Farid
BORISOV Dmitri
8 -26 26     4.0  56.0 
19
BAREL Michael
ZACK Yaniv
DRUTS Vadim
GALAKTIONOV Dmitri
8 48 -48     60.0  0.0 
20
CALLAGHAN Brian
DHONDY Heather
CHURLIN Igor
ROGOV Dmitri
8 -4 4     26.0  34.0 
21
ROZENBLYUM Mikhail
VOROBEYCHIKOVA Olga
KANDEMIR Isin
SOHTORIK Yusuf
8 22 -22     52.0  8.0 
22
ARLOVICH Andrey
VAINIKONIS Erikas
NOTKIN Evgeni
STEFANOVA Anna
8 8 -8     38.0  22.0 
23
HULT Simon
STOKKA Adam
GUDKOV Anatoli
VOLKOV Dmitri
8 13 -13     43.0  17.0 
24
AZARYEVA Elena
SERBIN Alexander
LAURANT Eric
RAKHMANI Diana
8 4 -4     34.0  26.0 
25
JASSEM Krzysztof
MARCINOWSKI Piotr
MITYAGINA Anastasia
ZHENOVA Natalia
8 -18 18     12.0  48.0 
26
BAREKET Ilan
LENGY Assaf
MEDUSHEUSKI Henadzi
SOTNIKAU Andrej
8 25 -25     55.0  5.0 
27
OYMEN Ozlem
YAVAS Dilek
ARTAMONOV Igor
SALMIN Maxim
8 -21 21     9.0  51.0 
28
ALFEJEVA Jelena
RUBINS Karlis
BIZER Leonid
RISKIN Alexander
8 -17 17     13.0  47.0 
29
UCAR Ali
ZORLU Nafiz
GARKAVYI Alexander
KARYAEV Alexander
8 11 -11     41.0  19.0 
30
EIRIKSSON Sveinn Runar
MAGNUSSON Magnus Eidur
LASKOVA Elena
LITMAN Mikhail
8 -23 23     7.0  53.0 
31
DOXIADIS Konstantinos
ROUSSOS Petros
KONDRASHENKO Alexey
LYANDIN Valeriy
8 16 -16     46.0  14.0 
32
CHUMAKOV Alexi
RUDAKOV Eugene
MOROZEVICH Alexander
ZAPADINSKIY Evgeny
8 23 -23     53.0  7.0 

rk pair nBrd VP
1
BAREL Michael
ZACK Yaniv
8 60.0 
2
ISPORSKI Vladislav
TRENDAFILOV Rumen
8 60.0 
3
FAYUSTOV Alexander
ORLOV Sergey
8 60.0 
4
KONTOMITROS Konstantinos
KOUKOUSELIS Tassos
8 60.0 
5
CHMURSKI Bartosz
TUCZYNSKI Piotr
8 60.0 
6
ALIMBEKOV Farid
BORISOV Dmitri
8 56.0 
7
BAREKET Ilan
LENGY Assaf
8 55.0 
8
BERG Erik
KRISTOFFERSEN Christer
8 55.0 
9
LASKOVA Elena
LITMAN Mikhail
8 53.0 
10
CHUMAKOV Alexi
RUDAKOV Eugene
8 53.0 
11
ROZENBLYUM Mikhail
VOROBEYCHIKOVA Olga
8 52.0 
12
MIHOV Vladimir
NANEV Ivan
8 51.0 
13
ARTAMONOV Igor
SALMIN Maxim
8 51.0 
14
KYCHANOV Valentin
RUDAKOVA Elena
8 49.0 
15
MITYAGINA Anastasia
ZHENOVA Natalia
8 48.0 
16
DUBININ Alexander
KHOKHLOV Yuri
8 47.0 
17
BIZER Leonid
RISKIN Alexander
8 47.0 
18
KOZLOV Sergey
PETRUNIN Alexander
8 46.0 
19
DOXIADIS Konstantinos
ROUSSOS Petros
8 46.0 
20
HULT Simon
STOKKA Adam
8 43.0 
21
KHIUPPENEN Yuri
KHOLOMEEV Vadim
8 42.0 
22
ROVYSHYN Oleg
RYBNIKOV Gennadi
8 42.0 
23
UCAR Ali
ZORLU Nafiz
8 41.0 
24
KHAZANOV Igor
LEBEDEVA Maria
8 39.0 
25
GUNEV Rossen
STEFANOV Julian
8 39.0 
26
FURUNES Jon-Egil
KVANGRAVEN Nils Kare
8 38.0 
27
ARLOVICH Andrey
VAINIKONIS Erikas
8 38.0 
28
SLIVA Vitold
VORONOV Andrey
8 38.0 
29
ROHOWSKY Roland
ZVEZDIN Zigfrid
8 38.0 
30
GROMOV Andrey
GULEVICH Anna
8 36.0 
31
AZARYEVA Elena
SERBIN Alexander
8 34.0 
32
CHURLIN Igor
ROGOV Dmitri
8 34.0 
33
LAURANT Eric
RAKHMANI Diana
8 26.0 
34
CALLAGHAN Brian
DHONDY Heather
8 26.0 
35
CHUBAROVA Svetlana
RADOKHLEB Anatoli
8 24.0 
36
AA Terje
LIVGARD Allan
8 22.0 
37
NOTKIN Evgeni
STEFANOVA Anna
8 22.0 
38
CULLIN Per-Ola
MADSEN Christina Lund
8 22.0 
39
GOMEROV Pavel
PROKHOROV Dmitri
8 22.0 
40
SHUDNEV Andrey
ZAYTSEV Alexey
8 21.0 
41
HEGEDUS Gal
SZEGEDI Balazs
8 21.0 
42
GARKAVYI Alexander
KARYAEV Alexander
8 19.0 
43
GERASIMOV Alexey
RAPOPORT Vadim
8 18.0 
44
GOLEBIOWSKI Stanislaw
TUSZYNSKI Piotr
8 18.0 
45
GUDKOV Anatoli
VOLKOV Dmitri
8 17.0 
46
KONDRASHENKO Alexey
LYANDIN Valeriy
8 14.0 
47
KHONICHEVA Elena
PONOMAREVA Tatiana
8 14.0 
48
ALFEJEVA Jelena
RUBINS Karlis
8 13.0 
49
PAVLUSHKO Olga
YAKOVLEVA Maria
8 13.0 
50
JASSEM Krzysztof
MARCINOWSKI Piotr
8 12.0 
51
OLANSKI Wojtek
VAINIKONIS Vytautas
8 11.0 
52
BAVSHIN Igor
SEMENOV Ivan
8 9.0 
53
OYMEN Ozlem
YAVAS Dilek
8 9.0 
54
KANDEMIR Isin
SOHTORIK Yusuf
8 8.0 
55
EIRIKSSON Sveinn Runar
MAGNUSSON Magnus Eidur
8 7.0 
56
MOROZEVICH Alexander
ZAPADINSKIY Evgeny
8 7.0 
57
GALAKTIONOVA Olga
VASILKOVA Irina
8 5.0 
58
MEDUSHEUSKI Henadzi
SOTNIKAU Andrej
8 5.0 
59
STRZEMECKI Wojciech
SZYMANOWSKI Marek
8 4.0 
60
BAKAL Mikhail
VOROBEY Pavel
8 0.0 
61
KRASNOSSELSKI Mikhail
MATUSHKO George
8 0.0 
62
GROMOVA Victoria
KAZANTSEV Oleg
8 0.0 
63
GUSEV Slava
NIKITINA Alexandra
8 0.0 
64
DRUTS Vadim
GALAKTIONOV Dmitri
8 0.0