XVIII International Bridge Tournament "SLAVA CUP"
TOP-64 Swiss Pairs:  16 rounds x 8 boards
Moscow,  "Metropol Hotel",  February 21 - 23, 2020Table NS EW nBrd IMP Adj VP
NS EW NS EW NS EW
1
GROMOV Andrey
GULEVICH Anna
ROZENBLYUM Mikhail
VOROBEYCHIKOVA Olga
8 -15 15     15.0  45.0 
2
AA Terje
LIVGARD Allan
LASKOVA Elena
LITMAN Mikhail
8 35 -35     60.0  0.0 
3
KHIUPPENEN Yuri
KHOLOMEEV Vadim
ALFEJEVA Jelena
RUBINS Karlis
8 10 -10     40.0  20.0 
4
HULT Simon
STOKKA Adam
ROVYSHYN Oleg
RYBNIKOV Gennadi
8 17 -17     47.0  13.0 
5
NOTKIN Evgeni
STEFANOVA Anna
SHUDNEV Andrey
ZAYTSEV Alexey
8 14 -14     44.0  16.0 
6
KONTOMITROS Konstantinos
KOUKOUSELIS Tassos
DUBININ Alexander
KHOKHLOV Yuri
8 -3 3     27.0  33.0 
7
ALIMBEKOV Farid
BORISOV Dmitri
BAREL Michael
ZACK Yaniv
8 -1 1     29.0  31.0 
8
ROHOWSKY Roland
ZVEZDIN Zigfrid
GOLEBIOWSKI Stanislaw
TUSZYNSKI Piotr
8 2 -2     32.0  28.0 
9
KRASNOSSELSKI Mikhail
MATUSHKO George
BAREKET Ilan
LENGY Assaf
8 0 0     30.0  30.0 
10
BERG Erik
KRISTOFFERSEN Christer
PAVLUSHKO Olga
YAKOVLEVA Maria
8 11 -11     41.0  19.0 
11
KHAZANOV Igor
LEBEDEVA Maria
KANDEMIR Isin
SOHTORIK Yusuf
8 1 -1     31.0  29.0 
12
UCAR Ali
ZORLU Nafiz
ISPORSKI Vladislav
TRENDAFILOV Rumen
8 7 -7     37.0  23.0 
13
MITYAGINA Anastasia
ZHENOVA Natalia
FURUNES Jon-Egil
KVANGRAVEN Nils Kare
8 5 -5     35.0  25.0 
14
FAYUSTOV Alexander
ORLOV Sergey
GUSEV Slava
NIKITINA Alexandra
8 28 -28     58.0  2.0 
15
EIRIKSSON Sveinn Runar
MAGNUSSON Magnus Eidur
JASSEM Krzysztof
MARCINOWSKI Piotr
8 -20 20     10.0  50.0 
16
ARTAMONOV Igor
SALMIN Maxim
CHMURSKI Bartosz
TUCZYNSKI Piotr
8 -9 9     21.0  39.0 
17
STRZEMECKI Wojciech
SZYMANOWSKI Marek
AZARYEVA Elena
SERBIN Alexander
8 -7 7     23.0  37.0 
18
CHURLIN Igor
ROGOV Dmitri
CHUMAKOV Alexi
RUDAKOV Eugene
8 -23 23     7.0  53.0 
19
ARLOVICH Andrey
VAINIKONIS Erikas
KOZLOV Sergey
PETRUNIN Alexander
8 -18 18     12.0  48.0 
20
LAURANT Eric
RAKHMANI Diana
GUNEV Rossen
STEFANOV Julian
8 -3 3     27.0  33.0 
21
KHONICHEVA Elena
PONOMAREVA Tatiana
KYCHANOV Valentin
RUDAKOVA Elena
8 7 -7     37.0  23.0 
22
BAKAL Mikhail
VOROBEY Pavel
DOXIADIS Konstantinos
ROUSSOS Petros
8 -4 4     26.0  34.0 
23
CHUBAROVA Svetlana
RADOKHLEB Anatoli
MEDUSHEUSKI Henadzi
SOTNIKAU Andrej
8 7 -7     37.0  23.0 
24
GOMEROV Pavel
PROKHOROV Dmitri
GALAKTIONOVA Olga
VASILKOVA Irina
8 -13 13     17.0  43.0 
25
SLIVA Vitold
VORONOV Andrey
DRUTS Vadim
GALAKTIONOV Dmitri
8 12 -12     42.0  18.0 
26
MOROZEVICH Alexander
ZAPADINSKIY Evgeny
MIHOV Vladimir
NANEV Ivan
8 5 -5     35.0  25.0 
27
GARKAVYI Alexander
KARYAEV Alexander
HEGEDUS Gal
SZEGEDI Balazs
8 -1 1     29.0  31.0 
28
OLANSKI Wojtek
VAINIKONIS Vytautas
KONDRASHENKO Alexey
LYANDIN Valeriy
8 14 -14     44.0  16.0 
29
CALLAGHAN Brian
DHONDY Heather
GROMOVA Victoria
KAZANTSEV Oleg
8 36 -36     60.0  0.0 
30
GUDKOV Anatoli
VOLKOV Dmitri
CULLIN Per-Ola
MADSEN Christina Lund
8 10 -10     40.0  20.0 
31
GERASIMOV Alexey
RAPOPORT Vadim
BAVSHIN Igor
SEMENOV Ivan
8 2 -2     32.0  28.0 
32
BIZER Leonid
RISKIN Alexander
OYMEN Ozlem
YAVAS Dilek
8 -12 12     18.0  42.0 

rk pair nBrd VP
1
AA Terje
LIVGARD Allan
88 448.0 
2
GROMOV Andrey
GULEVICH Anna
88 439.0 
3
KHIUPPENEN Yuri
KHOLOMEEV Vadim
88 414.0 
4
HULT Simon
STOKKA Adam
88 414.0 
5
ROZENBLYUM Mikhail
VOROBEYCHIKOVA Olga
88 410.0 
6
NOTKIN Evgeni
STEFANOVA Anna
88 398.0 
7
ALFEJEVA Jelena
RUBINS Karlis
88 390.0 
8
LASKOVA Elena
LITMAN Mikhail
88 384.0 
9
DUBININ Alexander
KHOKHLOV Yuri
88 382.0 
10
BAREL Michael
ZACK Yaniv
88 378.0 
11
ALIMBEKOV Farid
BORISOV Dmitri
88 378.0 
12
KONTOMITROS Konstantinos
KOUKOUSELIS Tassos
88 377.0 
13
ROHOWSKY Roland
ZVEZDIN Zigfrid
88 374.0 
14
BERG Erik
KRISTOFFERSEN Christer
88 374.0 
15
ROVYSHYN Oleg
RYBNIKOV Gennadi
88 371.0 
16
SHUDNEV Andrey
ZAYTSEV Alexey
88 370.0 
17
GOLEBIOWSKI Stanislaw
TUSZYNSKI Piotr
88 370.0 
18
KRASNOSSELSKI Mikhail
MATUSHKO George
88 367.0 
19
BAREKET Ilan
LENGY Assaf
88 366.0 
20
FAYUSTOV Alexander
ORLOV Sergey
88 363.0 
21
UCAR Ali
ZORLU Nafiz
88 355.0 
22
KHAZANOV Igor
LEBEDEVA Maria
88 354.0 
23
MITYAGINA Anastasia
ZHENOVA Natalia
88 351.0 
24
JASSEM Krzysztof
MARCINOWSKI Piotr
88 349.0 
25
KANDEMIR Isin
SOHTORIK Yusuf
88 348.0 
26
CHUMAKOV Alexi
RUDAKOV Eugene
88 345.0 
27
PAVLUSHKO Olga
YAKOVLEVA Maria
88 344.0 
28
KOZLOV Sergey
PETRUNIN Alexander
88 339.0 
29
CHMURSKI Bartosz
TUCZYNSKI Piotr
88 336.0 
30
FURUNES Jon-Egil
KVANGRAVEN Nils Kare
88 332.0 
31
ISPORSKI Vladislav
TRENDAFILOV Rumen
88 331.0 
32
AZARYEVA Elena
SERBIN Alexander
88 331.0 
33
KHONICHEVA Elena
PONOMAREVA Tatiana
88 325.0 
34
GUNEV Rossen
STEFANOV Julian
88 322.0 
35
ARTAMONOV Igor
SALMIN Maxim
88 320.0 
36
STRZEMECKI Wojciech
SZYMANOWSKI Marek
88 317.0 
37
LAURANT Eric
RAKHMANI Diana
88 316.0 
38
EIRIKSSON Sveinn Runar
MAGNUSSON Magnus Eidur
88 313.0 
39
CHUBAROVA Svetlana
RADOKHLEB Anatoli
88 309.0 
40
GALAKTIONOVA Olga
VASILKOVA Irina
88 309.0 
41
SLIVA Vitold
VORONOV Andrey
88 308.0 
42
DOXIADIS Konstantinos
ROUSSOS Petros
88 307.0 
43
GUSEV Slava
NIKITINA Alexandra
88 307.0 
44
KYCHANOV Valentin
RUDAKOVA Elena
88 305.0 
45
ARLOVICH Andrey
VAINIKONIS Erikas
88 303.0 
46
BAKAL Mikhail
VOROBEY Pavel
88 300.0 
47
CHURLIN Igor
ROGOV Dmitri
88 299.0 
48
MOROZEVICH Alexander
ZAPADINSKIY Evgeny
88 296.0 
49
MEDUSHEUSKI Henadzi
SOTNIKAU Andrej
88 295.0 
50
CALLAGHAN Brian
DHONDY Heather
88 294.0 
51
GOMEROV Pavel
PROKHOROV Dmitri
88 288.0 
52
OLANSKI Wojtek
VAINIKONIS Vytautas
88 288.0 
53
GARKAVYI Alexander
KARYAEV Alexander
88 282.0 
54
HEGEDUS Gal
SZEGEDI Balazs
88 281.0 
55
DRUTS Vadim
GALAKTIONOV Dmitri
88 280.0 
56
MIHOV Vladimir
NANEV Ivan
88 279.0 
57
GUDKOV Anatoli
VOLKOV Dmitri
88 269.0 
58
GERASIMOV Alexey
RAPOPORT Vadim
88 254.0 
59
KONDRASHENKO Alexey
LYANDIN Valeriy
88 251.0 
60
CULLIN Per-Ola
MADSEN Christina Lund
88 240.0 
61
OYMEN Ozlem
YAVAS Dilek
88 239.0 
62
BAVSHIN Igor
SEMENOV Ivan
88 235.0 
63
GROMOVA Victoria
KAZANTSEV Oleg
88 233.0 
64
BIZER Leonid
RISKIN Alexander
88 223.0