XVIII International Bridge Tournament "SLAVA CUP"
TOP-64 Swiss Pairs:  16 rounds x 8 boards
Moscow,  "Metropol Hotel",  February 21 - 23, 2020Table NS EW nBrd IMP Adj VP
NS EW NS EW NS EW
1
AA Terje
LIVGARD Allan
DUBININ Alexander
KHOKHLOV Yuri
8 -10 10     20.0  40.0 
2
GROMOV Andrey
GULEVICH Anna
BAREL Michael
ZACK Yaniv
8 5 -5     35.0  25.0 
3
KHIUPPENEN Yuri
KHOLOMEEV Vadim
ROHOWSKY Roland
ZVEZDIN Zigfrid
8 -7 7     23.0  37.0 
4
ALFEJEVA Jelena
RUBINS Karlis
KONTOMITROS Konstantinos
KOUKOUSELIS Tassos
8 19 -19     49.0  11.0 
5
ROZENBLYUM Mikhail
VOROBEYCHIKOVA Olga
HULT Simon
STOKKA Adam
8 -12 12     18.0  42.0 
6
NOTKIN Evgeni
STEFANOVA Anna
GOLEBIOWSKI Stanislaw
TUSZYNSKI Piotr
8 -11 11     19.0  41.0 
7
LASKOVA Elena
LITMAN Mikhail
SHUDNEV Andrey
ZAYTSEV Alexey
8 -4 4     26.0  34.0 
8
KRASNOSSELSKI Mikhail
MATUSHKO George
CHUMAKOV Alexi
RUDAKOV Eugene
8 -7 7 -1.0  -1.0  22.0  36.0 
9
KHAZANOV Igor
LEBEDEVA Maria
BAREKET Ilan
LENGY Assaf
8 0 0     30.0  30.0 
10
BERG Erik
KRISTOFFERSEN Christer
STRZEMECKI Wojciech
SZYMANOWSKI Marek
8 6 -6     36.0  24.0 
11
ALIMBEKOV Farid
BORISOV Dmitri
ROVYSHYN Oleg
RYBNIKOV Gennadi
8 1 -1     31.0  29.0 
12
KHONICHEVA Elena
PONOMAREVA Tatiana
KANDEMIR Isin
SOHTORIK Yusuf
8 -15 15     15.0  45.0 
13
JASSEM Krzysztof
MARCINOWSKI Piotr
GUNEV Rossen
STEFANOV Julian
8 22 -22     52.0  8.0 
14
KOZLOV Sergey
PETRUNIN Alexander
CHURLIN Igor
ROGOV Dmitri
8 -5 5     25.0  35.0 
15
CHMURSKI Bartosz
TUCZYNSKI Piotr
UCAR Ali
ZORLU Nafiz
8 -9 9     21.0  39.0 
16
CHUBAROVA Svetlana
RADOKHLEB Anatoli
AZARYEVA Elena
SERBIN Alexander
8 13 -13     43.0  17.0 
17
PAVLUSHKO Olga
YAKOVLEVA Maria
KYCHANOV Valentin
RUDAKOVA Elena
8 -8 8     22.0  38.0 
18
GUSEV Slava
NIKITINA Alexandra
EIRIKSSON Sveinn Runar
MAGNUSSON Magnus Eidur
8 -24 24     6.0  54.0 
19
ISPORSKI Vladislav
TRENDAFILOV Rumen
MITYAGINA Anastasia
ZHENOVA Natalia
8 41 -41     60.0  0.0 
20
SLIVA Vitold
VORONOV Andrey
ARLOVICH Andrey
VAINIKONIS Erikas
8 13 -13     43.0  17.0 
21
FAYUSTOV Alexander
ORLOV Sergey
FURUNES Jon-Egil
KVANGRAVEN Nils Kare
8 -15 15     15.0  45.0 
22
MOROZEVICH Alexander
ZAPADINSKIY Evgeny
OLANSKI Wojtek
VAINIKONIS Vytautas
8 -3 3     27.0  33.0 
23
GOMEROV Pavel
PROKHOROV Dmitri
BAKAL Mikhail
VOROBEY Pavel
8 3 -3     33.0  27.0 
24
CALLAGHAN Brian
DHONDY Heather
GALAKTIONOVA Olga
VASILKOVA Irina
8 -19 19     11.0  49.0 
25
MIHOV Vladimir
NANEV Ivan
LAURANT Eric
RAKHMANI Diana
8 15 -15     45.0  15.0 
26
ARTAMONOV Igor
SALMIN Maxim
DOXIADIS Konstantinos
ROUSSOS Petros
8 12 -12     42.0  18.0 
27
DRUTS Vadim
GALAKTIONOV Dmitri
GARKAVYI Alexander
KARYAEV Alexander
8 12 -12     42.0  18.0 
28
GUDKOV Anatoli
VOLKOV Dmitri
HEGEDUS Gal
SZEGEDI Balazs
8 -13 13     17.0  43.0 
29
MEDUSHEUSKI Henadzi
SOTNIKAU Andrej
BIZER Leonid
RISKIN Alexander
8 27 -27     57.0  3.0 
30
GERASIMOV Alexey
RAPOPORT Vadim
GROMOVA Victoria
KAZANTSEV Oleg
8 16 -16     46.0  14.0 
31
CULLIN Per-Ola
MADSEN Christina Lund
BAVSHIN Igor
SEMENOV Ivan
8 -29 29     1.0  59.0 
32
KONDRASHENKO Alexey
LYANDIN Valeriy
OYMEN Ozlem
YAVAS Dilek
8 -18 18     12.0  48.0 

rk pair nBrd VP
1
GROMOV Andrey
GULEVICH Anna
112 557.0 
2
AA Terje
LIVGARD Allan
112 547.0 
3
ALFEJEVA Jelena
RUBINS Karlis
112 529.0 
4
KHIUPPENEN Yuri
KHOLOMEEV Vadim
112 516.0 
5
HULT Simon
STOKKA Adam
112 496.0 
6
ROHOWSKY Roland
ZVEZDIN Zigfrid
112 484.0 
7
DUBININ Alexander
KHOKHLOV Yuri
112 483.0 
8
ROZENBLYUM Mikhail
VOROBEYCHIKOVA Olga
112 481.0 
9
GOLEBIOWSKI Stanislaw
TUSZYNSKI Piotr
112 479.0 
10
BAREL Michael
ZACK Yaniv
112 478.0 
11
KONTOMITROS Konstantinos
KOUKOUSELIS Tassos
112 470.0 
12
CHUMAKOV Alexi
RUDAKOV Eugene
112 470.0 
13
SHUDNEV Andrey
ZAYTSEV Alexey
112 466.0 
14
LASKOVA Elena
LITMAN Mikhail
112 463.0 
15
NOTKIN Evgeni
STEFANOVA Anna
112 460.0 
16
KHAZANOV Igor
LEBEDEVA Maria
112 460.0 
17
BAREKET Ilan
LENGY Assaf
112 459.0 
18
BERG Erik
KRISTOFFERSEN Christer
112 458.0 
19
KRASNOSSELSKI Mikhail
MATUSHKO George
112 458.0 
20
JASSEM Krzysztof
MARCINOWSKI Piotr
112 456.0 
21
KANDEMIR Isin
SOHTORIK Yusuf
112 455.0 
22
ALIMBEKOV Farid
BORISOV Dmitri
112 447.0 
23
ROVYSHYN Oleg
RYBNIKOV Gennadi
112 442.0 
24
ISPORSKI Vladislav
TRENDAFILOV Rumen
112 439.0 
25
STRZEMECKI Wojciech
SZYMANOWSKI Marek
112 439.0 
26
CHUBAROVA Svetlana
RADOKHLEB Anatoli
112 437.0 
27
UCAR Ali
ZORLU Nafiz
112 436.0 
28
EIRIKSSON Sveinn Runar
MAGNUSSON Magnus Eidur
112 433.0 
29
KHONICHEVA Elena
PONOMAREVA Tatiana
112 427.0 
30
CHURLIN Igor
ROGOV Dmitri
112 425.0 
31
KOZLOV Sergey
PETRUNIN Alexander
112 425.0 
32
KYCHANOV Valentin
RUDAKOVA Elena
112 423.0 
33
FURUNES Jon-Egil
KVANGRAVEN Nils Kare
112 420.0 
34
CHMURSKI Bartosz
TUCZYNSKI Piotr
112 419.0 
35
SLIVA Vitold
VORONOV Andrey
112 418.0 
36
PAVLUSHKO Olga
YAKOVLEVA Maria
112 412.0 
37
GUNEV Rossen
STEFANOV Julian
112 412.0 
38
AZARYEVA Elena
SERBIN Alexander
112 405.0 
39
GALAKTIONOVA Olga
VASILKOVA Irina
112 403.0 
40
MIHOV Vladimir
NANEV Ivan
112 398.0 
41
GOMEROV Pavel
PROKHOROV Dmitri
112 397.0 
42
GUSEV Slava
NIKITINA Alexandra
112 395.0 
43
MOROZEVICH Alexander
ZAPADINSKIY Evgeny
112 394.0 
44
ARLOVICH Andrey
VAINIKONIS Erikas
112 392.0 
45
OLANSKI Wojtek
VAINIKONIS Vytautas
112 391.0 
46
ARTAMONOV Igor
SALMIN Maxim
112 385.0 
47
FAYUSTOV Alexander
ORLOV Sergey
112 384.0 
48
MEDUSHEUSKI Henadzi
SOTNIKAU Andrej
112 384.0 
49
BAKAL Mikhail
VOROBEY Pavel
112 382.0 
50
DRUTS Vadim
GALAKTIONOV Dmitri
112 379.0 
51
MITYAGINA Anastasia
ZHENOVA Natalia
112 374.0 
52
HEGEDUS Gal
SZEGEDI Balazs
112 373.0 
53
GERASIMOV Alexey
RAPOPORT Vadim
112 370.0 
54
CALLAGHAN Brian
DHONDY Heather
112 365.0 
55
LAURANT Eric
RAKHMANI Diana
112 355.0 
56
DOXIADIS Konstantinos
ROUSSOS Petros
112 353.0 
57
GARKAVYI Alexander
KARYAEV Alexander
112 352.0 
58
GUDKOV Anatoli
VOLKOV Dmitri
112 350.0 
59
BAVSHIN Igor
SEMENOV Ivan
112 341.0 
60
CULLIN Per-Ola
MADSEN Christina Lund
112 317.0 
61
OYMEN Ozlem
YAVAS Dilek
112 314.0 
62
GROMOVA Victoria
KAZANTSEV Oleg
112 301.0 
63
BIZER Leonid
RISKIN Alexander
112 296.0 
64
KONDRASHENKO Alexey
LYANDIN Valeriy
112 284.0