XVIII International Bridge Tournament "SLAVA CUP"
TOP-64 Swiss Pairs:  16 rounds x 8 boards
Moscow,  "Metropol Hotel",  February 21 - 23, 2020Table NS EW nBrd IMP Adj VP
NS EW NS EW NS EW
1
KONTOMITROS Konstantinos
KOUKOUSELIS Tassos
KHIUPPENEN Yuri
KHOLOMEEV Vadim
8 8 -8     38.0  22.0 
2
CHMURSKI Bartosz
TUCZYNSKI Piotr
GROMOV Andrey
GULEVICH Anna
8 -1 1     29.0  31.0 
3
MITYAGINA Anastasia
ZHENOVA Natalia
LASKOVA Elena
LITMAN Mikhail
8 -8 8 -1.0  -1.0  21.0  37.0 
4
ROZENBLYUM Mikhail
VOROBEYCHIKOVA Olga
AA Terje
LIVGARD Allan
8 -32 32     0.0  60.0 
5
KHAZANOV Igor
LEBEDEVA Maria
KOZLOV Sergey
PETRUNIN Alexander
8 -7 7     23.0  37.0 
6
DUBININ Alexander
KHOKHLOV Yuri
HULT Simon
STOKKA Adam
8 -8 8     22.0  38.0 
7
ALFEJEVA Jelena
RUBINS Karlis
NOTKIN Evgeni
STEFANOVA Anna
8 9 -9     39.0  21.0 
8
AZARYEVA Elena
SERBIN Alexander
ALIMBEKOV Farid
BORISOV Dmitri
8 -8 8     22.0  38.0 
9
FURUNES Jon-Egil
KVANGRAVEN Nils Kare
ROHOWSKY Roland
ZVEZDIN Zigfrid
8 18 -18     48.0  12.0 
10
BAREL Michael
ZACK Yaniv
GALAKTIONOVA Olga
VASILKOVA Irina
8 21 -21     51.0  9.0 
11
UCAR Ali
ZORLU Nafiz
FAYUSTOV Alexander
ORLOV Sergey
8 -22 22     8.0  52.0 
12
CULLIN Per-Ola
MADSEN Christina Lund
SHUDNEV Andrey
ZAYTSEV Alexey
8 -3 3   -2.0  27.0  31.0 
13
CHUBAROVA Svetlana
RADOKHLEB Anatoli
ARTAMONOV Igor
SALMIN Maxim
8 8 -8     38.0  22.0 
14
SLIVA Vitold
VORONOV Andrey
BAREKET Ilan
LENGY Assaf
8 -1 1     29.0  31.0 
15
KYCHANOV Valentin
RUDAKOVA Elena
GUNEV Rossen
STEFANOV Julian
8 -12 12     18.0  42.0 
16
BERG Erik
KRISTOFFERSEN Christer
HEGEDUS Gal
SZEGEDI Balazs
8 -10 10     20.0  40.0 
17
CHUMAKOV Alexi
RUDAKOV Eugene
DOXIADIS Konstantinos
ROUSSOS Petros
8 12 -12 -2.0    40.0  18.0 
18
CHURLIN Igor
ROGOV Dmitri
ROVYSHYN Oleg
RYBNIKOV Gennadi
8 -7 7     23.0  37.0 
19
PAVLUSHKO Olga
YAKOVLEVA Maria
MIHOV Vladimir
NANEV Ivan
8 10 -10     40.0  20.0 
20
ARLOVICH Andrey
VAINIKONIS Erikas
EIRIKSSON Sveinn Runar
MAGNUSSON Magnus Eidur
8 -20 20     10.0  50.0 
21
KHONICHEVA Elena
PONOMAREVA Tatiana
ISPORSKI Vladislav
TRENDAFILOV Rumen
8 5 -5     35.0  25.0 
22
OYMEN Ozlem
YAVAS Dilek
GUDKOV Anatoli
VOLKOV Dmitri
8 10 -10     40.0  20.0 
23
GERASIMOV Alexey
RAPOPORT Vadim
KANDEMIR Isin
SOHTORIK Yusuf
8 12 -12     42.0  18.0 
24
BIZER Leonid
RISKIN Alexander
LAURANT Eric
RAKHMANI Diana
8 -5 5     25.0  35.0 
25
GOMEROV Pavel
PROKHOROV Dmitri
KRASNOSSELSKI Mikhail
MATUSHKO George
8 -2 2     28.0  32.0 
26
DRUTS Vadim
GALAKTIONOV Dmitri
STRZEMECKI Wojciech
SZYMANOWSKI Marek
8 20 -20     50.0  10.0 
27
GOLEBIOWSKI Stanislaw
TUSZYNSKI Piotr
KONDRASHENKO Alexey
LYANDIN Valeriy
8 12 -12     42.0  18.0 
28
GUSEV Slava
NIKITINA Alexandra
BAKAL Mikhail
VOROBEY Pavel
8 -2 2     28.0  32.0 
29
CALLAGHAN Brian
DHONDY Heather
GARKAVYI Alexander
KARYAEV Alexander
8 4 -4     34.0  26.0 
30
OLANSKI Wojtek
VAINIKONIS Vytautas
MEDUSHEUSKI Henadzi
SOTNIKAU Andrej
8 13 -13     43.0  17.0 
31
BAVSHIN Igor
SEMENOV Ivan
JASSEM Krzysztof
MARCINOWSKI Piotr
8 -11 11     19.0  41.0 
32
MOROZEVICH Alexander
ZAPADINSKIY Evgeny
GROMOVA Victoria
KAZANTSEV Oleg
8 10 -10     40.0  20.0 

rk pair nBrd VP
1
KONTOMITROS Konstantinos
KOUKOUSELIS Tassos
32 192.0 
2
AA Terje
LIVGARD Allan
32 186.0 
3
CHMURSKI Bartosz
TUCZYNSKI Piotr
32 172.0 
4
KHIUPPENEN Yuri
KHOLOMEEV Vadim
32 172.0 
5
GROMOV Andrey
GULEVICH Anna
32 170.0 
6
LASKOVA Elena
LITMAN Mikhail
32 167.0 
7
FURUNES Jon-Egil
KVANGRAVEN Nils Kare
32 164.0 
8
BAREL Michael
ZACK Yaniv
32 163.0 
9
ALFEJEVA Jelena
RUBINS Karlis
32 160.0 
10
KOZLOV Sergey
PETRUNIN Alexander
32 159.0 
11
HULT Simon
STOKKA Adam
32 159.0 
12
FAYUSTOV Alexander
ORLOV Sergey
32 156.0 
13
MITYAGINA Anastasia
ZHENOVA Natalia
32 156.0 
14
ALIMBEKOV Farid
BORISOV Dmitri
32 154.0 
15
KHAZANOV Igor
LEBEDEVA Maria
32 147.0 
16
DUBININ Alexander
KHOKHLOV Yuri
32 144.0 
17
AZARYEVA Elena
SERBIN Alexander
32 139.0 
18
NOTKIN Evgeni
STEFANOVA Anna
32 138.0 
19
CHUBAROVA Svetlana
RADOKHLEB Anatoli
32 136.0 
20
SHUDNEV Andrey
ZAYTSEV Alexey
32 133.0 
21
GUNEV Rossen
STEFANOV Julian
32 132.0 
22
CULLIN Per-Ola
MADSEN Christina Lund
32 130.0 
23
EIRIKSSON Sveinn Runar
MAGNUSSON Magnus Eidur
32 129.0 
24
ROHOWSKY Roland
ZVEZDIN Zigfrid
32 127.0 
25
BAREKET Ilan
LENGY Assaf
32 127.0 
26
HEGEDUS Gal
SZEGEDI Balazs
32 126.0 
27
ROZENBLYUM Mikhail
VOROBEYCHIKOVA Olga
32 126.0 
28
CHUMAKOV Alexi
RUDAKOV Eugene
32 125.0 
29
SLIVA Vitold
VORONOV Andrey
32 125.0 
30
PAVLUSHKO Olga
YAKOVLEVA Maria
32 123.0 
31
ROVYSHYN Oleg
RYBNIKOV Gennadi
32 120.0 
32
GALAKTIONOVA Olga
VASILKOVA Irina
32 119.0 
33
ARTAMONOV Igor
SALMIN Maxim
32 118.0 
34
DRUTS Vadim
GALAKTIONOV Dmitri
32 118.0 
35
OYMEN Ozlem
YAVAS Dilek
32 115.0 
36
KHONICHEVA Elena
PONOMAREVA Tatiana
32 113.0 
37
UCAR Ali
ZORLU Nafiz
32 113.0 
38
GERASIMOV Alexey
RAPOPORT Vadim
32 112.0 
39
KYCHANOV Valentin
RUDAKOVA Elena
32 111.0 
40
BERG Erik
KRISTOFFERSEN Christer
32 107.0 
41
CHURLIN Igor
ROGOV Dmitri
32 107.0 
42
LAURANT Eric
RAKHMANI Diana
32 103.0 
43
GOLEBIOWSKI Stanislaw
TUSZYNSKI Piotr
32 103.0 
44
MIHOV Vladimir
NANEV Ivan
32 103.0 
45
ISPORSKI Vladislav
TRENDAFILOV Rumen
32 102.0 
46
DOXIADIS Konstantinos
ROUSSOS Petros
32 102.0 
47
KRASNOSSELSKI Mikhail
MATUSHKO George
32 100.0 
48
GOMEROV Pavel
PROKHOROV Dmitri
32 96.0 
49
GUDKOV Anatoli
VOLKOV Dmitri
32 94.0 
50
BIZER Leonid
RISKIN Alexander
32 93.0 
51
OLANSKI Wojtek
VAINIKONIS Vytautas
32 93.0 
52
ARLOVICH Andrey
VAINIKONIS Erikas
32 89.0 
53
CALLAGHAN Brian
DHONDY Heather
32 88.0 
54
KANDEMIR Isin
SOHTORIK Yusuf
32 87.0 
55
BAKAL Mikhail
VOROBEY Pavel
32 87.0 
56
GUSEV Slava
NIKITINA Alexandra
32 85.0 
57
JASSEM Krzysztof
MARCINOWSKI Piotr
32 77.0 
58
STRZEMECKI Wojciech
SZYMANOWSKI Marek
32 77.0 
59
KONDRASHENKO Alexey
LYANDIN Valeriy
32 77.0 
60
GARKAVYI Alexander
KARYAEV Alexander
32 77.0 
61
MOROZEVICH Alexander
ZAPADINSKIY Evgeny
32 73.0 
62
BAVSHIN Igor
SEMENOV Ivan
32 67.0 
63
MEDUSHEUSKI Henadzi
SOTNIKAU Andrej
32 61.0 
64
GROMOVA Victoria
KAZANTSEV Oleg
32 50.0