XVIII International Bridge Tournament "SLAVA CUP"
TOP-64 Swiss Pairs:  16 rounds x 8 boards
Moscow,  "Metropol Hotel",  February 21 - 23, 2020Table NS EW nBrd IMP Adj VP
NS EW NS EW NS EW
1
AA Terje
LIVGARD Allan
BAREL Michael
ZACK Yaniv
8 10 -10     40.0  20.0 
2
GROMOV Andrey
GULEVICH Anna
KONTOMITROS Konstantinos
KOUKOUSELIS Tassos
8 8 -8     38.0  22.0 
3
KHIUPPENEN Yuri
KHOLOMEEV Vadim
ROZENBLYUM Mikhail
VOROBEYCHIKOVA Olga
8 -7 7     23.0  37.0 
4
ALFEJEVA Jelena
RUBINS Karlis
GOLEBIOWSKI Stanislaw
TUSZYNSKI Piotr
8 16 -16     46.0  14.0 
5
HULT Simon
STOKKA Adam
LASKOVA Elena
LITMAN Mikhail
8 6 -6     36.0  24.0 
6
ROHOWSKY Roland
ZVEZDIN Zigfrid
BAREKET Ilan
LENGY Assaf
8 8 -8     38.0  22.0 
7
NOTKIN Evgeni
STEFANOVA Anna
KRASNOSSELSKI Mikhail
MATUSHKO George
8 -8 8     22.0  38.0 
8
DUBININ Alexander
KHOKHLOV Yuri
KANDEMIR Isin
SOHTORIK Yusuf
8 16 -16     46.0  14.0 
9
SHUDNEV Andrey
ZAYTSEV Alexey
ROVYSHYN Oleg
RYBNIKOV Gennadi
8 7 -7     37.0  23.0 
10
KHAZANOV Igor
LEBEDEVA Maria
JASSEM Krzysztof
MARCINOWSKI Piotr
8 6 -6     36.0  24.0 
11
KOZLOV Sergey
PETRUNIN Alexander
BERG Erik
KRISTOFFERSEN Christer
8 -13 13     17.0  43.0 
12
ALIMBEKOV Farid
BORISOV Dmitri
UCAR Ali
ZORLU Nafiz
8 8 -8     38.0  22.0 
13
STRZEMECKI Wojciech
SZYMANOWSKI Marek
CHMURSKI Bartosz
TUCZYNSKI Piotr
8 8 -8     38.0  22.0 
14
CHUMAKOV Alexi
RUDAKOV Eugene
FAYUSTOV Alexander
ORLOV Sergey
8 33 -33     60.0  0.0 
15
CHUBAROVA Svetlana
RADOKHLEB Anatoli
GUNEV Rossen
STEFANOV Julian
8 -5 5     25.0  35.0 
16
MITYAGINA Anastasia
ZHENOVA Natalia
KHONICHEVA Elena
PONOMAREVA Tatiana
8 -19 19     11.0  49.0 
17
PAVLUSHKO Olga
YAKOVLEVA Maria
GUSEV Slava
NIKITINA Alexandra
8 0 0     30.0  30.0 
18
FURUNES Jon-Egil
KVANGRAVEN Nils Kare
CHURLIN Igor
ROGOV Dmitri
8 -9 9   -2.0  21.0  37.0 
19
ISPORSKI Vladislav
TRENDAFILOV Rumen
EIRIKSSON Sveinn Runar
MAGNUSSON Magnus Eidur
8 -2 2     28.0  32.0 
20
AZARYEVA Elena
SERBIN Alexander
OLANSKI Wojtek
VAINIKONIS Vytautas
8 14 -14     44.0  16.0 
21
CALLAGHAN Brian
DHONDY Heather
KYCHANOV Valentin
RUDAKOVA Elena
8 -16 16     14.0  46.0 
22
GALAKTIONOVA Olga
VASILKOVA Irina
SLIVA Vitold
VORONOV Andrey
8 -11 11     19.0  41.0 
23
BAKAL Mikhail
VOROBEY Pavel
MOROZEVICH Alexander
ZAPADINSKIY Evgeny
8 -7 7     23.0  37.0 
24
ARLOVICH Andrey
VAINIKONIS Erikas
LAURANT Eric
RAKHMANI Diana
8 14 -14     44.0  16.0 
25
ARTAMONOV Igor
SALMIN Maxim
MIHOV Vladimir
NANEV Ivan
8 -7 7     23.0  37.0 
26
GOMEROV Pavel
PROKHOROV Dmitri
GERASIMOV Alexey
RAPOPORT Vadim
8 20 -20     50.0  10.0 
27
DOXIADIS Konstantinos
ROUSSOS Petros
GUDKOV Anatoli
VOLKOV Dmitri
8 -2 2   -5.0  28.0  27.0 
28
DRUTS Vadim
GALAKTIONOV Dmitri
MEDUSHEUSKI Henadzi
SOTNIKAU Andrej
8 4 -4     34.0  26.0 
29
HEGEDUS Gal
SZEGEDI Balazs
BIZER Leonid
RISKIN Alexander
8 5 -5   -5.0  35.0  20.0 
30
GARKAVYI Alexander
KARYAEV Alexander
OYMEN Ozlem
YAVAS Dilek
8 16 -16     46.0  14.0 
31
CULLIN Per-Ola
MADSEN Christina Lund
GROMOVA Victoria
KAZANTSEV Oleg
8 -1 1     29.0  31.0 
32
KONDRASHENKO Alexey
LYANDIN Valeriy
BAVSHIN Igor
SEMENOV Ivan
8 -9 9   -2.0  21.0  37.0 

rk pair nBrd VP
1
AA Terje
LIVGARD Allan
104 527.0 
2
GROMOV Andrey
GULEVICH Anna
104 522.0 
3
KHIUPPENEN Yuri
KHOLOMEEV Vadim
104 493.0 
4
ALFEJEVA Jelena
RUBINS Karlis
104 480.0 
5
ROZENBLYUM Mikhail
VOROBEYCHIKOVA Olga
104 463.0 
6
KONTOMITROS Konstantinos
KOUKOUSELIS Tassos
104 459.0 
7
HULT Simon
STOKKA Adam
104 454.0 
8
BAREL Michael
ZACK Yaniv
104 453.0 
9
ROHOWSKY Roland
ZVEZDIN Zigfrid
104 447.0 
10
DUBININ Alexander
KHOKHLOV Yuri
104 443.0 
11
NOTKIN Evgeni
STEFANOVA Anna
104 441.0 
12
GOLEBIOWSKI Stanislaw
TUSZYNSKI Piotr
104 438.0 
13
LASKOVA Elena
LITMAN Mikhail
104 437.0 
14
KRASNOSSELSKI Mikhail
MATUSHKO George
104 436.0 
15
CHUMAKOV Alexi
RUDAKOV Eugene
104 434.0 
16
SHUDNEV Andrey
ZAYTSEV Alexey
104 432.0 
17
KHAZANOV Igor
LEBEDEVA Maria
104 430.0 
18
BAREKET Ilan
LENGY Assaf
104 429.0 
19
BERG Erik
KRISTOFFERSEN Christer
104 422.0 
20
ALIMBEKOV Farid
BORISOV Dmitri
104 416.0 
21
STRZEMECKI Wojciech
SZYMANOWSKI Marek
104 415.0 
22
ROVYSHYN Oleg
RYBNIKOV Gennadi
104 413.0 
23
KHONICHEVA Elena
PONOMAREVA Tatiana
104 412.0 
24
KANDEMIR Isin
SOHTORIK Yusuf
104 410.0 
25
JASSEM Krzysztof
MARCINOWSKI Piotr
104 404.0 
26
GUNEV Rossen
STEFANOV Julian
104 404.0 
27
KOZLOV Sergey
PETRUNIN Alexander
104 400.0 
28
CHMURSKI Bartosz
TUCZYNSKI Piotr
104 398.0 
29
UCAR Ali
ZORLU Nafiz
104 397.0 
30
CHUBAROVA Svetlana
RADOKHLEB Anatoli
104 394.0 
31
CHURLIN Igor
ROGOV Dmitri
104 390.0 
32
PAVLUSHKO Olga
YAKOVLEVA Maria
104 390.0 
33
GUSEV Slava
NIKITINA Alexandra
104 389.0 
34
AZARYEVA Elena
SERBIN Alexander
104 388.0 
35
KYCHANOV Valentin
RUDAKOVA Elena
104 385.0 
36
ISPORSKI Vladislav
TRENDAFILOV Rumen
104 379.0 
37
EIRIKSSON Sveinn Runar
MAGNUSSON Magnus Eidur
104 379.0 
38
FURUNES Jon-Egil
KVANGRAVEN Nils Kare
104 375.0 
39
SLIVA Vitold
VORONOV Andrey
104 375.0 
40
ARLOVICH Andrey
VAINIKONIS Erikas
104 375.0 
41
MITYAGINA Anastasia
ZHENOVA Natalia
104 374.0 
42
FAYUSTOV Alexander
ORLOV Sergey
104 369.0 
43
MOROZEVICH Alexander
ZAPADINSKIY Evgeny
104 367.0 
44
GOMEROV Pavel
PROKHOROV Dmitri
104 364.0 
45
OLANSKI Wojtek
VAINIKONIS Vytautas
104 358.0 
46
BAKAL Mikhail
VOROBEY Pavel
104 355.0 
47
CALLAGHAN Brian
DHONDY Heather
104 354.0 
48
GALAKTIONOVA Olga
VASILKOVA Irina
104 354.0 
49
MIHOV Vladimir
NANEV Ivan
104 353.0 
50
ARTAMONOV Igor
SALMIN Maxim
104 343.0 
51
LAURANT Eric
RAKHMANI Diana
104 340.0 
52
DRUTS Vadim
GALAKTIONOV Dmitri
104 337.0 
53
DOXIADIS Konstantinos
ROUSSOS Petros
104 335.0 
54
GARKAVYI Alexander
KARYAEV Alexander
104 334.0 
55
GUDKOV Anatoli
VOLKOV Dmitri
104 333.0 
56
HEGEDUS Gal
SZEGEDI Balazs
104 330.0 
57
MEDUSHEUSKI Henadzi
SOTNIKAU Andrej
104 327.0 
58
GERASIMOV Alexey
RAPOPORT Vadim
104 324.0 
59
CULLIN Per-Ola
MADSEN Christina Lund
104 316.0 
60
BIZER Leonid
RISKIN Alexander
104 293.0 
61
GROMOVA Victoria
KAZANTSEV Oleg
104 287.0 
62
BAVSHIN Igor
SEMENOV Ivan
104 282.0 
63
KONDRASHENKO Alexey
LYANDIN Valeriy
104 272.0 
64
OYMEN Ozlem
YAVAS Dilek
104 266.0