XVIII International Bridge Tournament "SLAVA CUP"
TOP-64 Swiss Pairs:  16 rounds x 8 boards
Moscow,  "Metropol Hotel",  February 21 - 23, 2020Table NS EW nBrd IMP Adj VP
NS EW NS EW NS EW
1
GROMOV Andrey
GULEVICH Anna
ROVYSHYN Oleg
RYBNIKOV Gennadi
8 2 -2     32.0  28.0 
2
KHIUPPENEN Yuri
KHOLOMEEV Vadim
LASKOVA Elena
LITMAN Mikhail
8 -6 6     24.0  36.0 
3
ALFEJEVA Jelena
RUBINS Karlis
HULT Simon
STOKKA Adam
8 -2 2     28.0  32.0 
4
AA Terje
LIVGARD Allan
BAREKET Ilan
LENGY Assaf
8 24 -24     54.0  6.0 
5
ROZENBLYUM Mikhail
VOROBEYCHIKOVA Olga
DUBININ Alexander
KHOKHLOV Yuri
8 8 -8     38.0  22.0 
6
KONTOMITROS Konstantinos
KOUKOUSELIS Tassos
NOTKIN Evgeni
STEFANOVA Anna
8 -3 3     27.0  33.0 
7
SHUDNEV Andrey
ZAYTSEV Alexey
BERG Erik
KRISTOFFERSEN Christer
8 3 -3     33.0  27.0 
8
BAREL Michael
ZACK Yaniv
KHAZANOV Igor
LEBEDEVA Maria
8 12 -12     42.0  18.0 
9
ALIMBEKOV Farid
BORISOV Dmitri
KANDEMIR Isin
SOHTORIK Yusuf
8 14 -14     44.0  16.0 
10
ROHOWSKY Roland
ZVEZDIN Zigfrid
MITYAGINA Anastasia
ZHENOVA Natalia
8 11 -11     41.0  19.0 
11
ISPORSKI Vladislav
TRENDAFILOV Rumen
KRASNOSSELSKI Mikhail
MATUSHKO George
8 -16 16     14.0  46.0 
12
KOZLOV Sergey
PETRUNIN Alexander
GOLEBIOWSKI Stanislaw
TUSZYNSKI Piotr
8 -27 27     3.0  57.0 
13
UCAR Ali
ZORLU Nafiz
ARTAMONOV Igor
SALMIN Maxim
8 8 -8     38.0  22.0 
14
FURUNES Jon-Egil
KVANGRAVEN Nils Kare
JASSEM Krzysztof
MARCINOWSKI Piotr
8 2 -2     32.0  28.0 
15
DOXIADIS Konstantinos
ROUSSOS Petros
PAVLUSHKO Olga
YAKOVLEVA Maria
8 -26 26     4.0  56.0 
16
CHUMAKOV Alexi
RUDAKOV Eugene
EIRIKSSON Sveinn Runar
MAGNUSSON Magnus Eidur
8 -6 6     24.0  36.0 
17
GUSEV Slava
NIKITINA Alexandra
KHONICHEVA Elena
PONOMAREVA Tatiana
8 8 -8     38.0  22.0 
18
AZARYEVA Elena
SERBIN Alexander
CHMURSKI Bartosz
TUCZYNSKI Piotr
8 -2 2     28.0  32.0 
19
STRZEMECKI Wojciech
SZYMANOWSKI Marek
ARLOVICH Andrey
VAINIKONIS Erikas
8 1 -1     31.0  29.0 
20
FAYUSTOV Alexander
ORLOV Sergey
CHUBAROVA Svetlana
RADOKHLEB Anatoli
8 16 -16     46.0  14.0 
21
GOMEROV Pavel
PROKHOROV Dmitri
CHURLIN Igor
ROGOV Dmitri
8 -14 14     16.0  44.0 
22
GALAKTIONOVA Olga
VASILKOVA Irina
LAURANT Eric
RAKHMANI Diana
8 -12 12     18.0  42.0 
23
SLIVA Vitold
VORONOV Andrey
BAKAL Mikhail
VOROBEY Pavel
8 -10 10   -2.0  20.0  38.0 
24
GUNEV Rossen
STEFANOV Julian
HEGEDUS Gal
SZEGEDI Balazs
8 16 -16     46.0  14.0 
25
MEDUSHEUSKI Henadzi
SOTNIKAU Andrej
MIHOV Vladimir
NANEV Ivan
8 9 -9     39.0  21.0 
26
KYCHANOV Valentin
RUDAKOVA Elena
GROMOVA Victoria
KAZANTSEV Oleg
8 24 -24     54.0  6.0 
27
OLANSKI Wojtek
VAINIKONIS Vytautas
DRUTS Vadim
GALAKTIONOV Dmitri
8 -12 12     18.0  42.0 
28
CALLAGHAN Brian
DHONDY Heather
MOROZEVICH Alexander
ZAPADINSKIY Evgeny
8 -18 18     12.0  48.0 
29
GARKAVYI Alexander
KARYAEV Alexander
CULLIN Per-Ola
MADSEN Christina Lund
8 16 -16     46.0  14.0 
30
GUDKOV Anatoli
VOLKOV Dmitri
GERASIMOV Alexey
RAPOPORT Vadim
8 3 -3 -2.0    31.0  27.0 
31
KONDRASHENKO Alexey
LYANDIN Valeriy
BIZER Leonid
RISKIN Alexander
8 11 -11     41.0  19.0 
32
OYMEN Ozlem
YAVAS Dilek
BAVSHIN Igor
SEMENOV Ivan
8 -9 9     21.0  39.0 

rk pair nBrd VP
1
GROMOV Andrey
GULEVICH Anna
80 424.0 
2
AA Terje
LIVGARD Allan
80 388.0 
3
LASKOVA Elena
LITMAN Mikhail
80 384.0 
4
KHIUPPENEN Yuri
KHOLOMEEV Vadim
80 374.0 
5
ALFEJEVA Jelena
RUBINS Karlis
80 370.0 
6
HULT Simon
STOKKA Adam
80 367.0 
7
ROZENBLYUM Mikhail
VOROBEYCHIKOVA Olga
80 365.0 
8
ROVYSHYN Oleg
RYBNIKOV Gennadi
80 358.0 
9
NOTKIN Evgeni
STEFANOVA Anna
80 354.0 
10
SHUDNEV Andrey
ZAYTSEV Alexey
80 354.0 
11
KONTOMITROS Konstantinos
KOUKOUSELIS Tassos
80 350.0 
12
DUBININ Alexander
KHOKHLOV Yuri
80 349.0 
13
ALIMBEKOV Farid
BORISOV Dmitri
80 349.0 
14
BAREL Michael
ZACK Yaniv
80 347.0 
15
ROHOWSKY Roland
ZVEZDIN Zigfrid
80 342.0 
16
GOLEBIOWSKI Stanislaw
TUSZYNSKI Piotr
80 342.0 
17
KRASNOSSELSKI Mikhail
MATUSHKO George
80 337.0 
18
BAREKET Ilan
LENGY Assaf
80 336.0 
19
BERG Erik
KRISTOFFERSEN Christer
80 333.0 
20
PAVLUSHKO Olga
YAKOVLEVA Maria
80 325.0 
21
KHAZANOV Igor
LEBEDEVA Maria
80 323.0 
22
KANDEMIR Isin
SOHTORIK Yusuf
80 319.0 
23
UCAR Ali
ZORLU Nafiz
80 318.0 
24
MITYAGINA Anastasia
ZHENOVA Natalia
80 316.0 
25
ISPORSKI Vladislav
TRENDAFILOV Rumen
80 308.0 
26
FURUNES Jon-Egil
KVANGRAVEN Nils Kare
80 307.0 
27
FAYUSTOV Alexander
ORLOV Sergey
80 305.0 
28
GUSEV Slava
NIKITINA Alexandra
80 305.0 
29
EIRIKSSON Sveinn Runar
MAGNUSSON Magnus Eidur
80 303.0 
30
JASSEM Krzysztof
MARCINOWSKI Piotr
80 299.0 
31
ARTAMONOV Igor
SALMIN Maxim
80 299.0 
32
CHMURSKI Bartosz
TUCZYNSKI Piotr
80 297.0 
33
STRZEMECKI Wojciech
SZYMANOWSKI Marek
80 294.0 
34
AZARYEVA Elena
SERBIN Alexander
80 294.0 
35
CHURLIN Igor
ROGOV Dmitri
80 292.0 
36
CHUMAKOV Alexi
RUDAKOV Eugene
80 292.0 
37
ARLOVICH Andrey
VAINIKONIS Erikas
80 291.0 
38
KOZLOV Sergey
PETRUNIN Alexander
80 291.0 
39
LAURANT Eric
RAKHMANI Diana
80 289.0 
40
GUNEV Rossen
STEFANOV Julian
80 289.0 
41
KHONICHEVA Elena
PONOMAREVA Tatiana
80 288.0 
42
KYCHANOV Valentin
RUDAKOVA Elena
80 282.0 
43
BAKAL Mikhail
VOROBEY Pavel
80 274.0 
44
DOXIADIS Konstantinos
ROUSSOS Petros
80 273.0 
45
CHUBAROVA Svetlana
RADOKHLEB Anatoli
80 272.0 
46
MEDUSHEUSKI Henadzi
SOTNIKAU Andrej
80 272.0 
47
GOMEROV Pavel
PROKHOROV Dmitri
80 271.0 
48
GALAKTIONOVA Olga
VASILKOVA Irina
80 266.0 
49
SLIVA Vitold
VORONOV Andrey
80 266.0 
50
DRUTS Vadim
GALAKTIONOV Dmitri
80 262.0 
51
MOROZEVICH Alexander
ZAPADINSKIY Evgeny
80 261.0 
52
MIHOV Vladimir
NANEV Ivan
80 254.0 
53
GARKAVYI Alexander
KARYAEV Alexander
80 253.0 
54
HEGEDUS Gal
SZEGEDI Balazs
80 250.0 
55
OLANSKI Wojtek
VAINIKONIS Vytautas
80 244.0 
56
KONDRASHENKO Alexey
LYANDIN Valeriy
80 235.0 
57
CALLAGHAN Brian
DHONDY Heather
80 234.0 
58
GROMOVA Victoria
KAZANTSEV Oleg
80 233.0 
59
GUDKOV Anatoli
VOLKOV Dmitri
80 229.0 
60
GERASIMOV Alexey
RAPOPORT Vadim
80 222.0 
61
CULLIN Per-Ola
MADSEN Christina Lund
80 220.0 
62
BAVSHIN Igor
SEMENOV Ivan
80 207.0 
63
BIZER Leonid
RISKIN Alexander
80 205.0 
64
OYMEN Ozlem
YAVAS Dilek
80 197.0