XVIII International Bridge Tournament "SLAVA CUP"
TOP-64 Swiss Pairs:  16 rounds x 8 boards
Moscow,  "Metropol Hotel",  February 21 - 23, 2020Table NS EW nBrd IMP Adj VP
NS EW NS EW NS EW
1
AA Terje
LIVGARD Allan
NOTKIN Evgeni
STEFANOVA Anna
8 9 -9     39.0  21.0 
2
GROMOV Andrey
GULEVICH Anna
DUBININ Alexander
KHOKHLOV Yuri
8 15 -15     45.0  15.0 
3
HULT Simon
STOKKA Adam
KHIUPPENEN Yuri
KHOLOMEEV Vadim
8 -26 26     4.0  56.0 
4
ROZENBLYUM Mikhail
VOROBEYCHIKOVA Olga
ALFEJEVA Jelena
RUBINS Karlis
8 -14 14     16.0  44.0 
5
LASKOVA Elena
LITMAN Mikhail
KRASNOSSELSKI Mikhail
MATUSHKO George
8 -1 1     29.0  31.0 
6
BAREL Michael
ZACK Yaniv
BERG Erik
KRISTOFFERSEN Christer
8 25 -25     55.0  5.0 
7
ALIMBEKOV Farid
BORISOV Dmitri
KONTOMITROS Konstantinos
KOUKOUSELIS Tassos
8 -36 36     0.0  60.0 
8
ROHOWSKY Roland
ZVEZDIN Zigfrid
SHUDNEV Andrey
ZAYTSEV Alexey
8 5 -5     35.0  25.0 
9
GOLEBIOWSKI Stanislaw
TUSZYNSKI Piotr
FAYUSTOV Alexander
ORLOV Sergey
8 24 -24     54.0  6.0 
10
ROVYSHYN Oleg
RYBNIKOV Gennadi
BAREKET Ilan
LENGY Assaf
8 -11 11     19.0  41.0 
11
UCAR Ali
ZORLU Nafiz
KHAZANOV Igor
LEBEDEVA Maria
8 -10 10     20.0  40.0 
12
MITYAGINA Anastasia
ZHENOVA Natalia
KANDEMIR Isin
SOHTORIK Yusuf
8 -18 18     12.0  48.0 
13
JASSEM Krzysztof
MARCINOWSKI Piotr
CHUMAKOV Alexi
RUDAKOV Eugene
8 1 -1     31.0  29.0 
14
PAVLUSHKO Olga
YAKOVLEVA Maria
KOZLOV Sergey
PETRUNIN Alexander
8 -14 14     16.0  44.0 
15
CHMURSKI Bartosz
TUCZYNSKI Piotr
ISPORSKI Vladislav
TRENDAFILOV Rumen
8 10 -10     40.0  20.0 
16
FURUNES Jon-Egil
KVANGRAVEN Nils Kare
KHONICHEVA Elena
PONOMAREVA Tatiana
8 -8 8     22.0  38.0 
17
AZARYEVA Elena
SERBIN Alexander
GUNEV Rossen
STEFANOV Julian
8 -17 17     13.0  47.0 
18
ARTAMONOV Igor
SALMIN Maxim
STRZEMECKI Wojciech
SZYMANOWSKI Marek
8 -31 31     0.0  60.0 
19
LAURANT Eric
RAKHMANI Diana
GUSEV Slava
NIKITINA Alexandra
8 -22 22     8.0  52.0 
20
EIRIKSSON Sveinn Runar
MAGNUSSON Magnus Eidur
GALAKTIONOVA Olga
VASILKOVA Irina
8 4 -4     34.0  26.0 
21
CHUBAROVA Svetlana
RADOKHLEB Anatoli
DOXIADIS Konstantinos
ROUSSOS Petros
8 30 -30     60.0  0.0 
22
SLIVA Vitold
VORONOV Andrey
KYCHANOV Valentin
RUDAKOVA Elena
8 -4 4     26.0  34.0 
23
ARLOVICH Andrey
VAINIKONIS Erikas
BAKAL Mikhail
VOROBEY Pavel
8 -2 2     28.0  32.0 
24
CHURLIN Igor
ROGOV Dmitri
MEDUSHEUSKI Henadzi
SOTNIKAU Andrej
8 24 -24     54.0  6.0 
25
MOROZEVICH Alexander
ZAPADINSKIY Evgeny
GOMEROV Pavel
PROKHOROV Dmitri
8 4 -4     34.0  26.0 
26
CALLAGHAN Brian
DHONDY Heather
HEGEDUS Gal
SZEGEDI Balazs
8 16 -16     46.0  14.0 
27
OLANSKI Wojtek
VAINIKONIS Vytautas
GARKAVYI Alexander
KARYAEV Alexander
8 24 -24     54.0  6.0 
28
DRUTS Vadim
GALAKTIONOV Dmitri
MIHOV Vladimir
NANEV Ivan
8 -7 7     23.0  37.0 
29
GUDKOV Anatoli
VOLKOV Dmitri
GROMOVA Victoria
KAZANTSEV Oleg
8 7 -7     37.0  23.0 
30
GERASIMOV Alexey
RAPOPORT Vadim
KONDRASHENKO Alexey
LYANDIN Valeriy
8 30 -30     60.0  0.0 
31
CULLIN Per-Ola
MADSEN Christina Lund
OYMEN Ozlem
YAVAS Dilek
8 17 -17     47.0  13.0 
32
BAVSHIN Igor
SEMENOV Ivan
BIZER Leonid
RISKIN Alexander
8 -20 20     10.0  50.0 

rk pair nBrd VP
1
AA Terje
LIVGARD Allan
96 487.0 
2
GROMOV Andrey
GULEVICH Anna
96 484.0 
3
KHIUPPENEN Yuri
KHOLOMEEV Vadim
96 470.0 
4
KONTOMITROS Konstantinos
KOUKOUSELIS Tassos
96 437.0 
5
ALFEJEVA Jelena
RUBINS Karlis
96 434.0 
6
BAREL Michael
ZACK Yaniv
96 433.0 
7
ROZENBLYUM Mikhail
VOROBEYCHIKOVA Olga
96 426.0 
8
GOLEBIOWSKI Stanislaw
TUSZYNSKI Piotr
96 424.0 
9
NOTKIN Evgeni
STEFANOVA Anna
96 419.0 
10
HULT Simon
STOKKA Adam
96 418.0 
11
LASKOVA Elena
LITMAN Mikhail
96 413.0 
12
ROHOWSKY Roland
ZVEZDIN Zigfrid
96 409.0 
13
BAREKET Ilan
LENGY Assaf
96 407.0 
14
KRASNOSSELSKI Mikhail
MATUSHKO George
96 398.0 
15
DUBININ Alexander
KHOKHLOV Yuri
96 397.0 
16
KANDEMIR Isin
SOHTORIK Yusuf
96 396.0 
17
SHUDNEV Andrey
ZAYTSEV Alexey
96 395.0 
18
KHAZANOV Igor
LEBEDEVA Maria
96 394.0 
19
ROVYSHYN Oleg
RYBNIKOV Gennadi
96 390.0 
20
KOZLOV Sergey
PETRUNIN Alexander
96 383.0 
21
JASSEM Krzysztof
MARCINOWSKI Piotr
96 380.0 
22
BERG Erik
KRISTOFFERSEN Christer
96 379.0 
23
ALIMBEKOV Farid
BORISOV Dmitri
96 378.0 
24
STRZEMECKI Wojciech
SZYMANOWSKI Marek
96 377.0 
25
CHMURSKI Bartosz
TUCZYNSKI Piotr
96 376.0 
26
UCAR Ali
ZORLU Nafiz
96 375.0 
27
CHUMAKOV Alexi
RUDAKOV Eugene
96 374.0 
28
FAYUSTOV Alexander
ORLOV Sergey
96 369.0 
29
CHUBAROVA Svetlana
RADOKHLEB Anatoli
96 369.0 
30
GUNEV Rossen
STEFANOV Julian
96 369.0 
31
MITYAGINA Anastasia
ZHENOVA Natalia
96 363.0 
32
KHONICHEVA Elena
PONOMAREVA Tatiana
96 363.0 
33
PAVLUSHKO Olga
YAKOVLEVA Maria
96 360.0 
34
GUSEV Slava
NIKITINA Alexandra
96 359.0 
35
FURUNES Jon-Egil
KVANGRAVEN Nils Kare
96 354.0 
36
CHURLIN Igor
ROGOV Dmitri
96 353.0 
37
ISPORSKI Vladislav
TRENDAFILOV Rumen
96 351.0 
38
EIRIKSSON Sveinn Runar
MAGNUSSON Magnus Eidur
96 347.0 
39
AZARYEVA Elena
SERBIN Alexander
96 344.0 
40
OLANSKI Wojtek
VAINIKONIS Vytautas
96 342.0 
41
CALLAGHAN Brian
DHONDY Heather
96 340.0 
42
KYCHANOV Valentin
RUDAKOVA Elena
96 339.0 
43
GALAKTIONOVA Olga
VASILKOVA Irina
96 335.0 
44
SLIVA Vitold
VORONOV Andrey
96 334.0 
45
BAKAL Mikhail
VOROBEY Pavel
96 332.0 
46
ARLOVICH Andrey
VAINIKONIS Erikas
96 331.0 
47
MOROZEVICH Alexander
ZAPADINSKIY Evgeny
96 330.0 
48
LAURANT Eric
RAKHMANI Diana
96 324.0 
49
ARTAMONOV Igor
SALMIN Maxim
96 320.0 
50
MIHOV Vladimir
NANEV Ivan
96 316.0 
51
GOMEROV Pavel
PROKHOROV Dmitri
96 314.0 
52
GERASIMOV Alexey
RAPOPORT Vadim
96 314.0 
53
DOXIADIS Konstantinos
ROUSSOS Petros
96 307.0 
54
GUDKOV Anatoli
VOLKOV Dmitri
96 306.0 
55
DRUTS Vadim
GALAKTIONOV Dmitri
96 303.0 
56
MEDUSHEUSKI Henadzi
SOTNIKAU Andrej
96 301.0 
57
HEGEDUS Gal
SZEGEDI Balazs
96 295.0 
58
GARKAVYI Alexander
KARYAEV Alexander
96 288.0 
59
CULLIN Per-Ola
MADSEN Christina Lund
96 287.0 
60
BIZER Leonid
RISKIN Alexander
96 273.0 
61
GROMOVA Victoria
KAZANTSEV Oleg
96 256.0 
62
OYMEN Ozlem
YAVAS Dilek
96 252.0 
63
KONDRASHENKO Alexey
LYANDIN Valeriy
96 251.0 
64
BAVSHIN Igor
SEMENOV Ivan
96 245.0