XV International Bridge Tournament "SLAVA CUP"
TOP-58 Swiss Pairs:  16 rounds x 8 boards
Moscow,  "Metropol Hotel",  February 24 - 26, 2017


Table NS EW nBrd IMP Adj VP
NS EW NS EW NS EW
1
SLIVA Vitold
VOROBEY Pavel
BALDURSSON Jon
HARALDSSON Sigurbjorn
8 -24 24     6.0  54.0 
2
DUBININ Alexander
GROMOV Andrey
ASULIN Adi
LEVI Hila
8 -18 18     12.0  48.0 
3
BASKAN Burak
SOHTORIK Yusuf
MARASHEV Vladimir
TSONCHEV Ivan
8 -31 31     0.0  60.0 
4
ANDREEV Yuri
SAMOKHIN Vladimir
DRIJVER Bob
NAB Bart
8 0 0     30.0  30.0 
5
GULEVICH Anna
KHONICHEVA Elena
VAN DEN BOS Berend
VAN LANKVELD Joris
8 -27 27     3.0  57.0 
6
KHOLOMEEV Vadim
SEMENOV Ivan
LORENCS Martins
RUBINS Karlis
8 18 -18     48.0  12.0 
7
ERIKSSON Sveinn Runar
INGIMARSSON Throstur
GALAKTIONOVA Olga
STOLBOVSKIY Sergey
8 5 -5     35.0  25.0 
8
DI FRANCO Massimiliano
MANNO Andrea
CHUMAK Yuliy
ROVYSHYN Oleg
8 17 -17     47.0  13.0 
9
BANIRI Ilai
KHUTORSKY Nir
SENIOR Nevena
TRENDAFILOV Roumen
8 16 -16     46.0  14.0 
10
PEREKHREST Konstantin
SHUDNEV Andrey
GROMOVA Victoria
PONOMAREVA Tatiana
8 -13 13     17.0  43.0 
11
DANILEVSKIY Alexander
TYUKHLOV Igor
GUSEV Slava
NIKITINA Alexandra
8 -11 11     19.0  41.0 
12
GERASIMOV Alexey
ORLOV Sergey
GOMEROV Pavel
PROKHOROV Dmitri
8 9 -9     39.0  21.0 
13
DANAILOV Diyan
STAMATOV Jerry
KYCHANOV Valentin
ROGOV Dmitri
8 9 -9     39.0  21.0 
14
KAZANTSEV Oleg
MATUSHKO George
KOWALSKI Apolinary
ROMANSKI Jacek
8 8 -8     38.0  22.0 
15
FRANCHI Arrigo
LANZAROTTI Massimo
BREWIAK Grazyna
HAYMAN Jessica
8 21 -21     51.0  9.0 
16
CAPPELLETTI Michael
SIGURJONSSON Julius
AZARYEVA Elena
SERBIN Alexander
8 14 -14     44.0  16.0 
17
CHUBAROVA Svetlana
RAPOPORT Vadim
FRIEDLANDER Ehud
LIRAN Inon
8 -1 1     29.0  31.0 
18
KHOKHLOV Yuri
RUDAKOV Eugene
BAVSHIN Igor
KHYUPPENEN Yuri
8 -9 9     21.0  39.0 
19
KHAZANOV Igor
LEBEDEVA Maria
KOZLOV Sergey
PETRUNIN Alexander
8 -3 3     27.0  33.0 
20
RYBNIKOV Gennadi
TATARKIN Vladimir
KOSHELEV Alexey
MITYAGINA Anastasia
8 25 -25     55.0  5.0 
21
PAVLUSHKO Olga
RUDAKOVA Elena
REKUNOV Vladimir
ZENKEVICH Svetlana
8 11 -11     41.0  19.0 
22
HELNESS Fredrick
HELNESS Tor
GUDKOV Anatoli
KURSAKOVA Larisa
8 12 -12     42.0  18.0 
23
BAKAL Mikhail
TATARKIN Alexander
BERKTAS Can
KANDEMIR Isin
8 1 -1     31.0  29.0 
24
ROZENBLYUM Mikhail
VOROBEYCHIKOVA Olga
RAKHMANI Diana
YAKOVLEVA Maria
8 -38 38     0.0  60.0 
25
VORONOV Andrey
ZAYTSEV Alexey
ARTAMONOV Igor
NAYMUSHIN Andrey
8 8 -8     38.0  22.0 
26
KONDRASHENKO Alexey
LYANDIN Valeri
CLAIR Paolo
DE MICHELIS Luca
8 -5 5     25.0  35.0 
27
JANSONS Ugis
ROMANOVSKA Maija
GARKAVYI Alexander
VOLKOV Dmitri
8 14 -14 -3.0  -3.0  41.0  13.0 
28
BEKESEVICH Igor
RYBIN Sergey
BIZER Leonid
RISKIN Alexander
8 10 -10 -2.0  -2.0  38.0  18.0 
29
CAILLIAU Ivan
ZVEZDIN Zigfrid
DRUTS Vadim
GALAKTIONOV Dmitri
8 15 -15     45.0  15.0 

rk pair nBrd VP
1
SLIVA Vitold
VOROBEY Pavel
72 377.0 
2
DUBININ Alexander
GROMOV Andrey
72 364.0 
3
MARASHEV Vladimir
TSONCHEV Ivan
72 359.0 
4
BALDURSSON Jon
HARALDSSON Sigurbjorn
72 344.0 
5
VAN DEN BOS Berend
VAN LANKVELD Joris
72 333.0 
6
ASULIN Adi
LEVI Hila
72 332.0 
7
KHOLOMEEV Vadim
SEMENOV Ivan
72 323.0 
8
ANDREEV Yuri
SAMOKHIN Vladimir
72 320.0 
9
DI FRANCO Massimiliano
MANNO Andrea
72 318.0 
10
BANIRI Ilai
KHUTORSKY Nir
72 311.0 
11
ERIKSSON Sveinn Runar
INGIMARSSON Throstur
72 309.0 
12
DRIJVER Bob
NAB Bart
72 308.0 
13
GROMOVA Victoria
PONOMAREVA Tatiana
72 303.0 
14
BASKAN Burak
SOHTORIK Yusuf
72 301.0 
15
GALAKTIONOVA Olga
STOLBOVSKIY Sergey
72 299.0 
16
GUSEV Slava
NIKITINA Alexandra
72 294.0 
17
FRANCHI Arrigo
LANZAROTTI Massimo
72 293.0 
18
LORENCS Martins
RUBINS Karlis
72 286.0 
19
GERASIMOV Alexey
ORLOV Sergey
72 286.0 
20
DANAILOV Diyan
STAMATOV Jerry
72 285.0 
21
CHUMAK Yuliy
ROVYSHYN Oleg
72 284.0 
22
GULEVICH Anna
KHONICHEVA Elena
72 280.0 
23
KAZANTSEV Oleg
MATUSHKO George
72 280.0 
24
DANILEVSKIY Alexander
TYUKHLOV Igor
72 278.0 
25
CAPPELLETTI Michael
SIGURJONSSON Julius
72 278.0 
26
SENIOR Nevena
TRENDAFILOV Roumen
72 278.0 
27
PEREKHREST Konstantin
SHUDNEV Andrey
72 277.0 
28
RYBNIKOV Gennadi
TATARKIN Vladimir
72 275.0 
29
GOMEROV Pavel
PROKHOROV Dmitri
72 268.0 
30
KYCHANOV Valentin
ROGOV Dmitri
72 265.0 
31
FRIEDLANDER Ehud
LIRAN Inon
72 263.0 
32
KOWALSKI Apolinary
ROMANSKI Jacek
72 262.0 
33
BAVSHIN Igor
KHYUPPENEN Yuri
72 262.0 
34
CHUBAROVA Svetlana
RAPOPORT Vadim
72 262.0 
35
RAKHMANI Diana
YAKOVLEVA Maria
72 259.0 
36
PAVLUSHKO Olga
RUDAKOVA Elena
72 256.0 
37
KOZLOV Sergey
PETRUNIN Alexander
72 255.0 
38
HELNESS Fredrick
HELNESS Tor
72 255.0 
39
KHAZANOV Igor
LEBEDEVA Maria
72 253.0 
40
AZARYEVA Elena
SERBIN Alexander
72 250.0 
41
KHOKHLOV Yuri
RUDAKOV Eugene
72 247.0 
42
BREWIAK Grazyna
HAYMAN Jessica
72 243.0 
43
BAKAL Mikhail
TATARKIN Alexander
72 239.0 
44
VORONOV Andrey
ZAYTSEV Alexey
72 236.0 
45
REKUNOV Vladimir
ZENKEVICH Svetlana
72 234.0 
46
BERKTAS Can
KANDEMIR Isin
72 233.0 
47
GUDKOV Anatoli
KURSAKOVA Larisa
72 229.0 
48
JANSONS Ugis
ROMANOVSKA Maija
72 227.0 
49
CLAIR Paolo
DE MICHELIS Luca
72 224.0 
50
BEKESEVICH Igor
RYBIN Sergey
72 223.0 
51
KOSHELEV Alexey
MITYAGINA Anastasia
72 223.0 
52
CAILLIAU Ivan
ZVEZDIN Zigfrid
72 220.0 
53
ARTAMONOV Igor
NAYMUSHIN Andrey
72 219.0 
54
KONDRASHENKO Alexey
LYANDIN Valeri
72 216.0 
55
ROZENBLYUM Mikhail
VOROBEYCHIKOVA Olga
72 199.0 
56
GARKAVYI Alexander
VOLKOV Dmitri
72 175.0 
57
DRUTS Vadim
GALAKTIONOV Dmitri
72 159.0 
58
BIZER Leonid
RISKIN Alexander
72 157.0