XV International Bridge Tournament "SLAVA CUP"
TOP-58 Swiss Pairs:  16 rounds x 8 boards
Moscow,  "Metropol Hotel",  February 24 - 26, 2017


Table NS EW nBrd IMP Adj VP
NS EW NS EW NS EW
1
DUBININ Alexander
GROMOV Andrey
CHUBAROVA Svetlana
RAPOPORT Vadim
8 20 -20     50.0  10.0 
2
GROMOVA Victoria
PONOMAREVA Tatiana
GUSEV Slava
NIKITINA Alexandra
8 -12 12     18.0  42.0 
3
KOWALSKI Apolinary
ROMANSKI Jacek
GALAKTIONOVA Olga
STOLBOVSKIY Sergey
8 -1 1     29.0  31.0 
4
KHAZANOV Igor
LEBEDEVA Maria
DANILEVSKIY Alexander
TYUKHLOV Igor
8 -18 18     12.0  48.0 
5
GULEVICH Anna
KHONICHEVA Elena
GOMEROV Pavel
PROKHOROV Dmitri
8 20 -20     50.0  10.0 
6
SENIOR Nevena
TRENDAFILOV Roumen
GERASIMOV Alexey
ORLOV Sergey
8 -3 3     27.0  33.0 
7
DRIJVER Bob
NAB Bart
KYCHANOV Valentin
ROGOV Dmitri
8 -15 15     15.0  45.0 
8
BALDURSSON Jon
HARALDSSON Sigurbjorn
RAKHMANI Diana
YAKOVLEVA Maria
8 35 -35     60.0  0.0 
9
KHOLOMEEV Vadim
SEMENOV Ivan
PAVLUSHKO Olga
RUDAKOVA Elena
8 -10 10     20.0  40.0 
10
FRANCHI Arrigo
LANZAROTTI Massimo
AZARYEVA Elena
SERBIN Alexander
8 -30 30     0.0  60.0 
11
KHOKHLOV Yuri
RUDAKOV Eugene
HELNESS Fredrick
HELNESS Tor
8 -24 24     6.0  54.0 
12
KAZANTSEV Oleg
MATUSHKO George
DRUTS Vadim
GALAKTIONOV Dmitri
8 10 -10     40.0  20.0 
13
ROZENBLYUM Mikhail
VOROBEYCHIKOVA Olga
KOSHELEV Alexey
MITYAGINA Anastasia
8 16 -16     46.0  14.0 
14
BAVSHIN Igor
KHYUPPENEN Yuri
CAILLIAU Ivan
ZVEZDIN Zigfrid
8 12 -12     42.0  18.0 
15
VAN DEN BOS Berend
VAN LANKVELD Joris
ARTAMONOV Igor
NAYMUSHIN Andrey
8 37 -37     60.0  0.0 
16
DI FRANCO Massimiliano
MANNO Andrea
BREWIAK Grazyna
HAYMAN Jessica
8 18 -18     48.0  12.0 
17
DANAILOV Diyan
STAMATOV Jerry
BAKAL Mikhail
TATARKIN Alexander
8 -22 22     8.0  52.0 
18
MARASHEV Vladimir
TSONCHEV Ivan
GUDKOV Anatoli
KURSAKOVA Larisa
8 -6 6     24.0  36.0 
19
SLIVA Vitold
VOROBEY Pavel
GARKAVYI Alexander
VOLKOV Dmitri
8 28 -28     58.0  2.0 
20
FRIEDLANDER Ehud
LIRAN Inon
ERIKSSON Sveinn Runar
INGIMARSSON Throstur
8 -24 24     6.0  54.0 
21
ASULIN Adi
LEVI Hila
BIZER Leonid
RISKIN Alexander
8 3 -3     33.0  27.0 
22
KOZLOV Sergey
PETRUNIN Alexander
JANSONS Ugis
ROMANOVSKA Maija
8 11 -11     41.0  19.0 
23
PEREKHREST Konstantin
SHUDNEV Andrey
BEKESEVICH Igor
RYBIN Sergey
8 -1 1     29.0  31.0 
24
LORENCS Martins
RUBINS Karlis
CHUMAK Yuliy
ROVYSHYN Oleg
8 -5 5     25.0  35.0 
25
CAPPELLETTI Michael
SIGURJONSSON Julius
BERKTAS Can
KANDEMIR Isin
8 -13 13     17.0  43.0 
26
RYBNIKOV Gennadi
TATARKIN Vladimir
CLAIR Paolo
DE MICHELIS Luca
8 -3 3     27.0  33.0 
27
ANDREEV Yuri
SAMOKHIN Vladimir
KONDRASHENKO Alexey
LYANDIN Valeri
8 10 -10     40.0  20.0 
28
REKUNOV Vladimir
ZENKEVICH Svetlana
BANIRI Ilai
KHUTORSKY Nir
8 -4 4     26.0  34.0 
29
VORONOV Andrey
ZAYTSEV Alexey
BASKAN Burak
SOHTORIK Yusuf
8 -16 16     14.0  46.0 

rk pair nBrd VP
1
VAN DEN BOS Berend
VAN LANKVELD Joris
8 60.0 
2
BALDURSSON Jon
HARALDSSON Sigurbjorn
8 60.0 
3
AZARYEVA Elena
SERBIN Alexander
8 60.0 
4
SLIVA Vitold
VOROBEY Pavel
8 58.0 
5
HELNESS Fredrick
HELNESS Tor
8 54.0 
6
ERIKSSON Sveinn Runar
INGIMARSSON Throstur
8 54.0 
7
BAKAL Mikhail
TATARKIN Alexander
8 52.0 
8
GULEVICH Anna
KHONICHEVA Elena
8 50.0 
9
DUBININ Alexander
GROMOV Andrey
8 50.0 
10
DANILEVSKIY Alexander
TYUKHLOV Igor
8 48.0 
11
DI FRANCO Massimiliano
MANNO Andrea
8 48.0 
12
BASKAN Burak
SOHTORIK Yusuf
8 46.0 
13
ROZENBLYUM Mikhail
VOROBEYCHIKOVA Olga
8 46.0 
14
KYCHANOV Valentin
ROGOV Dmitri
8 45.0 
15
BERKTAS Can
KANDEMIR Isin
8 43.0 
16
BAVSHIN Igor
KHYUPPENEN Yuri
8 42.0 
17
GUSEV Slava
NIKITINA Alexandra
8 42.0 
18
KOZLOV Sergey
PETRUNIN Alexander
8 41.0 
19
PAVLUSHKO Olga
RUDAKOVA Elena
8 40.0 
20
KAZANTSEV Oleg
MATUSHKO George
8 40.0 
21
ANDREEV Yuri
SAMOKHIN Vladimir
8 40.0 
22
GUDKOV Anatoli
KURSAKOVA Larisa
8 36.0 
23
CHUMAK Yuliy
ROVYSHYN Oleg
8 35.0 
24
BANIRI Ilai
KHUTORSKY Nir
8 34.0 
25
CLAIR Paolo
DE MICHELIS Luca
8 33.0 
26
GERASIMOV Alexey
ORLOV Sergey
8 33.0 
27
ASULIN Adi
LEVI Hila
8 33.0 
28
GALAKTIONOVA Olga
STOLBOVSKIY Sergey
8 31.0 
29
BEKESEVICH Igor
RYBIN Sergey
8 31.0 
30
KOWALSKI Apolinary
ROMANSKI Jacek
8 29.0 
31
PEREKHREST Konstantin
SHUDNEV Andrey
8 29.0 
32
BIZER Leonid
RISKIN Alexander
8 27.0 
33
SENIOR Nevena
TRENDAFILOV Roumen
8 27.0 
34
RYBNIKOV Gennadi
TATARKIN Vladimir
8 27.0 
35
REKUNOV Vladimir
ZENKEVICH Svetlana
8 26.0 
36
LORENCS Martins
RUBINS Karlis
8 25.0 
37
MARASHEV Vladimir
TSONCHEV Ivan
8 24.0 
38
KONDRASHENKO Alexey
LYANDIN Valeri
8 20.0 
39
DRUTS Vadim
GALAKTIONOV Dmitri
8 20.0 
40
KHOLOMEEV Vadim
SEMENOV Ivan
8 20.0 
41
JANSONS Ugis
ROMANOVSKA Maija
8 19.0 
42
GROMOVA Victoria
PONOMAREVA Tatiana
8 18.0 
43
CAILLIAU Ivan
ZVEZDIN Zigfrid
8 18.0 
44
CAPPELLETTI Michael
SIGURJONSSON Julius
8 17.0 
45
DRIJVER Bob
NAB Bart
8 15.0 
46
KOSHELEV Alexey
MITYAGINA Anastasia
8 14.0 
47
VORONOV Andrey
ZAYTSEV Alexey
8 14.0 
48
BREWIAK Grazyna
HAYMAN Jessica
8 12.0 
49
KHAZANOV Igor
LEBEDEVA Maria
8 12.0 
50
CHUBAROVA Svetlana
RAPOPORT Vadim
8 10.0 
51
GOMEROV Pavel
PROKHOROV Dmitri
8 10.0 
52
DANAILOV Diyan
STAMATOV Jerry
8 8.0 
53
FRIEDLANDER Ehud
LIRAN Inon
8 6.0 
54
KHOKHLOV Yuri
RUDAKOV Eugene
8 6.0 
55
GARKAVYI Alexander
VOLKOV Dmitri
8 2.0 
56
FRANCHI Arrigo
LANZAROTTI Massimo
8 0.0 
57
RAKHMANI Diana
YAKOVLEVA Maria
8 0.0 
58
ARTAMONOV Igor
NAYMUSHIN Andrey
8 0.0