XV International Bridge Tournament "SLAVA CUP"
TOP-58 Swiss Pairs:  16 rounds x 8 boards
Moscow,  "Metropol Hotel",  February 24 - 26, 2017


Table NS EW nBrd IMP Adj VP
NS EW NS EW NS EW
1
DUBININ Alexander
GROMOV Andrey
SLIVA Vitold
VOROBEY Pavel
8 2 -2     32.0  28.0 
2
BALDURSSON Jon
HARALDSSON Sigurbjorn
BAKAL Mikhail
TATARKIN Alexander
8 40 -40     60.0  0.0 
3
GULEVICH Anna
KHONICHEVA Elena
GUSEV Slava
NIKITINA Alexandra
8 -2 2     28.0  32.0 
4
MARASHEV Vladimir
TSONCHEV Ivan
BERKTAS Can
KANDEMIR Isin
8 18 -18     48.0  12.0 
5
DI FRANCO Massimiliano
MANNO Andrea
VAN DEN BOS Berend
VAN LANKVELD Joris
8 19 -19     49.0  11.0 
6
KYCHANOV Valentin
ROGOV Dmitri
KAZANTSEV Oleg
MATUSHKO George
8 17 -17     47.0  13.0 
7
ERIKSSON Sveinn Runar
INGIMARSSON Throstur
AZARYEVA Elena
SERBIN Alexander
8 -11 11     19.0  41.0 
8
HELNESS Fredrick
HELNESS Tor
BASKAN Burak
SOHTORIK Yusuf
8 -13 13     17.0  43.0 
9
ROZENBLYUM Mikhail
VOROBEYCHIKOVA Olga
ANDREEV Yuri
SAMOKHIN Vladimir
8 -21 21 -2.0  -2.0  7.0  49.0 
10
CLAIR Paolo
DE MICHELIS Luca
PEREKHREST Konstantin
SHUDNEV Andrey
8 -18 18     12.0  48.0 
11
BANIRI Ilai
KHUTORSKY Nir
GUDKOV Anatoli
KURSAKOVA Larisa
8 18 -18     48.0  12.0 
12
CHUMAK Yuliy
ROVYSHYN Oleg
ASULIN Adi
LEVI Hila
8 -19 19     11.0  49.0 
13
SENIOR Nevena
TRENDAFILOV Roumen
LORENCS Martins
RUBINS Karlis
8 3 -3     33.0  27.0 
14
BAVSHIN Igor
KHYUPPENEN Yuri
PAVLUSHKO Olga
RUDAKOVA Elena
8 14 -14     44.0  16.0 
15
BEKESEVICH Igor
RYBIN Sergey
GALAKTIONOVA Olga
STOLBOVSKIY Sergey
8 -26 26     4.0  56.0 
16
CAPPELLETTI Michael
SIGURJONSSON Julius
KOWALSKI Apolinary
ROMANSKI Jacek
8 -22 22     8.0  52.0 
17
KHOLOMEEV Vadim
SEMENOV Ivan
GERASIMOV Alexey
ORLOV Sergey
8 28 -28     58.0  2.0 
18
KOZLOV Sergey
PETRUNIN Alexander
BREWIAK Grazyna
HAYMAN Jessica
8 4 -4     34.0  26.0 
19
JANSONS Ugis
ROMANOVSKA Maija
RYBNIKOV Gennadi
TATARKIN Vladimir
8 -16 16     14.0  46.0 
20
CHUBAROVA Svetlana
RAPOPORT Vadim
DANILEVSKIY Alexander
TYUKHLOV Igor
8 11 -11     41.0  19.0 
21
DRIJVER Bob
NAB Bart
BIZER Leonid
RISKIN Alexander
8 16 -16     46.0  14.0 
22
REKUNOV Vladimir
ZENKEVICH Svetlana
FRIEDLANDER Ehud
LIRAN Inon
8 -10 10     20.0  40.0 
23
DRUTS Vadim
GALAKTIONOV Dmitri
GROMOVA Victoria
PONOMAREVA Tatiana
8 -16 16     14.0  46.0 
24
KOSHELEV Alexey
MITYAGINA Anastasia
DANAILOV Diyan
STAMATOV Jerry
8 -20 20     10.0  50.0 
25
KHOKHLOV Yuri
RUDAKOV Eugene
RAKHMANI Diana
YAKOVLEVA Maria
8 -4 4     26.0  34.0 
26
CAILLIAU Ivan
ZVEZDIN Zigfrid
VORONOV Andrey
ZAYTSEV Alexey
8 -9 9     21.0  39.0 
27
GARKAVYI Alexander
VOLKOV Dmitri
KHAZANOV Igor
LEBEDEVA Maria
8 -32 32     0.0  60.0 
28
FRANCHI Arrigo
LANZAROTTI Massimo
GOMEROV Pavel
PROKHOROV Dmitri
8 16 -16     46.0  14.0 
29
ARTAMONOV Igor
NAYMUSHIN Andrey
KONDRASHENKO Alexey
LYANDIN Valeri
8 0 0     30.0  30.0 

rk pair nBrd VP
1
BALDURSSON Jon
HARALDSSON Sigurbjorn
24 161.0 
2
DUBININ Alexander
GROMOV Andrey
24 141.0 
3
MARASHEV Vladimir
TSONCHEV Ivan
24 132.0 
4
SLIVA Vitold
VOROBEY Pavel
24 131.0 
5
DI FRANCO Massimiliano
MANNO Andrea
24 129.0 
6
KYCHANOV Valentin
ROGOV Dmitri
24 125.0 
7
ANDREEV Yuri
SAMOKHIN Vladimir
24 121.0 
8
GUSEV Slava
NIKITINA Alexandra
24 121.0 
9
GULEVICH Anna
KHONICHEVA Elena
24 119.0 
10
PEREKHREST Konstantin
SHUDNEV Andrey
24 117.0 
11
BASKAN Burak
SOHTORIK Yusuf
24 117.0 
12
GALAKTIONOVA Olga
STOLBOVSKIY Sergey
24 116.0 
13
AZARYEVA Elena
SERBIN Alexander
24 116.0 
14
KHOLOMEEV Vadim
SEMENOV Ivan
24 114.0 
15
ASULIN Adi
LEVI Hila
24 113.0 
16
BANIRI Ilai
KHUTORSKY Nir
24 113.0 
17
KOWALSKI Apolinary
ROMANSKI Jacek
24 111.0 
18
BAVSHIN Igor
KHYUPPENEN Yuri
24 107.0 
19
SENIOR Nevena
TRENDAFILOV Roumen
24 97.0 
20
RYBNIKOV Gennadi
TATARKIN Vladimir
24 96.0 
21
DRIJVER Bob
NAB Bart
24 94.0 
22
BERKTAS Can
KANDEMIR Isin
24 94.0 
23
KHAZANOV Igor
LEBEDEVA Maria
24 92.0 
24
ERIKSSON Sveinn Runar
INGIMARSSON Throstur
24 92.0 
25
HELNESS Fredrick
HELNESS Tor
24 92.0 
26
LORENCS Martins
RUBINS Karlis
24 91.0 
27
KAZANTSEV Oleg
MATUSHKO George
24 91.0 
28
CHUBAROVA Svetlana
RAPOPORT Vadim
24 91.0 
29
BAKAL Mikhail
TATARKIN Alexander
24 91.0 
30
VAN DEN BOS Berend
VAN LANKVELD Joris
24 90.0 
31
GROMOVA Victoria
PONOMAREVA Tatiana
24 90.0 
32
DANAILOV Diyan
STAMATOV Jerry
24 88.0 
33
FRIEDLANDER Ehud
LIRAN Inon
24 88.0 
34
KOZLOV Sergey
PETRUNIN Alexander
24 88.0 
35
CLAIR Paolo
DE MICHELIS Luca
24 83.0 
36
ROZENBLYUM Mikhail
VOROBEYCHIKOVA Olga
24 80.0 
37
BREWIAK Grazyna
HAYMAN Jessica
24 78.0 
38
PAVLUSHKO Olga
RUDAKOVA Elena
24 78.0 
39
GUDKOV Anatoli
KURSAKOVA Larisa
24 76.0 
40
CHUMAK Yuliy
ROVYSHYN Oleg
24 75.0 
41
FRANCHI Arrigo
LANZAROTTI Massimo
24 75.0 
42
VORONOV Andrey
ZAYTSEV Alexey
24 73.0 
43
RAKHMANI Diana
YAKOVLEVA Maria
24 70.0 
44
DANILEVSKIY Alexander
TYUKHLOV Igor
24 68.0 
45
CAPPELLETTI Michael
SIGURJONSSON Julius
24 68.0 
46
REKUNOV Vladimir
ZENKEVICH Svetlana
24 67.0 
47
JANSONS Ugis
ROMANOVSKA Maija
24 67.0 
48
BEKESEVICH Igor
RYBIN Sergey
24 65.0 
49
KHOKHLOV Yuri
RUDAKOV Eugene
24 62.0 
50
BIZER Leonid
RISKIN Alexander
24 61.0 
51
DRUTS Vadim
GALAKTIONOV Dmitri
24 58.0 
52
GERASIMOV Alexey
ORLOV Sergey
24 57.0 
53
CAILLIAU Ivan
ZVEZDIN Zigfrid
24 56.0 
54
ARTAMONOV Igor
NAYMUSHIN Andrey
24 54.0 
55
KOSHELEV Alexey
MITYAGINA Anastasia
24 51.0 
56
KONDRASHENKO Alexey
LYANDIN Valeri
24 50.0 
57
GOMEROV Pavel
PROKHOROV Dmitri
24 42.0 
58
GARKAVYI Alexander
VOLKOV Dmitri
24 33.0