XV International Bridge Tournament "SLAVA CUP"
TOP-58 Swiss Pairs:  16 rounds x 8 boards
Moscow,  "Metropol Hotel",  February 24 - 26, 2017


Table NS EW nBrd IMP Adj VP
NS EW NS EW NS EW
1
BASKAN Burak
SOHTORIK Yusuf
DUBININ Alexander
GROMOV Andrey
8 -7 7     23.0  37.0 
2
SLIVA Vitold
VOROBEY Pavel
PEREKHREST Konstantin
SHUDNEV Andrey
8 30 -30     60.0  0.0 
3
KHOLOMEEV Vadim
SEMENOV Ivan
ASULIN Adi
LEVI Hila
8 1 -1     31.0  29.0 
4
MARASHEV Vladimir
TSONCHEV Ivan
BALDURSSON Jon
HARALDSSON Sigurbjorn
8 21 -21     51.0  9.0 
5
DI FRANCO Massimiliano
MANNO Andrea
ANDREEV Yuri
SAMOKHIN Vladimir
8 -28 28     2.0  58.0 
6
ERIKSSON Sveinn Runar
INGIMARSSON Throstur
VAN DEN BOS Berend
VAN LANKVELD Joris
8 -4 4     26.0  34.0 
7
LORENCS Martins
RUBINS Karlis
GUSEV Slava
NIKITINA Alexandra
8 -20 20     10.0  50.0 
8
KYCHANOV Valentin
ROGOV Dmitri
GALAKTIONOVA Olga
STOLBOVSKIY Sergey
8 -16 16     14.0  46.0 
9
SENIOR Nevena
TRENDAFILOV Roumen
GROMOVA Victoria
PONOMAREVA Tatiana
8 9 -9     39.0  21.0 
10
BAVSHIN Igor
KHYUPPENEN Yuri
AZARYEVA Elena
SERBIN Alexander
8 1 -1     31.0  29.0 
11
BANIRI Ilai
KHUTORSKY Nir
DANILEVSKIY Alexander
TYUKHLOV Igor
8 -2 2     28.0  32.0 
12
BERKTAS Can
KANDEMIR Isin
DRIJVER Bob
NAB Bart
8 -35 35     0.0  60.0 
13
KOWALSKI Apolinary
ROMANSKI Jacek
CHUMAK Yuliy
ROVYSHYN Oleg
8 -17 17     13.0  47.0 
14
RYBNIKOV Gennadi
TATARKIN Vladimir
FRIEDLANDER Ehud
LIRAN Inon
8 9 -9     39.0  21.0 
15
JANSONS Ugis
ROMANOVSKA Maija
DANAILOV Diyan
STAMATOV Jerry
8 -28 28     2.0  58.0 
16
GULEVICH Anna
KHONICHEVA Elena
RAKHMANI Diana
YAKOVLEVA Maria
8 15 -15     45.0  15.0 
17
PAVLUSHKO Olga
RUDAKOVA Elena
HELNESS Fredrick
HELNESS Tor
8 -8 8     22.0  38.0 
18
CAPPELLETTI Michael
SIGURJONSSON Julius
REKUNOV Vladimir
ZENKEVICH Svetlana
8 17 -17     47.0  13.0 
19
KHAZANOV Igor
LEBEDEVA Maria
GERASIMOV Alexey
ORLOV Sergey
8 6 -6     36.0  24.0 
20
CHUBAROVA Svetlana
RAPOPORT Vadim
KAZANTSEV Oleg
MATUSHKO George
8 -11 11     19.0  41.0 
21
KOSHELEV Alexey
MITYAGINA Anastasia
VORONOV Andrey
ZAYTSEV Alexey
8 -1 1     29.0  31.0 
22
ROZENBLYUM Mikhail
VOROBEYCHIKOVA Olga
BREWIAK Grazyna
HAYMAN Jessica
8 10 -10     40.0  20.0 
23
FRANCHI Arrigo
LANZAROTTI Massimo
KOZLOV Sergey
PETRUNIN Alexander
8 1 -1     31.0  29.0 
24
CLAIR Paolo
DE MICHELIS Luca
ARTAMONOV Igor
NAYMUSHIN Andrey
8 4 -4     34.0  26.0 
25
CAILLIAU Ivan
ZVEZDIN Zigfrid
GOMEROV Pavel
PROKHOROV Dmitri
8 -30 30     0.0  60.0 
26
BEKESEVICH Igor
RYBIN Sergey
KONDRASHENKO Alexey
LYANDIN Valeri
8 11 -11 -2.0  -2.0  39.0  17.0 
27
GUDKOV Anatoli
KURSAKOVA Larisa
BAKAL Mikhail
TATARKIN Alexander
8 1 -1     31.0  29.0 
28
KHOKHLOV Yuri
RUDAKOV Eugene
DRUTS Vadim
GALAKTIONOV Dmitri
8 29 -29 -2.0  -2.0  57.0  -1.0 
29
BIZER Leonid
RISKIN Alexander
GARKAVYI Alexander
VOLKOV Dmitri
8 7 -7 -1.0  -1.0  36.0  22.0 

rk pair nBrd VP
1
SLIVA Vitold
VOROBEY Pavel
48 273.0 
2
DUBININ Alexander
GROMOV Andrey
48 258.0 
3
BASKAN Burak
SOHTORIK Yusuf
48 248.0 
4
ANDREEV Yuri
SAMOKHIN Vladimir
48 240.0 
5
MARASHEV Vladimir
TSONCHEV Ivan
48 239.0 
6
GUSEV Slava
NIKITINA Alexandra
48 226.0 
7
KHOLOMEEV Vadim
SEMENOV Ivan
48 223.0 
8
DRIJVER Bob
NAB Bart
48 219.0 
9
ASULIN Adi
LEVI Hila
48 219.0 
10
GALAKTIONOVA Olga
STOLBOVSKIY Sergey
48 217.0 
11
VAN DEN BOS Berend
VAN LANKVELD Joris
48 211.0 
12
SENIOR Nevena
TRENDAFILOV Roumen
48 210.0 
13
DANAILOV Diyan
STAMATOV Jerry
48 208.0 
14
ERIKSSON Sveinn Runar
INGIMARSSON Throstur
48 207.0 
15
CHUMAK Yuliy
ROVYSHYN Oleg
48 203.0 
16
PEREKHREST Konstantin
SHUDNEV Andrey
48 200.0 
17
BAVSHIN Igor
KHYUPPENEN Yuri
48 195.0 
18
BALDURSSON Jon
HARALDSSON Sigurbjorn
48 193.0 
19
GULEVICH Anna
KHONICHEVA Elena
48 193.0 
20
RYBNIKOV Gennadi
TATARKIN Vladimir
48 193.0 
21
CAPPELLETTI Michael
SIGURJONSSON Julius
48 192.0 
22
DANILEVSKIY Alexander
TYUKHLOV Igor
48 191.0 
23
BANIRI Ilai
KHUTORSKY Nir
48 189.0 
24
AZARYEVA Elena
SERBIN Alexander
48 189.0 
25
GROMOVA Victoria
PONOMAREVA Tatiana
48 189.0 
26
LORENCS Martins
RUBINS Karlis
48 186.0 
27
DI FRANCO Massimiliano
MANNO Andrea
48 186.0 
28
KYCHANOV Valentin
ROGOV Dmitri
48 186.0 
29
HELNESS Fredrick
HELNESS Tor
48 184.0 
30
KAZANTSEV Oleg
MATUSHKO George
48 178.0 
31
KHAZANOV Igor
LEBEDEVA Maria
48 177.0 
32
FRIEDLANDER Ehud
LIRAN Inon
48 171.0 
33
GOMEROV Pavel
PROKHOROV Dmitri
48 171.0 
34
PAVLUSHKO Olga
RUDAKOVA Elena
48 169.0 
35
KOWALSKI Apolinary
ROMANSKI Jacek
48 169.0 
36
ROZENBLYUM Mikhail
VOROBEYCHIKOVA Olga
48 168.0 
37
RAKHMANI Diana
YAKOVLEVA Maria
48 163.0 
38
GERASIMOV Alexey
ORLOV Sergey
48 162.0 
39
KOSHELEV Alexey
MITYAGINA Anastasia
48 160.0 
40
VORONOV Andrey
ZAYTSEV Alexey
48 160.0 
41
BERKTAS Can
KANDEMIR Isin
48 159.0 
42
CHUBAROVA Svetlana
RAPOPORT Vadim
48 159.0 
43
CLAIR Paolo
DE MICHELIS Luca
48 157.0 
44
FRANCHI Arrigo
LANZAROTTI Massimo
48 157.0 
45
REKUNOV Vladimir
ZENKEVICH Svetlana
48 155.0 
46
KHOKHLOV Yuri
RUDAKOV Eugene
48 154.0 
47
KOZLOV Sergey
PETRUNIN Alexander
48 153.0 
48
JANSONS Ugis
ROMANOVSKA Maija
48 152.0 
49
ARTAMONOV Igor
NAYMUSHIN Andrey
48 147.0 
50
BREWIAK Grazyna
HAYMAN Jessica
48 146.0 
51
BEKESEVICH Igor
RYBIN Sergey
48 144.0 
52
GUDKOV Anatoli
KURSAKOVA Larisa
48 130.0 
53
BAKAL Mikhail
TATARKIN Alexander
48 128.0 
54
KONDRASHENKO Alexey
LYANDIN Valeri
48 121.0 
55
BIZER Leonid
RISKIN Alexander
48 118.0 
56
CAILLIAU Ivan
ZVEZDIN Zigfrid
48 113.0 
57
GARKAVYI Alexander
VOLKOV Dmitri
48 95.0 
58
DRUTS Vadim
GALAKTIONOV Dmitri
48 91.0