XV International Bridge Tournament "SLAVA CUP"
TOP-58 Swiss Pairs:  16 rounds x 8 boards
Moscow,  "Metropol Hotel",  February 24 - 26, 2017


Table NS EW nBrd IMP Adj VP
NS EW NS EW NS EW
1
SLIVA Vitold
VOROBEY Pavel
VAN DEN BOS Berend
VAN LANKVELD Joris
8 2 -2     32.0  28.0 
2
DUBININ Alexander
GROMOV Andrey
KHOLOMEEV Vadim
SEMENOV Ivan
8 2 -2     32.0  28.0 
3
MARASHEV Vladimir
TSONCHEV Ivan
ASULIN Adi
LEVI Hila
8 16 -16     46.0  14.0 
4
BALDURSSON Jon
HARALDSSON Sigurbjorn
ANDREEV Yuri
SAMOKHIN Vladimir
8 -4 4     26.0  34.0 
5
DI FRANCO Massimiliano
MANNO Andrea
BANIRI Ilai
KHUTORSKY Nir
8 21 -21     51.0  9.0 
6
ERIKSSON Sveinn Runar
INGIMARSSON Throstur
GROMOVA Victoria
PONOMAREVA Tatiana
8 12 -12     42.0  18.0 
7
DRIJVER Bob
NAB Bart
BASKAN Burak
SOHTORIK Yusuf
8 -4 4     26.0  34.0 
8
GALAKTIONOVA Olga
STOLBOVSKIY Sergey
GUSEV Slava
NIKITINA Alexandra
8 -27 27     3.0  57.0 
9
FRANCHI Arrigo
LANZAROTTI Massimo
LORENCS Martins
RUBINS Karlis
8 15 -15     45.0  15.0 
10
GERASIMOV Alexey
ORLOV Sergey
DANAILOV Diyan
STAMATOV Jerry
8 9 -9     39.0  21.0 
11
CHUMAK Yuliy
ROVYSHYN Oleg
GULEVICH Anna
KHONICHEVA Elena
8 -31 31     0.0  60.0 
12
KAZANTSEV Oleg
MATUSHKO George
CAPPELLETTI Michael
SIGURJONSSON Julius
8 7 -7     37.0  23.0 
13
DANILEVSKIY Alexander
TYUKHLOV Igor
SENIOR Nevena
TRENDAFILOV Roumen
8 -6 6     24.0  36.0 
14
PEREKHREST Konstantin
SHUDNEV Andrey
RYBNIKOV Gennadi
TATARKIN Vladimir
8 -16 16     14.0  46.0 
15
GOMEROV Pavel
PROKHOROV Dmitri
KYCHANOV Valentin
ROGOV Dmitri
8 6 -6     36.0  24.0 
16
FRIEDLANDER Ehud
LIRAN Inon
KOWALSKI Apolinary
ROMANSKI Jacek
8 3 -3     33.0  27.0 
17
BAVSHIN Igor
KHYUPPENEN Yuri
CHUBAROVA Svetlana
RAPOPORT Vadim
8 -22 22     8.0  52.0 
18
RAKHMANI Diana
YAKOVLEVA Maria
PAVLUSHKO Olga
RUDAKOVA Elena
8 15 -15     45.0  15.0 
19
KOZLOV Sergey
PETRUNIN Alexander
HELNESS Fredrick
HELNESS Tor
8 -17 17     13.0  47.0 
20
KHAZANOV Igor
LEBEDEVA Maria
AZARYEVA Elena
SERBIN Alexander
8 -4 4     26.0  34.0 
21
KHOKHLOV Yuri
RUDAKOV Eugene
BREWIAK Grazyna
HAYMAN Jessica
8 5 -5     35.0  25.0 
22
BAKAL Mikhail
TATARKIN Alexander
VORONOV Andrey
ZAYTSEV Alexey
8 -17 17     13.0  47.0 
23
REKUNOV Vladimir
ZENKEVICH Svetlana
BERKTAS Can
KANDEMIR Isin
8 -2 2     28.0  32.0 
24
GUDKOV Anatoli
KURSAKOVA Larisa
JANSONS Ugis
ROMANOVSKA Maija
8 2 -2 -1.0  -1.0  31.0  27.0 
25
CLAIR Paolo
DE MICHELIS Luca
BEKESEVICH Igor
RYBIN Sergey
8 -23 23     7.0  53.0 
26
KOSHELEV Alexey
MITYAGINA Anastasia
CAILLIAU Ivan
ZVEZDIN Zigfrid
8 12 -12     42.0  18.0 
27
ARTAMONOV Igor
NAYMUSHIN Andrey
GARKAVYI Alexander
VOLKOV Dmitri
8 17 -17 -2.0  -2.0  45.0  11.0 
28
KONDRASHENKO Alexey
LYANDIN Valeri
BIZER Leonid
RISKIN Alexander
8 6 -6 -1.0  -1.0  35.0  23.0 
29
ROZENBLYUM Mikhail
VOROBEYCHIKOVA Olga
DRUTS Vadim
GALAKTIONOV Dmitri
8 9 -9 -3.0  -3.0  36.0  18.0 

rk pair nBrd VP
1
SLIVA Vitold
VOROBEY Pavel
80 409.0 
2
MARASHEV Vladimir
TSONCHEV Ivan
80 405.0 
3
DUBININ Alexander
GROMOV Andrey
80 396.0 
4
BALDURSSON Jon
HARALDSSON Sigurbjorn
80 370.0 
5
DI FRANCO Massimiliano
MANNO Andrea
80 369.0 
6
VAN DEN BOS Berend
VAN LANKVELD Joris
80 361.0 
7
ANDREEV Yuri
SAMOKHIN Vladimir
80 354.0 
8
KHOLOMEEV Vadim
SEMENOV Ivan
80 351.0 
9
GUSEV Slava
NIKITINA Alexandra
80 351.0 
10
ERIKSSON Sveinn Runar
INGIMARSSON Throstur
80 351.0 
11
ASULIN Adi
LEVI Hila
80 346.0 
12
GULEVICH Anna
KHONICHEVA Elena
80 340.0 
13
FRANCHI Arrigo
LANZAROTTI Massimo
80 338.0 
14
BASKAN Burak
SOHTORIK Yusuf
80 335.0 
15
DRIJVER Bob
NAB Bart
80 334.0 
16
GERASIMOV Alexey
ORLOV Sergey
80 325.0 
17
GROMOVA Victoria
PONOMAREVA Tatiana
80 321.0 
18
RYBNIKOV Gennadi
TATARKIN Vladimir
80 321.0 
19
BANIRI Ilai
KHUTORSKY Nir
80 320.0 
20
KAZANTSEV Oleg
MATUSHKO George
80 317.0 
21
SENIOR Nevena
TRENDAFILOV Roumen
80 314.0 
22
CHUBAROVA Svetlana
RAPOPORT Vadim
80 314.0 
23
DANAILOV Diyan
STAMATOV Jerry
80 306.0 
24
RAKHMANI Diana
YAKOVLEVA Maria
80 304.0 
25
GOMEROV Pavel
PROKHOROV Dmitri
80 304.0 
26
DANILEVSKIY Alexander
TYUKHLOV Igor
80 302.0 
27
GALAKTIONOVA Olga
STOLBOVSKIY Sergey
80 302.0 
28
HELNESS Fredrick
HELNESS Tor
80 302.0 
29
LORENCS Martins
RUBINS Karlis
80 301.0 
30
CAPPELLETTI Michael
SIGURJONSSON Julius
80 301.0 
31
FRIEDLANDER Ehud
LIRAN Inon
80 296.0 
32
PEREKHREST Konstantin
SHUDNEV Andrey
80 291.0 
33
KOWALSKI Apolinary
ROMANSKI Jacek
80 289.0 
34
KYCHANOV Valentin
ROGOV Dmitri
80 289.0 
35
AZARYEVA Elena
SERBIN Alexander
80 284.0 
36
CHUMAK Yuliy
ROVYSHYN Oleg
80 284.0 
37
VORONOV Andrey
ZAYTSEV Alexey
80 283.0 
38
KHOKHLOV Yuri
RUDAKOV Eugene
80 282.0 
39
KHAZANOV Igor
LEBEDEVA Maria
80 279.0 
40
BEKESEVICH Igor
RYBIN Sergey
80 276.0 
41
PAVLUSHKO Olga
RUDAKOVA Elena
80 271.0 
42
BAVSHIN Igor
KHYUPPENEN Yuri
80 270.0 
43
BREWIAK Grazyna
HAYMAN Jessica
80 268.0 
44
KOZLOV Sergey
PETRUNIN Alexander
80 268.0 
45
KOSHELEV Alexey
MITYAGINA Anastasia
80 265.0 
46
BERKTAS Can
KANDEMIR Isin
80 265.0 
47
ARTAMONOV Igor
NAYMUSHIN Andrey
80 264.0 
48
REKUNOV Vladimir
ZENKEVICH Svetlana
80 262.0 
49
GUDKOV Anatoli
KURSAKOVA Larisa
80 260.0 
50
JANSONS Ugis
ROMANOVSKA Maija
80 254.0 
51
BAKAL Mikhail
TATARKIN Alexander
80 252.0 
52
KONDRASHENKO Alexey
LYANDIN Valeri
80 251.0 
53
CAILLIAU Ivan
ZVEZDIN Zigfrid
80 238.0 
54
ROZENBLYUM Mikhail
VOROBEYCHIKOVA Olga
80 235.0 
55
CLAIR Paolo
DE MICHELIS Luca
80 231.0 
56
GARKAVYI Alexander
VOLKOV Dmitri
80 186.0 
57
BIZER Leonid
RISKIN Alexander
80 180.0 
58
DRUTS Vadim
GALAKTIONOV Dmitri
80 177.0