XV International Bridge Tournament "SLAVA CUP"
TOP-58 Swiss Pairs:  16 rounds x 8 boards
Moscow,  "Metropol Hotel",  February 24 - 26, 2017


Table NS EW nBrd IMP Adj VP
NS EW NS EW NS EW
1
DUBININ Alexander
GROMOV Andrey
PEREKHREST Konstantin
SHUDNEV Andrey
8 7 -7     37.0  23.0 
2
BALDURSSON Jon
HARALDSSON Sigurbjorn
BASKAN Burak
SOHTORIK Yusuf
8 -24 24     6.0  54.0 
3
SLIVA Vitold
VOROBEY Pavel
KYCHANOV Valentin
ROGOV Dmitri
8 18 -18     48.0  12.0 
4
MARASHEV Vladimir
TSONCHEV Ivan
DI FRANCO Massimiliano
MANNO Andrea
8 0 0     30.0  30.0 
5
GUSEV Slava
NIKITINA Alexandra
ASULIN Adi
LEVI Hila
8 -7 7     23.0  37.0 
6
LORENCS Martins
RUBINS Karlis
ANDREEV Yuri
SAMOKHIN Vladimir
8 -4 4 -1.0  -1.0  25.0  33.0 
7
GALAKTIONOVA Olga
STOLBOVSKIY Sergey
VAN DEN BOS Berend
VAN LANKVELD Joris
8 -5 5     25.0  35.0 
8
KOWALSKI Apolinary
ROMANSKI Jacek
KHOLOMEEV Vadim
SEMENOV Ivan
8 -19 19 -1.0  -1.0  10.0  48.0 
9
ERIKSSON Sveinn Runar
INGIMARSSON Throstur
DRIJVER Bob
NAB Bart
8 10 -10     40.0  20.0 
10
BANIRI Ilai
KHUTORSKY Nir
BAVSHIN Igor
KHYUPPENEN Yuri
8 -2 2     28.0  32.0 
11
GROMOVA Victoria
PONOMAREVA Tatiana
DANAILOV Diyan
STAMATOV Jerry
8 8 -8     38.0  22.0 
12
SENIOR Nevena
TRENDAFILOV Roumen
KHAZANOV Igor
LEBEDEVA Maria
8 14 -14     44.0  16.0 
13
GULEVICH Anna
KHONICHEVA Elena
BERKTAS Can
KANDEMIR Isin
8 -6 6 -1.0  -1.0  23.0  35.0 
14
CHUMAK Yuliy
ROVYSHYN Oleg
HELNESS Fredrick
HELNESS Tor
8 3 -3     33.0  27.0 
15
ROZENBLYUM Mikhail
VOROBEYCHIKOVA Olga
AZARYEVA Elena
SERBIN Alexander
8 -16 16 -2.0  -2.0  12.0  44.0 
16
GERASIMOV Alexey
ORLOV Sergey
RAKHMANI Diana
YAKOVLEVA Maria
8 -5 5     25.0  35.0 
17
RYBNIKOV Gennadi
TATARKIN Vladimir
BREWIAK Grazyna
HAYMAN Jessica
8 13 -13     43.0  17.0 
18
FRIEDLANDER Ehud
LIRAN Inon
KOZLOV Sergey
PETRUNIN Alexander
8 13 -13 -1.0  -1.0  42.0  16.0 
19
CLAIR Paolo
DE MICHELIS Luca
PAVLUSHKO Olga
RUDAKOVA Elena
8 -12 12 -2.0  -2.0  16.0  40.0 
20
VORONOV Andrey
ZAYTSEV Alexey
REKUNOV Vladimir
ZENKEVICH Svetlana
8 -8 8     22.0  38.0 
21
KAZANTSEV Oleg
MATUSHKO George
FRANCHI Arrigo
LANZAROTTI Massimo
8 5 -5     35.0  25.0 
22
DANILEVSKIY Alexander
TYUKHLOV Igor
BAKAL Mikhail
TATARKIN Alexander
8 41 -41     60.0  0.0 
23
KHOKHLOV Yuri
RUDAKOV Eugene
JANSONS Ugis
ROMANOVSKA Maija
8 -27 27 -3.0  -3.0  0.0  54.0 
24
CHUBAROVA Svetlana
RAPOPORT Vadim
GUDKOV Anatoli
KURSAKOVA Larisa
8 19 -19     49.0  11.0 
25
BEKESEVICH Igor
RYBIN Sergey
KOSHELEV Alexey
MITYAGINA Anastasia
8 -13 13     17.0  43.0 
26
GOMEROV Pavel
PROKHOROV Dmitri
ARTAMONOV Igor
NAYMUSHIN Andrey
8 -5 5     25.0  35.0 
27
CAPPELLETTI Michael
SIGURJONSSON Julius
BIZER Leonid
RISKIN Alexander
8 34 -34     60.0  0.0 
28
CAILLIAU Ivan
ZVEZDIN Zigfrid
KONDRASHENKO Alexey
LYANDIN Valeri
8 -1 1     29.0  31.0 
29
DRUTS Vadim
GALAKTIONOV Dmitri
GARKAVYI Alexander
VOLKOV Dmitri
8 3 -3 -3.0  -3.0  30.0  24.0 

rk pair nBrd VP
1
BASKAN Burak
SOHTORIK Yusuf
40 225.0 
2
DUBININ Alexander
GROMOV Andrey
40 221.0 
3
SLIVA Vitold
VOROBEY Pavel
40 213.0 
4
PEREKHREST Konstantin
SHUDNEV Andrey
40 200.0 
5
KHOLOMEEV Vadim
SEMENOV Ivan
40 192.0 
6
ASULIN Adi
LEVI Hila
40 190.0 
7
MARASHEV Vladimir
TSONCHEV Ivan
40 188.0 
8
BALDURSSON Jon
HARALDSSON Sigurbjorn
40 184.0 
9
DI FRANCO Massimiliano
MANNO Andrea
40 184.0 
10
ANDREEV Yuri
SAMOKHIN Vladimir
40 182.0 
11
ERIKSSON Sveinn Runar
INGIMARSSON Throstur
40 181.0 
12
VAN DEN BOS Berend
VAN LANKVELD Joris
40 177.0 
13
LORENCS Martins
RUBINS Karlis
40 176.0 
14
GUSEV Slava
NIKITINA Alexandra
40 176.0 
15
KYCHANOV Valentin
ROGOV Dmitri
40 172.0 
16
GALAKTIONOVA Olga
STOLBOVSKIY Sergey
40 171.0 
17
SENIOR Nevena
TRENDAFILOV Roumen
40 171.0 
18
GROMOVA Victoria
PONOMAREVA Tatiana
40 168.0 
19
BAVSHIN Igor
KHYUPPENEN Yuri
40 164.0 
20
BANIRI Ilai
KHUTORSKY Nir
40 161.0 
21
AZARYEVA Elena
SERBIN Alexander
40 160.0 
22
DANILEVSKIY Alexander
TYUKHLOV Igor
40 159.0 
23
BERKTAS Can
KANDEMIR Isin
40 159.0 
24
DRIJVER Bob
NAB Bart
40 159.0 
25
KOWALSKI Apolinary
ROMANSKI Jacek
40 156.0 
26
CHUMAK Yuliy
ROVYSHYN Oleg
40 156.0 
27
RYBNIKOV Gennadi
TATARKIN Vladimir
40 154.0 
28
JANSONS Ugis
ROMANOVSKA Maija
40 150.0 
29
FRIEDLANDER Ehud
LIRAN Inon
40 150.0 
30
DANAILOV Diyan
STAMATOV Jerry
40 150.0 
31
GULEVICH Anna
KHONICHEVA Elena
40 148.0 
32
RAKHMANI Diana
YAKOVLEVA Maria
40 148.0 
33
PAVLUSHKO Olga
RUDAKOVA Elena
40 147.0 
34
HELNESS Fredrick
HELNESS Tor
40 146.0 
35
CAPPELLETTI Michael
SIGURJONSSON Julius
40 145.0 
36
REKUNOV Vladimir
ZENKEVICH Svetlana
40 142.0 
37
KHAZANOV Igor
LEBEDEVA Maria
40 141.0 
38
CHUBAROVA Svetlana
RAPOPORT Vadim
40 140.0 
39
GERASIMOV Alexey
ORLOV Sergey
40 138.0 
40
KAZANTSEV Oleg
MATUSHKO George
40 137.0 
41
KOSHELEV Alexey
MITYAGINA Anastasia
40 131.0 
42
VORONOV Andrey
ZAYTSEV Alexey
40 129.0 
43
ROZENBLYUM Mikhail
VOROBEYCHIKOVA Olga
40 128.0 
44
FRANCHI Arrigo
LANZAROTTI Massimo
40 126.0 
45
BREWIAK Grazyna
HAYMAN Jessica
40 126.0 
46
KOZLOV Sergey
PETRUNIN Alexander
40 124.0 
47
CLAIR Paolo
DE MICHELIS Luca
40 123.0 
48
ARTAMONOV Igor
NAYMUSHIN Andrey
40 121.0 
49
CAILLIAU Ivan
ZVEZDIN Zigfrid
40 113.0 
50
GOMEROV Pavel
PROKHOROV Dmitri
40 111.0 
51
BEKESEVICH Igor
RYBIN Sergey
40 105.0 
52
KONDRASHENKO Alexey
LYANDIN Valeri
40 104.0 
53
GUDKOV Anatoli
KURSAKOVA Larisa
40 99.0 
54
BAKAL Mikhail
TATARKIN Alexander
40 99.0 
55
KHOKHLOV Yuri
RUDAKOV Eugene
40 97.0 
56
DRUTS Vadim
GALAKTIONOV Dmitri
40 92.0 
57
BIZER Leonid
RISKIN Alexander
40 82.0 
58
GARKAVYI Alexander
VOLKOV Dmitri
40 73.0