XV International Bridge Tournament "SLAVA CUP"
TOP-58 Swiss Pairs:  16 rounds x 8 boards
Moscow,  "Metropol Hotel",  February 24 - 26, 2017


Table NS EW nBrd IMP Adj VP
NS EW NS EW NS EW
1
BALDURSSON Jon
HARALDSSON Sigurbjorn
DUBININ Alexander
GROMOV Andrey
8 -13 13     17.0  43.0 
2
MARASHEV Vladimir
TSONCHEV Ivan
SLIVA Vitold
VOROBEY Pavel
8 -4 4     26.0  34.0 
3
DI FRANCO Massimiliano
MANNO Andrea
KYCHANOV Valentin
ROGOV Dmitri
8 -5 5     25.0  35.0 
4
ANDREEV Yuri
SAMOKHIN Vladimir
GUSEV Slava
NIKITINA Alexandra
8 -2 2     28.0  32.0 
5
GULEVICH Anna
KHONICHEVA Elena
BASKAN Burak
SOHTORIK Yusuf
8 -24 24     6.0  54.0 
6
PEREKHREST Konstantin
SHUDNEV Andrey
AZARYEVA Elena
SERBIN Alexander
8 32 -32     60.0  0.0 
7
GALAKTIONOVA Olga
STOLBOVSKIY Sergey
KHOLOMEEV Vadim
SEMENOV Ivan
8 0 0     30.0  30.0 
8
BANIRI Ilai
KHUTORSKY Nir
ASULIN Adi
LEVI Hila
8 -10 10     20.0  40.0 
9
KOWALSKI Apolinary
ROMANSKI Jacek
BAVSHIN Igor
KHYUPPENEN Yuri
8 5 -5     35.0  25.0 
10
SENIOR Nevena
TRENDAFILOV Roumen
BERKTAS Can
KANDEMIR Isin
8 0 0     30.0  30.0 
11
RYBNIKOV Gennadi
TATARKIN Vladimir
DRIJVER Bob
NAB Bart
8 -15 15     15.0  45.0 
12
KHAZANOV Igor
LEBEDEVA Maria
HELNESS Fredrick
HELNESS Tor
8 3 -3     33.0  27.0 
13
ERIKSSON Sveinn Runar
INGIMARSSON Throstur
KAZANTSEV Oleg
MATUSHKO George
8 19 -19     49.0  11.0 
14
LORENCS Martins
RUBINS Karlis
CHUBAROVA Svetlana
RAPOPORT Vadim
8 34 -34     60.0  0.0 
15
BAKAL Mikhail
TATARKIN Alexander
VAN DEN BOS Berend
VAN LANKVELD Joris
8 -22 22     8.0  52.0 
16
GROMOVA Victoria
PONOMAREVA Tatiana
KOZLOV Sergey
PETRUNIN Alexander
8 10 -10     40.0  20.0 
17
FRIEDLANDER Ehud
LIRAN Inon
DANAILOV Diyan
STAMATOV Jerry
8 -10 10     20.0  40.0 
18
CLAIR Paolo
DE MICHELIS Luca
ROZENBLYUM Mikhail
VOROBEYCHIKOVA Olga
8 -6 6     24.0  36.0 
19
PAVLUSHKO Olga
RUDAKOVA Elena
BREWIAK Grazyna
HAYMAN Jessica
8 -1 1     29.0  31.0 
20
GUDKOV Anatoli
KURSAKOVA Larisa
CHUMAK Yuliy
ROVYSHYN Oleg
8 -18 18     12.0  48.0 
21
FRANCHI Arrigo
LANZAROTTI Massimo
VORONOV Andrey
ZAYTSEV Alexey
8 -4 4     26.0  34.0 
22
RAKHMANI Diana
YAKOVLEVA Maria
CAPPELLETTI Michael
SIGURJONSSON Julius
8 13 -13     43.0  17.0 
23
DANILEVSKIY Alexander
TYUKHLOV Igor
JANSONS Ugis
ROMANOVSKA Maija
8 1 -1     31.0  29.0 
24
REKUNOV Vladimir
ZENKEVICH Svetlana
BEKESEVICH Igor
RYBIN Sergey
8 7 -7     37.0  23.0 
25
KHOKHLOV Yuri
RUDAKOV Eugene
BIZER Leonid
RISKIN Alexander
8 7 -7 -2.0  -2.0  35.0  21.0 
26
DRUTS Vadim
GALAKTIONOV Dmitri
GERASIMOV Alexey
ORLOV Sergey
8 -26 26     4.0  56.0 
27
CAILLIAU Ivan
ZVEZDIN Zigfrid
ARTAMONOV Igor
NAYMUSHIN Andrey
8 -2 2     28.0  32.0 
28
KOSHELEV Alexey
MITYAGINA Anastasia
KONDRASHENKO Alexey
LYANDIN Valeri
8 7 -7     37.0  23.0 
29
GOMEROV Pavel
PROKHOROV Dmitri
GARKAVYI Alexander
VOLKOV Dmitri
8 14 -14     44.0  16.0 

rk pair nBrd VP
1
DUBININ Alexander
GROMOV Andrey
32 184.0 
2
BALDURSSON Jon
HARALDSSON Sigurbjorn
32 178.0 
3
PEREKHREST Konstantin
SHUDNEV Andrey
32 177.0 
4
BASKAN Burak
SOHTORIK Yusuf
32 171.0 
5
SLIVA Vitold
VOROBEY Pavel
32 165.0 
6
KYCHANOV Valentin
ROGOV Dmitri
32 160.0 
7
MARASHEV Vladimir
TSONCHEV Ivan
32 158.0 
8
DI FRANCO Massimiliano
MANNO Andrea
32 154.0 
9
ASULIN Adi
LEVI Hila
32 153.0 
10
GUSEV Slava
NIKITINA Alexandra
32 153.0 
11
LORENCS Martins
RUBINS Karlis
32 151.0 
12
ANDREEV Yuri
SAMOKHIN Vladimir
32 149.0 
13
GALAKTIONOVA Olga
STOLBOVSKIY Sergey
32 146.0 
14
KOWALSKI Apolinary
ROMANSKI Jacek
32 146.0 
15
KHOLOMEEV Vadim
SEMENOV Ivan
32 144.0 
16
VAN DEN BOS Berend
VAN LANKVELD Joris
32 142.0 
17
ERIKSSON Sveinn Runar
INGIMARSSON Throstur
32 141.0 
18
DRIJVER Bob
NAB Bart
32 139.0 
19
BANIRI Ilai
KHUTORSKY Nir
32 133.0 
20
BAVSHIN Igor
KHYUPPENEN Yuri
32 132.0 
21
GROMOVA Victoria
PONOMAREVA Tatiana
32 130.0 
22
DANAILOV Diyan
STAMATOV Jerry
32 128.0 
23
SENIOR Nevena
TRENDAFILOV Roumen
32 127.0 
24
KHAZANOV Igor
LEBEDEVA Maria
32 125.0 
25
GULEVICH Anna
KHONICHEVA Elena
32 125.0 
26
BERKTAS Can
KANDEMIR Isin
32 124.0 
27
CHUMAK Yuliy
ROVYSHYN Oleg
32 123.0 
28
HELNESS Fredrick
HELNESS Tor
32 119.0 
29
ROZENBLYUM Mikhail
VOROBEYCHIKOVA Olga
32 116.0 
30
AZARYEVA Elena
SERBIN Alexander
32 116.0 
31
GERASIMOV Alexey
ORLOV Sergey
32 113.0 
32
RAKHMANI Diana
YAKOVLEVA Maria
32 113.0 
33
RYBNIKOV Gennadi
TATARKIN Vladimir
32 111.0 
34
BREWIAK Grazyna
HAYMAN Jessica
32 109.0 
35
FRIEDLANDER Ehud
LIRAN Inon
32 108.0 
36
KOZLOV Sergey
PETRUNIN Alexander
32 108.0 
37
PAVLUSHKO Olga
RUDAKOVA Elena
32 107.0 
38
VORONOV Andrey
ZAYTSEV Alexey
32 107.0 
39
CLAIR Paolo
DE MICHELIS Luca
32 107.0 
40
REKUNOV Vladimir
ZENKEVICH Svetlana
32 104.0 
41
KAZANTSEV Oleg
MATUSHKO George
32 102.0 
42
FRANCHI Arrigo
LANZAROTTI Massimo
32 101.0 
43
DANILEVSKIY Alexander
TYUKHLOV Igor
32 99.0 
44
BAKAL Mikhail
TATARKIN Alexander
32 99.0 
45
KHOKHLOV Yuri
RUDAKOV Eugene
32 97.0 
46
JANSONS Ugis
ROMANOVSKA Maija
32 96.0 
47
CHUBAROVA Svetlana
RAPOPORT Vadim
32 91.0 
48
KOSHELEV Alexey
MITYAGINA Anastasia
32 88.0 
49
BEKESEVICH Igor
RYBIN Sergey
32 88.0 
50
GUDKOV Anatoli
KURSAKOVA Larisa
32 88.0 
51
GOMEROV Pavel
PROKHOROV Dmitri
32 86.0 
52
ARTAMONOV Igor
NAYMUSHIN Andrey
32 86.0 
53
CAPPELLETTI Michael
SIGURJONSSON Julius
32 85.0 
54
CAILLIAU Ivan
ZVEZDIN Zigfrid
32 84.0 
55
BIZER Leonid
RISKIN Alexander
32 82.0 
56
KONDRASHENKO Alexey
LYANDIN Valeri
32 73.0 
57
DRUTS Vadim
GALAKTIONOV Dmitri
32 62.0 
58
GARKAVYI Alexander
VOLKOV Dmitri
32 49.0