XV International Bridge Tournament "SLAVA CUP"
TOP-58 Swiss Pairs:  16 rounds x 8 boards
Moscow,  "Metropol Hotel",  February 24 - 26, 2017


Table NS EW nBrd IMP Adj VP
NS EW NS EW NS EW
1
VAN DEN BOS Berend
VAN LANKVELD Joris
BALDURSSON Jon
HARALDSSON Sigurbjorn
8 -11 11     19.0  41.0 
2
AZARYEVA Elena
SERBIN Alexander
SLIVA Vitold
VOROBEY Pavel
8 -15 15     15.0  45.0 
3
HELNESS Fredrick
HELNESS Tor
BAKAL Mikhail
TATARKIN Alexander
8 -9 9     21.0  39.0 
4
ERIKSSON Sveinn Runar
INGIMARSSON Throstur
GULEVICH Anna
KHONICHEVA Elena
8 -11 11     19.0  41.0 
5
DUBININ Alexander
GROMOV Andrey
DANILEVSKIY Alexander
TYUKHLOV Igor
8 29 -29     59.0  1.0 
6
DI FRANCO Massimiliano
MANNO Andrea
BASKAN Burak
SOHTORIK Yusuf
8 2 -2     32.0  28.0 
7
ROZENBLYUM Mikhail
VOROBEYCHIKOVA Olga
KYCHANOV Valentin
ROGOV Dmitri
8 -3 3     27.0  33.0 
8
BERKTAS Can
KANDEMIR Isin
BAVSHIN Igor
KHYUPPENEN Yuri
8 9 -9     39.0  21.0 
9
GUSEV Slava
NIKITINA Alexandra
KOZLOV Sergey
PETRUNIN Alexander
8 17 -17     47.0  13.0 
10
PAVLUSHKO Olga
RUDAKOVA Elena
KAZANTSEV Oleg
MATUSHKO George
8 -8 8     22.0  38.0 
11
ANDREEV Yuri
SAMOKHIN Vladimir
GUDKOV Anatoli
KURSAKOVA Larisa
8 2 -2     32.0  28.0 
12
CHUMAK Yuliy
ROVYSHYN Oleg
BANIRI Ilai
KHUTORSKY Nir
8 -1 1     29.0  31.0 
13
CLAIR Paolo
DE MICHELIS Luca
GERASIMOV Alexey
ORLOV Sergey
8 8 -8     38.0  22.0 
14
ASULIN Adi
LEVI Hila
GALAKTIONOVA Olga
STOLBOVSKIY Sergey
8 1 -1     31.0  29.0 
15
BEKESEVICH Igor
RYBIN Sergey
KOWALSKI Apolinary
ROMANSKI Jacek
8 0 0     30.0  30.0 
16
PEREKHREST Konstantin
SHUDNEV Andrey
BIZER Leonid
RISKIN Alexander
8 10 -10     40.0  20.0 
17
SENIOR Nevena
TRENDAFILOV Roumen
RYBNIKOV Gennadi
TATARKIN Vladimir
8 7 -7     37.0  23.0 
18
REKUNOV Vladimir
ZENKEVICH Svetlana
LORENCS Martins
RUBINS Karlis
8 -9 9     21.0  39.0 
19
MARASHEV Vladimir
TSONCHEV Ivan
KONDRASHENKO Alexey
LYANDIN Valeri
8 32 -32     60.0  0.0 
20
DRUTS Vadim
GALAKTIONOV Dmitri
KHOLOMEEV Vadim
SEMENOV Ivan
8 -6 6     24.0  36.0 
21
JANSONS Ugis
ROMANOVSKA Maija
GROMOVA Victoria
PONOMAREVA Tatiana
8 4 -4     34.0  26.0 
22
CAILLIAU Ivan
ZVEZDIN Zigfrid
CAPPELLETTI Michael
SIGURJONSSON Julius
8 -13 13     17.0  43.0 
23
DRIJVER Bob
NAB Bart
KOSHELEV Alexey
MITYAGINA Anastasia
8 3 -3     33.0  27.0 
24
VORONOV Andrey
ZAYTSEV Alexey
BREWIAK Grazyna
HAYMAN Jessica
8 -10 10     20.0  40.0 
25
KHAZANOV Igor
LEBEDEVA Maria
CHUBAROVA Svetlana
RAPOPORT Vadim
8 -10 10     20.0  40.0 
26
GOMEROV Pavel
PROKHOROV Dmitri
FRIEDLANDER Ehud
LIRAN Inon
8 -12 12     18.0  42.0 
27
DANAILOV Diyan
STAMATOV Jerry
KHOKHLOV Yuri
RUDAKOV Eugene
8 0 0     30.0  30.0 
28
GARKAVYI Alexander
VOLKOV Dmitri
FRANCHI Arrigo
LANZAROTTI Massimo
8 1 -1     31.0  29.0 
29
RAKHMANI Diana
YAKOVLEVA Maria
ARTAMONOV Igor
NAYMUSHIN Andrey
8 6 -6     36.0  24.0 

rk pair nBrd VP
1
DUBININ Alexander
GROMOV Andrey
16 109.0 
2
SLIVA Vitold
VOROBEY Pavel
16 103.0 
3
BALDURSSON Jon
HARALDSSON Sigurbjorn
16 101.0 
4
GULEVICH Anna
KHONICHEVA Elena
16 91.0 
5
BAKAL Mikhail
TATARKIN Alexander
16 91.0 
6
GUSEV Slava
NIKITINA Alexandra
16 89.0 
7
MARASHEV Vladimir
TSONCHEV Ivan
16 84.0 
8
BERKTAS Can
KANDEMIR Isin
16 82.0 
9
DI FRANCO Massimiliano
MANNO Andrea
16 80.0 
10
VAN DEN BOS Berend
VAN LANKVELD Joris
16 79.0 
11
KYCHANOV Valentin
ROGOV Dmitri
16 78.0 
12
KAZANTSEV Oleg
MATUSHKO George
16 78.0 
13
AZARYEVA Elena
SERBIN Alexander
16 75.0 
14
HELNESS Fredrick
HELNESS Tor
16 75.0 
15
BASKAN Burak
SOHTORIK Yusuf
16 74.0 
16
ERIKSSON Sveinn Runar
INGIMARSSON Throstur
16 73.0 
17
ROZENBLYUM Mikhail
VOROBEYCHIKOVA Olga
16 73.0 
18
ANDREEV Yuri
SAMOKHIN Vladimir
16 72.0 
19
CLAIR Paolo
DE MICHELIS Luca
16 71.0 
20
PEREKHREST Konstantin
SHUDNEV Andrey
16 69.0 
21
BANIRI Ilai
KHUTORSKY Nir
16 65.0 
22
ASULIN Adi
LEVI Hila
16 64.0 
23
SENIOR Nevena
TRENDAFILOV Roumen
16 64.0 
24
LORENCS Martins
RUBINS Karlis
16 64.0 
25
GUDKOV Anatoli
KURSAKOVA Larisa
16 64.0 
26
CHUMAK Yuliy
ROVYSHYN Oleg
16 64.0 
27
BAVSHIN Igor
KHYUPPENEN Yuri
16 63.0 
28
PAVLUSHKO Olga
RUDAKOVA Elena
16 62.0 
29
BEKESEVICH Igor
RYBIN Sergey
16 61.0 
30
GALAKTIONOVA Olga
STOLBOVSKIY Sergey
16 60.0 
31
CAPPELLETTI Michael
SIGURJONSSON Julius
16 60.0 
32
KOWALSKI Apolinary
ROMANSKI Jacek
16 59.0 
33
KHOLOMEEV Vadim
SEMENOV Ivan
16 56.0 
34
GERASIMOV Alexey
ORLOV Sergey
16 55.0 
35
KOZLOV Sergey
PETRUNIN Alexander
16 54.0 
36
JANSONS Ugis
ROMANOVSKA Maija
16 53.0 
37
BREWIAK Grazyna
HAYMAN Jessica
16 52.0 
38
RYBNIKOV Gennadi
TATARKIN Vladimir
16 50.0 
39
CHUBAROVA Svetlana
RAPOPORT Vadim
16 50.0 
40
DANILEVSKIY Alexander
TYUKHLOV Igor
16 49.0 
41
DRIJVER Bob
NAB Bart
16 48.0 
42
FRIEDLANDER Ehud
LIRAN Inon
16 48.0 
43
REKUNOV Vladimir
ZENKEVICH Svetlana
16 47.0 
44
BIZER Leonid
RISKIN Alexander
16 47.0 
45
GROMOVA Victoria
PONOMAREVA Tatiana
16 44.0 
46
DRUTS Vadim
GALAKTIONOV Dmitri
16 44.0 
47
KOSHELEV Alexey
MITYAGINA Anastasia
16 41.0 
48
DANAILOV Diyan
STAMATOV Jerry
16 38.0 
49
KHOKHLOV Yuri
RUDAKOV Eugene
16 36.0 
50
RAKHMANI Diana
YAKOVLEVA Maria
16 36.0 
51
CAILLIAU Ivan
ZVEZDIN Zigfrid
16 35.0 
52
VORONOV Andrey
ZAYTSEV Alexey
16 34.0 
53
GARKAVYI Alexander
VOLKOV Dmitri
16 33.0 
54
KHAZANOV Igor
LEBEDEVA Maria
16 32.0 
55
FRANCHI Arrigo
LANZAROTTI Massimo
16 29.0 
56
GOMEROV Pavel
PROKHOROV Dmitri
16 28.0 
57
ARTAMONOV Igor
NAYMUSHIN Andrey
16 24.0 
58
KONDRASHENKO Alexey
LYANDIN Valeri
16 20.0