The XXI Russian Youth Pairs Championship
Swiss Pairs:  19 rounds x 4 boards
Moscow region, Zvenigorod,  September 7 - 8, 2019Table NS EW nBrd IMP Adj VP
NS EW NS EW NS EW
1
KOPKA Kacper
CICHY Krzysztof
IHER Kati
LAURIKAINEN Ingrid
4 8 -8     14.18  5.82 
2
ZVEZDIN Zigfrid
POSTOVALOV Ilia
SMIRNOVA Polina
VINOGRADOVA Maria
4 12 -12     15.74  4.26 
3
OVSIENKO Sergei
POTEMKIN Aleksei
KIELBASA Tomasz
BAZYLUK Jakub
4 -24 24     1.03  18.97 
4
STRAUME Toms
OZOLINS Pauls Eriks
MIRONOV Artem
KARIAKIN Alexander
4 1 -1     10.61  9.39 
5
VILUNAS Eriks
VEBERS Karlis Vilhelms
ERASTOVA Anastasia
MANUKYAN Karen
4 3 -3     11.76  8.24 
6
ROMANOV Michael
PAZUKHIN Viktor
PEDMANSON Albert
PEDMANSON Herman
4 -2 2     8.80  11.20 
7
SKARZHINSKII Nikolai
VYSHESLAVOV Ivan
PATREUHA Jakub
PATREUHA Patryk
4 -5 5     7.20  12.80 
8
ANTIPOVA Evgeniya
KOSTINA Alena
VAHK Jasper
LUHAORG Raigo
4 0 0     10.00  10.00 
9
AUSHEV Egor
TABATADZE Maksim
YUN Irina
ZOLOTAREV Sergey
4 6 -6     13.28  6.72 
10
STOLYAROV Egor
TATARKIN Ivan
STASHENKOVA Ekaterina
MITIN Vladislav
4 -6 6     6.72  13.28 
11
ZUBOV Vsevolod
MATUSHKO Sergey
MANINA Antonina
NICHIK Michail
4 27 -27     19.52  0.48 
12
IHER Mirjam
ZVOROVSKI Rao
SHCHUKIN Daniil
DEMIN Fedor
4 -2 2     8.80  11.20 
13
BABOSHINA Anna
IGNATEVA Alena
PETROVA Anastasia
GIRCHEV Ilya
4 -2 2     8.80  11.20 
14
ROMANOVA Yulia
KOSHKINA Alena
PLOTNIKOV Dmitry
RYZHKOVA Daria
4 -7 7     6.26  13.74 
15
SHILO Anna
DOLGIKH Artem
YAKUNINA Anna
KOSTINA Anastasiya
4 -2 2     8.80  11.20 
16
UUSTARE Tonu
MAE Trevor
MYATLEV Alexey
REZNIKOV Daniil
4 2 -2     11.20  8.80 
17
KREITALS Rainers
BROKA Sandra Elvira
SIT
OUT
4 0 0     12.00  0.00 

rk pair nBrd VP
1
KOPKA Kacper
CICHY Krzysztof
32 113.99 
2
ZVEZDIN Zigfrid
POSTOVALOV Ilia
32 107.39 
3
KIELBASA Tomasz
BAZYLUK Jakub
32 104.38 
4
STRAUME Toms
OZOLINS Pauls Eriks
32 95.94 
5
IHER Kati
LAURIKAINEN Ingrid
32 95.06 
6
VILUNAS Eriks
VEBERS Karlis Vilhelms
32 94.65 
7
SMIRNOVA Polina
VINOGRADOVA Maria
32 91.02 
8
MIRONOV Artem
KARIAKIN Alexander
32 88.87 
9
ERASTOVA Anastasia
MANUKYAN Karen
32 87.66 
10
ROMANOV Michael
PAZUKHIN Viktor
32 87.38 
11
PATREUHA Jakub
PATREUHA Patryk
32 87.32 
12
OVSIENKO Sergei
POTEMKIN Aleksei
32 86.69 
13
PEDMANSON Albert
PEDMANSON Herman
32 86.23 
14
ZUBOV Vsevolod
MATUSHKO Sergey
32 86.05 
15
SKARZHINSKII Nikolai
VYSHESLAVOV Ivan
32 84.64 
16
AUSHEV Egor
TABATADZE Maksim
32 84.61 
17
ANTIPOVA Evgeniya
KOSTINA Alena
32 81.81 
18
VAHK Jasper
LUHAORG Raigo
32 81.63 
19
STASHENKOVA Ekaterina
MITIN Vladislav
32 81.41 
20
YUN Irina
ZOLOTAREV Sergey
32 77.20 
21
STOLYAROV Egor
TATARKIN Ivan
32 75.87 
22
IHER Mirjam
ZVOROVSKI Rao
32 72.40 
23
SHCHUKIN Daniil
DEMIN Fedor
32 71.81 
24
BABOSHINA Anna
IGNATEVA Alena
32 69.24 
25
PLOTNIKOV Dmitry
RYZHKOVA Daria
32 68.70 
26
PETROVA Anastasia
GIRCHEV Ilya
32 68.14 
27
KREITALS Rainers
BROKA Sandra Elvira
32 63.25 
28
ROMANOVA Yulia
KOSHKINA Alena
32 62.84 
29
UUSTARE Tonu
MAE Trevor
32 61.94 
30
MANINA Antonina
NICHIK Michail
32 61.88 
31
SHILO Anna
DOLGIKH Artem
32 61.32 
32
YAKUNINA Anna
KOSTINA Anastasiya
32 59.21 
33
MYATLEV Alexey
REZNIKOV Daniil
32 55.47