The XXI Russian Youth Pairs Championship
Swiss Pairs:  19 rounds x 4 boards
Moscow region, Zvenigorod,  September 7 - 8, 2019Table NS EW nBrd IMP Adj VP
NS EW NS EW NS EW
1
KOPKA Kacper
CICHY Krzysztof
BABOSHINA Anna
IGNATEVA Alena
4 8 -8     14.18  5.82 
2
ZVEZDIN Zigfrid
POSTOVALOV Ilia
STOLYAROV Egor
TATARKIN Ivan
4 -9 9     5.40  14.60 
3
PATREUHA Jakub
PATREUHA Patryk
PLOTNIKOV Dmitry
RYZHKOVA Daria
4 6 -6     13.28  6.72 
4
ZUBOV Vsevolod
MATUSHKO Sergey
MYATLEV Alexey
REZNIKOV Daniil
4 0 0     10.00  10.00 
5
VAHK Jasper
LUHAORG Raigo
IHER Mirjam
ZVOROVSKI Rao
4 10 -10     15.00  5.00 
6
STRAUME Toms
OZOLINS Pauls Eriks
AUSHEV Egor
TABATADZE Maksim
4 7 -7     13.74  6.26 
7
KIELBASA Tomasz
BAZYLUK Jakub
KREITALS Rainers
BROKA Sandra Elvira
4 10 -10     15.00  5.00 
8
STASHENKOVA Ekaterina
MITIN Vladislav
ROMANOV Michael
PAZUKHIN Viktor
4 -10 10     5.00  15.00 
9
OVSIENKO Sergei
POTEMKIN Aleksei
SKARZHINSKII Nikolai
VYSHESLAVOV Ivan
4 9 -9     14.60  5.40 
10
SHILO Anna
DOLGIKH Artem
SHCHUKIN Daniil
DEMIN Fedor
4 -9 9     5.40  14.60 
11
SMIRNOVA Polina
VINOGRADOVA Maria
MANINA Antonina
NICHIK Michail
4 12 -12     15.74  4.26 
12
YUN Irina
ZOLOTAREV Sergey
MIRONOV Artem
KARIAKIN Alexander
4 10 -10     15.00  5.00 
13
PEDMANSON Albert
PEDMANSON Herman
PETROVA Anastasia
GIRCHEV Ilya
4 -6 6     6.72  13.28 
14
UUSTARE Tonu
MAE Trevor
IHER Kati
LAURIKAINEN Ingrid
4 -15 15     3.27  16.73 
15
ANTIPOVA Evgeniya
KOSTINA Alena
ROMANOVA Yulia
KOSHKINA Alena
4 1 -1     10.61  9.39 
16
YAKUNINA Anna
KOSTINA Anastasiya
VILUNAS Eriks
VEBERS Karlis Vilhelms
4 -24 24     1.03  18.97 
17
ERASTOVA Anastasia
MANUKYAN Karen
SIT
OUT
4 0 0     12.00  0.00 

rk pair nBrd VP
1
KOPKA Kacper
CICHY Krzysztof
72 240.61 
2
PATREUHA Jakub
PATREUHA Patryk
72 215.85 
3
VAHK Jasper
LUHAORG Raigo
72 211.77 
4
ZVEZDIN Zigfrid
POSTOVALOV Ilia
72 208.24 
5
ZUBOV Vsevolod
MATUSHKO Sergey
72 207.89 
6
STRAUME Toms
OZOLINS Pauls Eriks
72 201.72 
7
KIELBASA Tomasz
BAZYLUK Jakub
72 200.67 
8
STOLYAROV Egor
TATARKIN Ivan
72 199.39 
9
ROMANOV Michael
PAZUKHIN Viktor
72 193.51 
10
OVSIENKO Sergei
POTEMKIN Aleksei
72 191.87 
11
IHER Mirjam
ZVOROVSKI Rao
72 191.12 
12
BABOSHINA Anna
IGNATEVA Alena
72 188.70 
13
SMIRNOVA Polina
VINOGRADOVA Maria
72 185.03 
14
SHCHUKIN Daniil
DEMIN Fedor
72 184.11 
15
PLOTNIKOV Dmitry
RYZHKOVA Daria
72 183.63 
16
IHER Kati
LAURIKAINEN Ingrid
72 183.54 
17
YUN Irina
ZOLOTAREV Sergey
72 182.54 
18
SKARZHINSKII Nikolai
VYSHESLAVOV Ivan
72 181.91 
19
AUSHEV Egor
TABATADZE Maksim
72 180.11 
20
ERASTOVA Anastasia
MANUKYAN Karen
72 179.19 
21
VILUNAS Eriks
VEBERS Karlis Vilhelms
72 178.58 
22
STASHENKOVA Ekaterina
MITIN Vladislav
72 177.69 
23
PEDMANSON Albert
PEDMANSON Herman
72 174.80 
24
KREITALS Rainers
BROKA Sandra Elvira
72 174.75 
25
ANTIPOVA Evgeniya
KOSTINA Alena
72 174.69 
26
MIRONOV Artem
KARIAKIN Alexander
72 173.93 
27
ROMANOVA Yulia
KOSHKINA Alena
72 169.67 
28
PETROVA Anastasia
GIRCHEV Ilya
72 163.44 
29
UUSTARE Tonu
MAE Trevor
72 146.28 
30
MANINA Antonina
NICHIK Michail
72 142.75 
31
MYATLEV Alexey
REZNIKOV Daniil
72 142.69 
32
SHILO Anna
DOLGIKH Artem
72 125.61 
33
YAKUNINA Anna
KOSTINA Anastasiya
72 119.72