The XXI Russian Youth Pairs Championship
Swiss Pairs:  19 rounds x 4 boards
Moscow region, Zvenigorod,  September 7 - 8, 2019Table NS EW nBrd IMP Adj VP
NS EW NS EW NS EW
1
KOPKA Kacper
CICHY Krzysztof
IHER Mirjam
ZVOROVSKI Rao
4 12 -12     15.74  4.26 
2
ZVEZDIN Zigfrid
POSTOVALOV Ilia
BABOSHINA Anna
IGNATEVA Alena
4 -2 2     8.80  11.20 
3
VAHK Jasper
LUHAORG Raigo
STRAUME Toms
OZOLINS Pauls Eriks
4 -7 7     6.26  13.74 
4
PATREUHA Jakub
PATREUHA Patryk
KREITALS Rainers
BROKA Sandra Elvira
4 17 -17     17.31  2.69 
5
ZUBOV Vsevolod
MATUSHKO Sergey
AUSHEV Egor
TABATADZE Maksim
4 7 -7     13.74  6.26 
6
KIELBASA Tomasz
BAZYLUK Jakub
SHCHUKIN Daniil
DEMIN Fedor
4 8 -8     14.18  5.82 
7
ROMANOV Michael
PAZUKHIN Viktor
PLOTNIKOV Dmitry
RYZHKOVA Daria
4 0 0     10.00  10.00 
8
SMIRNOVA Polina
VINOGRADOVA Maria
STOLYAROV Egor
TATARKIN Ivan
4 -20 20     1.91  18.09 
9
OVSIENKO Sergei
POTEMKIN Aleksei
MIRONOV Artem
KARIAKIN Alexander
4 5 -5     12.80  7.20 
10
ANTIPOVA Evgeniya
KOSTINA Alena
IHER Kati
LAURIKAINEN Ingrid
4 -14 14     3.58  16.42 
11
ERASTOVA Anastasia
MANUKYAN Karen
SHILO Anna
DOLGIKH Artem
4 -6 6     6.72  13.28 
12
STASHENKOVA Ekaterina
MITIN Vladislav
YAKUNINA Anna
KOSTINA Anastasiya
4 5 -5     12.80  7.20 
13
SKARZHINSKII Nikolai
VYSHESLAVOV Ivan
MYATLEV Alexey
REZNIKOV Daniil
4 25 -25     19.16  0.84 
14
YUN Irina
ZOLOTAREV Sergey
UUSTARE Tonu
MAE Trevor
4 5 -5     12.80  7.20 
15
VILUNAS Eriks
VEBERS Karlis Vilhelms
MANINA Antonina
NICHIK Michail
4 -10 10     5.00  15.00 
16
ROMANOVA Yulia
KOSHKINA Alena
PETROVA Anastasia
GIRCHEV Ilya
4 -4 4     7.71  12.29 
17
PEDMANSON Albert
PEDMANSON Herman
SIT
OUT
4 0 0     12.00  0.00 

rk pair nBrd VP
1
KOPKA Kacper
CICHY Krzysztof
68 226.43 
2
ZVEZDIN Zigfrid
POSTOVALOV Ilia
68 202.84 
3
PATREUHA Jakub
PATREUHA Patryk
68 202.57 
4
ZUBOV Vsevolod
MATUSHKO Sergey
68 197.89 
5
VAHK Jasper
LUHAORG Raigo
68 196.77 
6
STRAUME Toms
OZOLINS Pauls Eriks
68 187.98 
7
IHER Mirjam
ZVOROVSKI Rao
68 186.12 
8
KIELBASA Tomasz
BAZYLUK Jakub
68 185.67 
9
STOLYAROV Egor
TATARKIN Ivan
68 184.79 
10
BABOSHINA Anna
IGNATEVA Alena
68 182.88 
11
ROMANOV Michael
PAZUKHIN Viktor
68 178.51 
12
OVSIENKO Sergei
POTEMKIN Aleksei
68 177.27 
13
PLOTNIKOV Dmitry
RYZHKOVA Daria
68 176.91 
14
SKARZHINSKII Nikolai
VYSHESLAVOV Ivan
68 176.51 
15
AUSHEV Egor
TABATADZE Maksim
68 173.85 
16
STASHENKOVA Ekaterina
MITIN Vladislav
68 172.69 
17
KREITALS Rainers
BROKA Sandra Elvira
68 169.75 
18
SHCHUKIN Daniil
DEMIN Fedor
68 169.51 
19
SMIRNOVA Polina
VINOGRADOVA Maria
68 169.29 
20
MIRONOV Artem
KARIAKIN Alexander
68 168.93 
21
PEDMANSON Albert
PEDMANSON Herman
68 168.08 
22
YUN Irina
ZOLOTAREV Sergey
68 167.54 
23
ERASTOVA Anastasia
MANUKYAN Karen
68 167.19 
24
IHER Kati
LAURIKAINEN Ingrid
68 166.81 
25
ANTIPOVA Evgeniya
KOSTINA Alena
68 164.08 
26
ROMANOVA Yulia
KOSHKINA Alena
68 160.28 
27
VILUNAS Eriks
VEBERS Karlis Vilhelms
68 159.61 
28
PETROVA Anastasia
GIRCHEV Ilya
68 150.16 
29
UUSTARE Tonu
MAE Trevor
68 143.01 
30
MANINA Antonina
NICHIK Michail
68 138.49 
31
MYATLEV Alexey
REZNIKOV Daniil
68 132.69 
32
SHILO Anna
DOLGIKH Artem
68 120.21 
33
YAKUNINA Anna
KOSTINA Anastasiya
68 118.69