The XXI Russian Youth Pairs Championship
Swiss Pairs:  19 rounds x 4 boards
Moscow region, Zvenigorod,  September 7 - 8, 2019Table NS EW nBrd IMP Adj VP
NS EW NS EW NS EW
1
KOPKA Kacper
CICHY Krzysztof
VAHK Jasper
LUHAORG Raigo
4 -18 18     2.41  17.59 
2
ZVEZDIN Zigfrid
POSTOVALOV Ilia
IHER Mirjam
ZVOROVSKI Rao
4 -6 6     6.72  13.28 
3
PATREUHA Jakub
PATREUHA Patryk
SMIRNOVA Polina
VINOGRADOVA Maria
4 -7 7     6.26  13.74 
4
KIELBASA Tomasz
BAZYLUK Jakub
STOLYAROV Egor
TATARKIN Ivan
4 -8 8     5.82  14.18 
5
STRAUME Toms
OZOLINS Pauls Eriks
ROMANOV Michael
PAZUKHIN Viktor
4 -9 9     5.40  14.60 
6
ZUBOV Vsevolod
MATUSHKO Sergey
SKARZHINSKII Nikolai
VYSHESLAVOV Ivan
4 10 -10     15.00  5.00 
7
PEDMANSON Albert
PEDMANSON Herman
KREITALS Rainers
BROKA Sandra Elvira
4 -22 22     1.45  18.55 
8
STASHENKOVA Ekaterina
MITIN Vladislav
MIRONOV Artem
KARIAKIN Alexander
4 3 -3     11.76  8.24 
9
OVSIENKO Sergei
POTEMKIN Aleksei
AUSHEV Egor
TABATADZE Maksim
4 -3 3     8.24  11.76 
10
ERASTOVA Anastasia
MANUKYAN Karen
ANTIPOVA Evgeniya
KOSTINA Alena
4 -8 8     5.82  14.18 
11
BABOSHINA Anna
IGNATEVA Alena
MANINA Antonina
NICHIK Michail
4 12 -12     15.74  4.26 
12
PLOTNIKOV Dmitry
RYZHKOVA Daria
SHILO Anna
DOLGIKH Artem
4 8 -8     14.18  5.82 
13
VILUNAS Eriks
VEBERS Karlis Vilhelms
MYATLEV Alexey
REZNIKOV Daniil
4 -6 6     6.72  13.28 
14
YUN Irina
ZOLOTAREV Sergey
PETROVA Anastasia
GIRCHEV Ilya
4 16 -16     17.03  2.97 
15
SHCHUKIN Daniil
DEMIN Fedor
YAKUNINA Anna
KOSTINA Anastasiya
4 9 -9     14.60  5.40 
16
ROMANOVA Yulia
KOSHKINA Alena
UUSTARE Tonu
MAE Trevor
4 -3 3     8.24  11.76 
17
IHER Kati
LAURIKAINEN Ingrid
SIT
OUT
4 0 0     12.00  0.00 

rk pair nBrd VP
1
KOPKA Kacper
CICHY Krzysztof
60 192.36 
2
ZVEZDIN Zigfrid
POSTOVALOV Ilia
60 191.07 
3
VAHK Jasper
LUHAORG Raigo
60 173.48 
4
ZUBOV Vsevolod
MATUSHKO Sergey
60 169.55 
5
PATREUHA Jakub
PATREUHA Patryk
60 169.52 
6
ROMANOV Michael
PAZUKHIN Viktor
60 168.20 
7
SMIRNOVA Polina
VINOGRADOVA Maria
60 165.71 
8
KIELBASA Tomasz
BAZYLUK Jakub
60 163.25 
9
IHER Mirjam
ZVOROVSKI Rao
60 162.17 
10
KREITALS Rainers
BROKA Sandra Elvira
60 161.66 
11
STOLYAROV Egor
TATARKIN Ivan
60 161.30 
12
STRAUME Toms
OZOLINS Pauls Eriks
60 159.64 
13
STASHENKOVA Ekaterina
MITIN Vladislav
60 155.63 
14
SKARZHINSKII Nikolai
VYSHESLAVOV Ivan
60 155.19 
15
PLOTNIKOV Dmitry
RYZHKOVA Daria
60 155.15 
16
BABOSHINA Anna
IGNATEVA Alena
60 153.84 
17
ANTIPOVA Evgeniya
KOSTINA Alena
60 152.79 
18
OVSIENKO Sergei
POTEMKIN Aleksei
60 152.18 
19
PEDMANSON Albert
PEDMANSON Herman
60 151.46 
20
YUN Irina
ZOLOTAREV Sergey
60 151.16 
21
AUSHEV Egor
TABATADZE Maksim
60 150.86 
22
MIRONOV Artem
KARIAKIN Alexander
60 148.93 
23
SHCHUKIN Daniil
DEMIN Fedor
60 148.31 
24
ERASTOVA Anastasia
MANUKYAN Karen
60 145.87 
25
IHER Kati
LAURIKAINEN Ingrid
60 143.67 
26
VILUNAS Eriks
VEBERS Karlis Vilhelms
60 142.61 
27
ROMANOVA Yulia
KOSHKINA Alena
60 139.29 
28
UUSTARE Tonu
MAE Trevor
60 128.61 
29
MYATLEV Alexey
REZNIKOV Daniil
60 126.45 
30
PETROVA Anastasia
GIRCHEV Ilya
60 124.59 
31
MANINA Antonina
NICHIK Michail
60 116.77 
32
SHILO Anna
DOLGIKH Artem
60 103.66 
33
YAKUNINA Anna
KOSTINA Anastasiya
60 95.07