The XXI Russian Youth Pairs Championship
Swiss Pairs:  19 rounds x 4 boards
Moscow region, Zvenigorod,  September 7 - 8, 2019Table NS EW nBrd IMP Adj VP
NS EW NS EW NS EW
1
ROMANOVA Yulia
KOSHKINA Alena
AUSHEV Egor
TABATADZE Maksim
4 -11 11     4.62  15.38 
2
OVSIENKO Sergei
POTEMKIN Aleksei
ZVEZDIN Zigfrid
POSTOVALOV Ilia
4 -4 4     7.71  12.29 
3
SMIRNOVA Polina
VINOGRADOVA Maria
KIELBASA Tomasz
BAZYLUK Jakub
4 -7 7     6.26  13.74 
4
KOPKA Kacper
CICHY Krzysztof
STOLYAROV Egor
TATARKIN Ivan
4 11 -11     15.38  4.62 
5
ROMANOV Michael
PAZUKHIN Viktor
ZUBOV Vsevolod
MATUSHKO Sergey
4 -9 9     5.40  14.60 
6
KREITALS Rainers
BROKA Sandra Elvira
MYATLEV Alexey
REZNIKOV Daniil
4 29 -29     19.85  0.15 
7
SHCHUKIN Daniil
DEMIN Fedor
ANTIPOVA Evgeniya
KOSTINA Alena
4 -9 9     5.40  14.60 
8
PATREUHA Jakub
PATREUHA Patryk
IHER Mirjam
ZVOROVSKI Rao
4 -9 9     5.40  14.60 
9
MANINA Antonina
NICHIK Michail
SKARZHINSKII Nikolai
VYSHESLAVOV Ivan
4 -22 22     1.45  18.55 
10
ERASTOVA Anastasia
MANUKYAN Karen
PLOTNIKOV Dmitry
RYZHKOVA Daria
4 2 -2     11.20  8.80 
11
PEDMANSON Albert
PEDMANSON Herman
UUSTARE Tonu
MAE Trevor
4 12 -12     15.74  4.26 
12
BABOSHINA Anna
IGNATEVA Alena
MIRONOV Artem
KARIAKIN Alexander
4 10 -10     15.00  5.00 
13
IHER Kati
LAURIKAINEN Ingrid
VILUNAS Eriks
VEBERS Karlis Vilhelms
4 -9 9     5.40  14.60 
14
SHILO Anna
DOLGIKH Artem
STASHENKOVA Ekaterina
MITIN Vladislav
4 5 -5     12.80  7.20 
15
STRAUME Toms
OZOLINS Pauls Eriks
YUN Irina
ZOLOTAREV Sergey
4 5 -5     12.80  7.20 
16
VAHK Jasper
LUHAORG Raigo
YAKUNINA Anna
KOSTINA Anastasiya
4 19 -19     17.84  2.16 
17
PETROVA Anastasia
GIRCHEV Ilya
SIT
OUT
4 0 0     12.00  0.00 

rk pair nBrd VP
1
KREITALS Rainers
BROKA Sandra Elvira
4 19.85 
2
SKARZHINSKII Nikolai
VYSHESLAVOV Ivan
4 18.55 
3
VAHK Jasper
LUHAORG Raigo
4 17.84 
4
PEDMANSON Albert
PEDMANSON Herman
4 15.74 
5
KOPKA Kacper
CICHY Krzysztof
4 15.38 
6
AUSHEV Egor
TABATADZE Maksim
4 15.38 
7
BABOSHINA Anna
IGNATEVA Alena
4 15.00 
8
VILUNAS Eriks
VEBERS Karlis Vilhelms
4 14.60 
9
ANTIPOVA Evgeniya
KOSTINA Alena
4 14.60 
10
ZUBOV Vsevolod
MATUSHKO Sergey
4 14.60 
11
IHER Mirjam
ZVOROVSKI Rao
4 14.60 
12
KIELBASA Tomasz
BAZYLUK Jakub
4 13.74 
13
STRAUME Toms
OZOLINS Pauls Eriks
4 12.80 
14
SHILO Anna
DOLGIKH Artem
4 12.80 
15
ZVEZDIN Zigfrid
POSTOVALOV Ilia
4 12.29 
16
PETROVA Anastasia
GIRCHEV Ilya
4 12.00 
17
ERASTOVA Anastasia
MANUKYAN Karen
4 11.20 
18
PLOTNIKOV Dmitry
RYZHKOVA Daria
4 8.80 
19
OVSIENKO Sergei
POTEMKIN Aleksei
4 7.71 
20
STASHENKOVA Ekaterina
MITIN Vladislav
4 7.20 
21
YUN Irina
ZOLOTAREV Sergey
4 7.20 
22
SMIRNOVA Polina
VINOGRADOVA Maria
4 6.26 
23
IHER Kati
LAURIKAINEN Ingrid
4 5.40 
24
ROMANOV Michael
PAZUKHIN Viktor
4 5.40 
25
PATREUHA Jakub
PATREUHA Patryk
4 5.40 
26
SHCHUKIN Daniil
DEMIN Fedor
4 5.40 
27
MIRONOV Artem
KARIAKIN Alexander
4 5.00 
28
ROMANOVA Yulia
KOSHKINA Alena
4 4.62 
29
STOLYAROV Egor
TATARKIN Ivan
4 4.62 
30
UUSTARE Tonu
MAE Trevor
4 4.26 
31
YAKUNINA Anna
KOSTINA Anastasiya
4 2.16 
32
MANINA Antonina
NICHIK Michail
4 1.45 
33
MYATLEV Alexey
REZNIKOV Daniil
4 0.15