The XXI Russian Youth Pairs Championship
Swiss Pairs:  19 rounds x 4 boards
Moscow region, Zvenigorod,  September 7 - 8, 2019Table NS EW nBrd IMP Adj VP
NS EW NS EW NS EW
1
KREITALS Rainers
BROKA Sandra Elvira
SKARZHINSKII Nikolai
VYSHESLAVOV Ivan
4 -8 8     5.82  14.18 
2
VAHK Jasper
LUHAORG Raigo
PEDMANSON Albert
PEDMANSON Herman
4 -7 7     6.26  13.74 
3
KOPKA Kacper
CICHY Krzysztof
AUSHEV Egor
TABATADZE Maksim
4 12 -12     15.74  4.26 
4
BABOSHINA Anna
IGNATEVA Alena
ANTIPOVA Evgeniya
KOSTINA Alena
4 -4 4     7.71  12.29 
5
VILUNAS Eriks
VEBERS Karlis Vilhelms
IHER Mirjam
ZVOROVSKI Rao
4 17 -17     17.31  2.69 
6
ZUBOV Vsevolod
MATUSHKO Sergey
KIELBASA Tomasz
BAZYLUK Jakub
4 -16 16     2.97  17.03 
7
STRAUME Toms
OZOLINS Pauls Eriks
SHILO Anna
DOLGIKH Artem
4 13 -13     16.09  3.91 
8
ZVEZDIN Zigfrid
POSTOVALOV Ilia
PETROVA Anastasia
GIRCHEV Ilya
4 23 -23     18.76  1.24 
9
ERASTOVA Anastasia
MANUKYAN Karen
OVSIENKO Sergei
POTEMKIN Aleksei
4 6 -6     13.28  6.72 
10
PLOTNIKOV Dmitry
RYZHKOVA Daria
STASHENKOVA Ekaterina
MITIN Vladislav
4 -9 9     5.40  14.60 
11
YUN Irina
ZOLOTAREV Sergey
SMIRNOVA Polina
VINOGRADOVA Maria
4 -17 17     2.69  17.31 
12
ROMANOV Michael
PAZUKHIN Viktor
PATREUHA Jakub
PATREUHA Patryk
4 1 -1     10.61  9.39 
13
IHER Kati
LAURIKAINEN Ingrid
SHCHUKIN Daniil
DEMIN Fedor
4 14 -14     16.42  3.58 
14
MIRONOV Artem
KARIAKIN Alexander
ROMANOVA Yulia
KOSHKINA Alena
4 -20 20     1.91  18.09 
15
STOLYAROV Egor
TATARKIN Ivan
UUSTARE Tonu
MAE Trevor
4 0 0     10.00  10.00 
16
YAKUNINA Anna
KOSTINA Anastasiya
MANINA Antonina
NICHIK Michail
4 -15 15     3.27  16.73 
17
MYATLEV Alexey
REZNIKOV Daniil
SIT
OUT
4 0 0     12.00  0.00 

rk pair nBrd VP
1
SKARZHINSKII Nikolai
VYSHESLAVOV Ivan
8 32.73 
2
VILUNAS Eriks
VEBERS Karlis Vilhelms
8 31.91 
3
KOPKA Kacper
CICHY Krzysztof
8 31.12 
4
ZVEZDIN Zigfrid
POSTOVALOV Ilia
8 31.05 
5
KIELBASA Tomasz
BAZYLUK Jakub
8 30.77 
6
PEDMANSON Albert
PEDMANSON Herman
8 29.48 
7
STRAUME Toms
OZOLINS Pauls Eriks
8 28.89 
8
ANTIPOVA Evgeniya
KOSTINA Alena
8 26.89 
9
KREITALS Rainers
BROKA Sandra Elvira
8 25.67 
10
ERASTOVA Anastasia
MANUKYAN Karen
8 24.48 
11
VAHK Jasper
LUHAORG Raigo
8 24.10 
12
SMIRNOVA Polina
VINOGRADOVA Maria
8 23.57 
13
ROMANOVA Yulia
KOSHKINA Alena
8 22.71 
14
BABOSHINA Anna
IGNATEVA Alena
8 22.71 
15
IHER Kati
LAURIKAINEN Ingrid
8 21.82 
16
STASHENKOVA Ekaterina
MITIN Vladislav
8 21.80 
17
AUSHEV Egor
TABATADZE Maksim
8 19.64 
18
MANINA Antonina
NICHIK Michail
8 18.18 
19
ZUBOV Vsevolod
MATUSHKO Sergey
8 17.57 
20
IHER Mirjam
ZVOROVSKI Rao
8 17.29 
21
SHILO Anna
DOLGIKH Artem
8 16.71 
22
ROMANOV Michael
PAZUKHIN Viktor
8 16.01 
23
PATREUHA Jakub
PATREUHA Patryk
8 14.79 
24
STOLYAROV Egor
TATARKIN Ivan
8 14.62 
25
OVSIENKO Sergei
POTEMKIN Aleksei
8 14.43 
26
UUSTARE Tonu
MAE Trevor
8 14.26 
27
PLOTNIKOV Dmitry
RYZHKOVA Daria
8 14.20 
28
PETROVA Anastasia
GIRCHEV Ilya
8 13.24 
29
MYATLEV Alexey
REZNIKOV Daniil
8 12.15 
30
YUN Irina
ZOLOTAREV Sergey
8 9.89 
31
SHCHUKIN Daniil
DEMIN Fedor
8 8.98 
32
MIRONOV Artem
KARIAKIN Alexander
8 6.91 
33
YAKUNINA Anna
KOSTINA Anastasiya
8 5.43