The XXI Russian Youth Pairs Championship
Swiss Pairs:  19 rounds x 4 boards
Moscow region, Zvenigorod,  September 7 - 8, 2019Table NS EW nBrd IMP Adj VP
NS EW NS EW NS EW
1
KIELBASA Tomasz
BAZYLUK Jakub
IHER Kati
LAURIKAINEN Ingrid
4 -1 1     9.39  10.61 
2
ZVEZDIN Zigfrid
POSTOVALOV Ilia
ERASTOVA Anastasia
MANUKYAN Karen
4 1 -1     10.61  9.39 
3
SKARZHINSKII Nikolai
VYSHESLAVOV Ivan
KOPKA Kacper
CICHY Krzysztof
4 -33 33     0.00  20.00 
4
OVSIENKO Sergei
POTEMKIN Aleksei
ROMANOV Michael
PAZUKHIN Viktor
4 4 -4     12.29  7.71 
5
SMIRNOVA Polina
VINOGRADOVA Maria
AUSHEV Egor
TABATADZE Maksim
4 14 -14     16.42  3.58 
6
PATREUHA Jakub
PATREUHA Patryk
STRAUME Toms
OZOLINS Pauls Eriks
4 -29 29     0.15  19.85 
7
VILUNAS Eriks
VEBERS Karlis Vilhelms
ROMANOVA Yulia
KOSHKINA Alena
4 19 -19     17.84  2.16 
8
PEDMANSON Albert
PEDMANSON Herman
STOLYAROV Egor
TATARKIN Ivan
4 6 -6     13.28  6.72 
9
MANINA Antonina
NICHIK Michail
MIRONOV Artem
KARIAKIN Alexander
4 -27 27     0.48  19.52 
10
BABOSHINA Anna
IGNATEVA Alena
VAHK Jasper
LUHAORG Raigo
4 -9 9     5.40  14.60 
11
KREITALS Rainers
BROKA Sandra Elvira
ANTIPOVA Evgeniya
KOSTINA Alena
4 -14 14     3.58  16.42 
12
SHCHUKIN Daniil
DEMIN Fedor
STASHENKOVA Ekaterina
MITIN Vladislav
4 -7 7     6.26  13.74 
13
IHER Mirjam
ZVOROVSKI Rao
YUN Irina
ZOLOTAREV Sergey
4 -4 4     7.71  12.29 
14
ZUBOV Vsevolod
MATUSHKO Sergey
SHILO Anna
DOLGIKH Artem
4 16 -16     17.03  2.97 
15
UUSTARE Tonu
MAE Trevor
YAKUNINA Anna
KOSTINA Anastasiya
4 1 -1     10.61  9.39 
16
PETROVA Anastasia
GIRCHEV Ilya
MYATLEV Alexey
REZNIKOV Daniil
4 1 -1     10.61  9.39 
17
PLOTNIKOV Dmitry
RYZHKOVA Daria
SIT
OUT
4 0 0     12.00  0.00 

rk pair nBrd VP
1
KOPKA Kacper
CICHY Krzysztof
24 84.07 
2
KIELBASA Tomasz
BAZYLUK Jakub
24 81.15 
3
ZVEZDIN Zigfrid
POSTOVALOV Ilia
24 81.04 
4
IHER Kati
LAURIKAINEN Ingrid
24 79.85 
5
SMIRNOVA Polina
VINOGRADOVA Maria
24 76.76 
6
STRAUME Toms
OZOLINS Pauls Eriks
24 75.94 
7
OVSIENKO Sergei
POTEMKIN Aleksei
24 75.66 
8
VILUNAS Eriks
VEBERS Karlis Vilhelms
24 72.28 
9
ERASTOVA Anastasia
MANUKYAN Karen
24 70.62 
10
ROMANOV Michael
PAZUKHIN Viktor
24 68.58 
11
MIRONOV Artem
KARIAKIN Alexander
24 68.28 
12
SKARZHINSKII Nikolai
VYSHESLAVOV Ivan
24 67.44 
13
PEDMANSON Albert
PEDMANSON Herman
24 65.03 
14
VAHK Jasper
LUHAORG Raigo
24 62.83 
15
ANTIPOVA Evgeniya
KOSTINA Alena
24 61.81 
16
AUSHEV Egor
TABATADZE Maksim
24 60.13 
17
STASHENKOVA Ekaterina
MITIN Vladislav
24 57.52 
18
ZUBOV Vsevolod
MATUSHKO Sergey
24 57.14 
19
PATREUHA Jakub
PATREUHA Patryk
24 56.93 
20
STOLYAROV Egor
TATARKIN Ivan
24 55.87 
21
ROMANOVA Yulia
KOSHKINA Alena
24 54.17 
22
BABOSHINA Anna
IGNATEVA Alena
24 53.72 
23
SHCHUKIN Daniil
DEMIN Fedor
24 51.22 
24
YUN Irina
ZOLOTAREV Sergey
24 51.14 
25
MANINA Antonina
NICHIK Michail
24 50.79 
26
KREITALS Rainers
BROKA Sandra Elvira
24 50.59 
27
IHER Mirjam
ZVOROVSKI Rao
24 48.60 
28
UUSTARE Tonu
MAE Trevor
24 45.74 
29
PLOTNIKOV Dmitry
RYZHKOVA Daria
24 44.96 
30
PETROVA Anastasia
GIRCHEV Ilya
24 43.66 
31
YAKUNINA Anna
KOSTINA Anastasiya
24 41.29 
32
SHILO Anna
DOLGIKH Artem
24 40.52 
33
MYATLEV Alexey
REZNIKOV Daniil
24 36.67