XIV International Bridge Tournament "SLAVA CUP"
TOP-38 Swiss Pairs:  15 rounds x 8 boards
Moscow,  "Metropol Hotel",  February 19 - 21, 2016


Table NS EW IMP Adj VP
NS EW NS EW NS EW
1
FRIDLANDER Ehud
LIRAN Inon
GERASIMOV Alexei
ZAYTSEV Alexei
9 -9     39.0  21.0 
2
KRASNOSELSKI Mikhail
RUDAKOV Eugeni
KHOKHLOV Yuri
MATUSHKO Georgi
-2 2     28.0  32.0 
3
GOMEROV Pavel
PROKHOROV Dmitri
GALAKTIONOVA Olga
DANILEVSKI Alexander
9 -9     39.0  21.0 
4
GRUMM Iris
MADSEN Christina Lund
RYBNIKOV Gennadi
ZAPADINSKI Eugeni
-14 14     16.0  44.0 
5
TATARKIN Vladimir
VORONOV Andrey
BELINKOV Arkadi
DEMIN Slava
1 -1     31.0  29.0 
6
NIKITINA Alexandra
GUSEV Slava
ROMANOVSKA Maija
ORLOV Sergey
9 -9     39.0  21.0 
7
GULEVICH Anna
KHONICHEVA Elena
VOROBEYCHIKOVA Olga
ROZENBLUM Mikhail
1 -1     31.0  29.0 
8
PONOMAREVA Tatiana
GARKAVYI Alexander
SENIOR Nevena
TRENDAFILOV Roumen
-12 12     18.0  42.0 
9
KAZANTSEV Oleg
VOLKOV Dmitri
HACKETT Paul
MOSSOP David
1 -1     31.0  29.0 
10
GROMOVA Victoria
TAZENKOVA Tatiana
BASKAN Burak
SOHTORIK Yusuf
18 -18     48.0  12.0 
11
BERKTAS Can
KANDEMIR Isin
GREENBAUM Leonid
LITMAN Mikhail
1 -1     31.0  29.0 
12
ANDREEV Yuri
ROGOV Dmitri
GUDKOV Anatoli
POTEMKIN Nikolai
-11 11     19.0  41.0 
13
KHIUPPENEN Yuri
SNO Eugeni
KOZLOV Sergei
PETRUNIN Alexander
-8 8     22.0  38.0 
14
MITYAGINA Anastasia
ARTAMONOV Igor
VAN ENGELEN Bas
ZVEZDIN Zigfrid
-1 1     29.0  31.0 
15
BAKAL Mikhail
CHURLIN Igor
CHUBAROVA Svetlana
FAYUSTOV Alexander
-4 4     26.0  34.0 
16
ZENKEVICH Svetlana
REKUNOV Vladimir
LEBEDEVA Maria
KHAZANOV Igor
0 0     30.0  30.0 
17
DUBININ Alexander
GROMOV Andrey
ZHENOVA Natalia
KONDRASHENKO Alexei
13 -13     43.0  17.0 
18
OTCHERTSOV Alexei
SHUDNEV Andrey
GONCHAR Elena
LADYZHENSKI Alexander
9 -9     39.0  21.0 
19
BIZER Leonid
RISKIN Alexander
ULANOVSKI Leonid
ZHMAK Maxim
0 0     30.0  30.0 

rk pair VP
1
FRIDLANDER Ehud
LIRAN Inon
311.0 
2
GOMEROV Pavel
PROKHOROV Dmitri
303.5 
3
KHOKHLOV Yuri
MATUSHKO Georgi
300.0 
4
KRASNOSELSKI Mikhail
RUDAKOV Eugeni
297.0 
5
RYBNIKOV Gennadi
ZAPADINSKI Eugeni
295.0 
6
GALAKTIONOVA Olga
DANILEVSKI Alexander
281.0 
7
NIKITINA Alexandra
GUSEV Slava
277.5 
8
TATARKIN Vladimir
VORONOV Andrey
276.0 
9
GERASIMOV Alexei
ZAYTSEV Alexei
274.5 
10
BELINKOV Arkadi
DEMIN Slava
267.5 
11
GRUMM Iris
MADSEN Christina Lund
267.5 
12
SENIOR Nevena
TRENDAFILOV Roumen
265.0 
13
GROMOVA Victoria
TAZENKOVA Tatiana
261.0 
14
ROMANOVSKA Maija
ORLOV Sergey
259.5 
15
GULEVICH Anna
KHONICHEVA Elena
257.0 
16
VOROBEYCHIKOVA Olga
ROZENBLUM Mikhail
254.5 
17
KAZANTSEV Oleg
VOLKOV Dmitri
246.5 
18
HACKETT Paul
MOSSOP David
243.0 
19
BERKTAS Can
KANDEMIR Isin
242.0 
20
PONOMAREVA Tatiana
GARKAVYI Alexander
241.5 
21
GUDKOV Anatoli
POTEMKIN Nikolai
237.5 
22
GREENBAUM Leonid
LITMAN Mikhail
235.0 
23
KOZLOV Sergei
PETRUNIN Alexander
227.0 
24
BASKAN Burak
SOHTORIK Yusuf
224.0 
25
ANDREEV Yuri
ROGOV Dmitri
223.0 
26
KHIUPPENEN Yuri
SNO Eugeni
215.0 
27
VAN ENGELEN Bas
ZVEZDIN Zigfrid
212.0 
28
MITYAGINA Anastasia
ARTAMONOV Igor
210.5 
29
CHUBAROVA Svetlana
FAYUSTOV Alexander
210.5 
30
DUBININ Alexander
GROMOV Andrey
208.0 
31
ZENKEVICH Svetlana
REKUNOV Vladimir
205.5 
32
BAKAL Mikhail
CHURLIN Igor
203.0 
33
OTCHERTSOV Alexei
SHUDNEV Andrey
203.0 
34
LEBEDEVA Maria
KHAZANOV Igor
195.5 
35
BIZER Leonid
RISKIN Alexander
176.5 
36
GONCHAR Elena
LADYZHENSKI Alexander
172.0 
37
ZHENOVA Natalia
KONDRASHENKO Alexei
165.5 
38
ULANOVSKI Leonid
ZHMAK Maxim
161.0