XXIII Микстовый парный чемпионат России
Швейцарка: 20 туров по 4 сдачи
Звенигород, 24 - 25 марта 2018 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Adj MP % Running Score
% Rank
1 21 - EW
Малкова Марина
Феофанов Максим
1 4 W -2   +100 -10.4   29   -18.7   40.64 40.64   42  
2 3x N =   +730 -17.7   15
3 3NT W +1 -630   23.9   98
4 1NT N +2   +150 -14.6   21
2 19 - EW
Азарьева Елена
Сербин Александр
5 2NT E +1 -150   19.0   88   59.6   79.82 60.23   11  
6 1NT S =   +90 -5.2   40
7 4 S -2 -200   24.0   98
8 3NT E = -400   21.8   94
3 6 - NS
Ламекина Наталья
Антонов Иван
9 5 S -2 -100   -9.0   32   36.0   68.00 62.82   5  
10 3NT N =   +600 14.0   78
11 5 S -1 -50   12.0   74
12 3NT E = -400   19.0   88
4 3 - NS
Келина Марина
Гладченко Андрей
13 3NT E -4   +400 19.0   88   13.0   56.50 61.24   6  
14 4 E = -420   -9.0   32
15 3NT N =   +600 5.0   60
16 4x S -1 -100   -2.0   46
5 3 - EW
Поляк Вера
Галактионов Дмитрий
17 4 S =   +420 -6.0   38   21.0   60.50 61.09   2  
18 4 S =   +620 10.0   70
19 4 N +1   +450 1.0   52
20 6 N -1 -100   16.0   82
6 1 - EW
Гулевич Анна
Громов Андрей
21 3NT E -3   +150 -19.0   12   -10.1   44.96 58.40   6  
22 1NT S =   +90 -15.0   20
23 6 E = -1370   25.0   100
24 4 W +1 -450   -1.0   48
7 3 - EW
Дихнова Татьяна
Martens Krzysztof
25 5 W -1   +100 -10.0   30   -32.2   33.88 54.90   10  
26 3NT E -2   +200 -24.0   2
27 3NT N -1 -50   8.0   66
28 4 E -1   +50 -6.2   38
8 5 - EW
Семенова Мария
Улановский Леонид
29 3NT E +2 -660   6.0   62   24.0   62.00 55.79   7  
30 3NT E = -400   14.0   78
31 4 N -2 -200   9.0   68
32 2 W = -110   -5.0   40
9 4 - NS
Митягина Анастасия
Слива Витольд
1 5 N =   +450 -3.0   44   4.0   52.00 55.37   6  
2 3NT E +1 -430   -3.0   44
3 2 S +1   +140 9.0   68
4 3NT W +2 -660   1.0   52
10 4 - NS
Яковлева Мария
Добрин Денис
5 2 E +3 -200   -18.0   14   -49.0   25.50 52.38   13  
6 5x S -2 -300   -24.0   2
7 4 N +2   +680 8.0   66
8 2 E = -110   -15.0   20
11 7 - NS
Галактионова Ольга
Мухортов Арис
9 5 E = -650   -19.0   12   -39.0   30.50 50.39   25  
10 1NT E -2   +200 10.0   70
11 3NT E +2 -460   -16.0   18
12 2NT N -1 -100   -14.0   22
12 13 - NS
Тазенкова Татьяна
Сно Евгений
13 5 E = -600   -19.0   12   6.0   53.00 50.61   22  
14 4NT E +2 -490   0.0   50
15 1NT E = -90   18.0   86
16 4 S =   +420 7.0   64
13 11 - EW
Волкова Елена
Волков Сергей
17 4 E = -420   -1.0   48   13.0   56.50 51.06   19  
18 6 E = -920   16.0   82
19 1 N =   +80 15.0   80
20 4 N =   +620 -17.0   16
14 10 - NS
Монакова Мария
Шуднев Андрей
21 4 S =   +620 -13.5   23   2.1   51.04 51.06   19  
22 1NT N +2   +150 10.4   71
23 4 E = -130   0.0   50
24 2 E = -90   5.2   60
15 10 - NS
Курсакова Лариса
Татаркин Владимир
25 3NT x W -1   +200 2.0   54   -39.0   30.50 49.69   29  
26 2 N +1   +140 -9.0   32
27 5x N -2 -300   -25.0   0
28 3NT W +1 -430   -7.0   36
16 15 - NS
Никитина Александра
Гусев Вячеслав
29 1NT N +2   +150 5.0   60 -2.5   -33.1   33.46 48.67   29  
30 3 W -1   +50 1.0   52
31 3NT N -1 -100   -16.0   18
32 3NT x S -2 -300   -20.6   9
17 16 - NS
Стефанова Анна
Рапопорт Вадим
1 4 E -1   +50 0.0   50   -18.0   41.00 48.22   35  
2 6 N -1 -100   -22.0   6
3 4 W -1   +100 4.0   58
4 5x S -2 -500   0.0   50
18 17 - EW
Академова Валентина
Зайцев Алексей
5 4 E -1   +50 3.0   56   -41.2   29.38 47.18   42  
6 4 N =   +420 -12.0   26
7 3x W -3   +800 -22.9   4
8 2 W -3   +150 -9.4   31
19 22 - EW
Королева Анастасия
Кузьмин Андрей
9 4x E -1   +200 12.0   74   2.0   51.00 47.38   39  
10 3NT N +2   +660 -3.0   44
11 5x S -3 -500   6.0   62
12 2 W +2 -170   -13.0   24
20 23 - NS
Вахранева Елизавета
Биткин Игорь
13 2NT E +1 -150   -19.0   12   -4.0   48.00 47.41   41  
14 3xx N +1   +840 21.0   92
15 4x W -2   +300 17.0   84
16 3NT W = -600   -23.0   4